ELTECH 2020

Etm.cz - elektrotechnika on-line

Sobota
19. 09. 2020
rss_logo facebook_logo youtube_logo
Domů Výroba betónových stožiarov ELV PRODUKT a.s.

Výroba betónových stožiarov ELV PRODUKT a.s.

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Úterý, 18. únor 2020

elvpHistória ELV PRODUKT a.s. Senec začala v roku 1957 výstavbou závodu na výrobu predpätých betónových stožiarov, ktorý sa vzápätí stal najväčším producentom tohto sortimentu v bývalom Československu.V roku 1958 bol vo vtedajšom závode Elektrovod Senec vyrobený prvý betónový stožiar pre energetiku na rozvod elektrickej energie do 35kV.Po uskutočnení politicko-spoločenských zmien v novembri 1989 bola firma transformovaná na akciovú spoločnosť a následne v roku 1995 privatizovaná.


Firma postupne rozširovala výrobný program o iné dodávky pre energetiku a elektrotechniku (vonkajšie trafostanice, NN – rozvádzače a pod.)V roku 1996 prešla výrobná linka predpätých betónových stožiarov kompletnou prestavbou a ďalej sa každoročne modernizuje. Strojné zariadenia výrobných liniek pre predpäté betónové stožiare sú dielom konštruktérov a robotníkov ELV PRODUKT-u.Výroba oceľových stožiarov, a to rúrových osvetľovacích a signalizačných, začala v 70-tych rokoch. V 90-tych rokoch bola nainštalovaná moderná výrobná linka , a to 12m ohraňovací lis LVD, plazmový stroj a 12m automatická zváračka, na výrobu kužeľových a n-hranných stožiarov technológiou ohraňovania. Po roku 1999 sa firma sústredila výlučne na výrobu stožiarov. Nové technologické zariadenia umožňujú vyrábať oceľové stožiare od 2 do 50m výšky.elv2.jpg
ELV PRODUKT a.s. zaviedla a používa systém riadenia kvality v oblasti svojich výrobkov v zmysle normy STN EN ISO 9001 : 2015.Výrobky sú overované Technickým a skúšobným ústavom stavebným, o čom sú vydané Certifikáty preukázania zhody. Výrobkyuvedené v tomto katalógu sú prepočítané staticky aj dynamicky podľa EC3, STN EN 40-5 platnej od roku 2005 na vietor 26m/s akategoriu terénu II. V prípade odchýlky od štandardných podmienok uvedených v tabuľkách katalógov alebo vyššieho zaťaženianutná konzultácia s výrobcom ešte pred zadaním objednávky.ELV PRODUKT a.s. vyrába stožiare a doplňujúce výrobky, ktoré pokrývajú celú oblasť náročných technických aj estetických požiadaviek zákazníka. Výrobky sú zatriedené z hľadiska použitia do nasledovných skupín:1. Osvetľovacie stožiare2. Špeciálne stožiare3. Stožiare pre energetiku Ohraňované výrobky sa vyrábajú z plechu o pevnosti 370 alebo 520 MPa. Polotovar dĺžky až 12 m sa tvárni na ohraňovacom lise.Pozdĺžny zvar sa vykonáva na poloautomatickom zariadení.Rúrové výrobky sa vyrábajú z oceľových rúr daných priemerov podľa výšky stožiara a menovitého vrcholového ťahu. Rúry súz ocele s minimálnou pevnosťou v ťahu 350 MPa. elv 3.jpgZváranie sa vykonáva na poloautomatickom zariadení. Prechody medzirozdielnymi priemermi rúr sa zhotovujú na redukovacom zariadení.Stožiare, ktoré sú vybavené dverným otvorom - dvierkami pre elektrickú rozvodnicu majú krytie IP43 a sú vybavené zámkom na špeciálny kľúč. Stožiare a ostatné výrobky sú žiarovo zinkované podľa STN EN ISO 1461 alebo natreté základným náterom.Výskyt tmavších alebo svetlejších plôch (napr. pórovitá štruktúra alebo tmavo sivé plochy) alebo nejakých povrchových nerovností nie je dôvodom na reklamáciu. Tvorba škvŕn za vlhka, najmä škvŕn na báze oxidu zinočnatého (ktoré vznikajúpo ponornom žiarovom zinkovaní pri skladovaní vo vlhkých podmienkach) nie je dôvodom na reklamáciu za predpokladu,že hrúbka povlaku zostáva väčšia ako jej určená minimálna hodnota.Pre odberateľov ponúkame aj stožiare žiarovozinkované s farebným náterom.Osobitnú skupinu tvoria betónové stožiare vyrobené z predpätého betónu podľa podnikovej normy energetiky PNE 348220 a Ec2.Tolerancie pre D, D1, Lc, betónových stožiarov podľa STN EN 12843. Skutočné hmotnosti betónových stožiarov sú v rozmedzí cca.-5% +10%. Počas celej životnosti nepotrebujú údržbu. sreenshot.jpgŽivotnosť stožiara je 30 rokov. Stožiare z predpätého betónu majú kónický tvar medzikruhového prierezu, povrch je hladký, homogénny. K betónovým stožiarom sa dodáva plastový kryt s kotvou pre zakrytie horného priemeru"Hmotnosti oceľových stožiarov sú stanovené výpočtom a sú uvedené bez povrchovej úpravy,po zinkovaní sa hmotnosti zvýšia cca o 10%. Zvláštne požiadavky odberateľov sa kalkulujú individuálne.V súlade prebiehajúcim vývojom si výrobca vyhradzuje právo zmeny v technických riešeniach. Výrobca nezodpovedáza škody spôsobené nevhodným použitím alebo zaťažením stožiarov. Akékoľvek zmeny oproti štandardnému riešeniutreba konzultovať s výrobcom.Výrobky, technické riešenia, technologické postupy a v nich obsiahnuté know-how sú výlučným vlastníctvom spoločnostiELV PRODUKT a.s. a sú priemyselno-právne chránené a to aj prostredníctvom registrovaných úžitkových vzorov. Výrobky sa vyrábajú a dodávajú v zmysle Všeobecných technických a dodacích podmienok.K nosným komoditám patria osvetľovacie, signalizačné a trakčné stožiare, osvetľovacie veže do 50m, telekomunikačné veže do 55m, stožiare na rozvod 110kV a stožiare pod veterné elektrárne pre inštalovaný výkon do 10kW.
ELV PRODUKT ročne produkuje cca 50 tis. ks stožiarov všetkých druhov. Viac ako 50% výroby stožiarov je určených na export do krajín EÚ a Chorvátska.

Od roku 2005 je celá výroba certifikovaná podľa platných európskych noriem s označením výrobkov CE. Firma je od roku 1996 nositeľom certifikátu ISO 9001.

ELV PRODUKT a.s. pozývá všetkých zaújemcov počas velťrhu AMPER 2020, vo dňoch 17.-20.3 k návštěve svojej expozície P3.19.

 

Přehled nových článků

AMPER 2021
tepla podlaha deti online seminar
mepax 300x300

EKOLAMP

cez banner 300x300
zbrojovka

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky