Amper a Analýza rizik poprvé spolu

Tisk
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Čtvrtek, 28. únor 2019

Název , který je v titulku, je v naprostém souladu. Poprvé i díky pochopení veletržní správy Terinvest se potkaly letos v břenu v Brně, aby poskytly účastníkům možnost, zúčastnit se dvoudenního semináře ,Analýza rizik, a současně i bezplatně navštívit každé odpoledne veletrh Ampér na brněnském výstavišti.
analyza_rizik_300x100
Kde vlastně vzniknul nápad, uspořádat seminář Analýza rizik? Podnět sám mi vnuknul můj dobrý přítel a kamarád pan Valdemar Nosákovec, inspektor ITIV. Když loni na jaře na prvním našem
semináři ve Valticích, po svojí přednášce a diskusi s účastníky mi řekl,“ udělej seminář na rizika
Oni o to nic neví, a při mých kontrolách po celé republice zjišťuji to stejné. Jen málokdo z odpovědných pracovníků na všech úrovních, ve všech oborech, strojírenství, elektrotechnika, zdravotnictví, pojišťovnictví- není to překlep? Není, dozvíte se na další přednášce pana Ing.Jiřího Táborského, soudního znalce v oboru elektrotechniky a energetiky, který se s nedostatkem vyřešených rizik v pojišťovnictví takřka denně setkává . Valda mě velmi dobře zná za dobu takřka 30 leté spolupráce mezi námi a dobře věděl, co se stane dál. Poslechl jsem ho a připravil dvoudenní seminář na téma Analýzy rizik. Co to stálo úsilí. Ale když jsem našim lektorům vysvětlil, o čem mají přednášet, co mají ze své zkušenosti účastníkům předat, velmi rychle mne pochopili a řekli mi, že za námi rádi přijedou.
Tak to vezmu popořádku. Začneme prvním dnem 20. březnem. Možná někoho překvapí, že jsem pozval paní Bc . Kamilu Křížovou, Vedoucí oddělení technické kontroly III z České obchodní inspekce – Inspektorát Jihomoravský a Zlínský (se sídlem v Brně) s čím vším se ČOI při svých kontrolách setkává.
Ale přijďte si ji poslechnout sami . Její hodinová přednáška začíná v 9.00 a její název je „Požadavky na technické výrobky z hlediska ČOI“
Po ní následuje od 10.00 do 12.00 blok pana Nosákovce inspektora ITIV, který se bude věnovat tomu, co nejlépe zná „ rizikům u elektrických a strojních logozařízení“„ a co může účastníkům předat ze své bohaté mnohaleté praxe inspektora předat.
Od 12.00 - 14.00 to budou Rizika dle ČSN 62 305, Rizika dle BOZP, Rizika v souladu s pojišťovacími smlouvami, Ing. Jiří Táborský Soudní znalec v oboru elektrotechnika.
Závěr přednášek první den, v průběhu prvního dne bude podáváno občerstvení
a od 14.00 - 17.00 Individuální návštěva veletrhu AMPER


Druhý den 21. 3.
bude celý v režii, Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně.

Když jsem jednal s ředitelem ÚSI panem doc. Ing. Vémolou, Ph.D., netušil jsem, že mezi námi vznikne hluboká spolupráce.
Detaily spolupráce a téma přednášek s lehkostí mnoha let zkušeností jsme dolaďovali s panem doc. Ing. Vadimírem Adamcem CSc., a jeho usměvavou kolegyní Ing. Barborou Schüllerovou, Ph.D. . Již teď Vám mohu prozradit, že oba nám budou celý druhý den přednášet. Odcházel jsem velmi mile překvapen, jaké kapacity máme u nás v Brně a jak laskavě dokáží své zkušenosti nabídnout účastníkům druhé dne, semináře Analýzy rizik. Jejich přednášky se uskuteční
od 9.00 -12:00 h.
logo 1

Analýza rizik technických a ekonomických systémů
Málo pravděpodobná rizika s významným dopadem
Bezpečnostní rizika v pracovním prostředí

a v posledním bloku přednášek od 12.30 – 14.00 : Zdravotní rizika, Aplikace analýzy rizika při řešení krizových stavů a mimořádných událostí.
Jak již jsem uvedl, máte se na co celý den těšit, a pracovníci ÚSI VUT v Brně jsou připraveni vám také hned na místě na vaše dotazy odpovědět.

Pořadatelem a organizátorem dvoudenního semináře Analýza rizik , je ETM LONDON LTD, odštěpný závod Vraňany, v jehož čele stojí Ing. Pavel Hála. Na něj 11etmsměřujte všechny vaše organizační i odborné dotazy, a můžete se u něj rovněž přihlásit na celý dvoudenní seminář, a případně i vystavovatele, pokud by se chtěli se svými výrobky, které zabraňují nebezpečí rizik účastníkům konfrenece pochlubit, a předat jim katalogy a materiály o svých výrobcích.

Děkuji řediteli Terinvestu, panu Ing. Jiřímu Švigovi, že jsme mohli seminář Analýza rizik zahrnout do oficiálního doprovodného programu veletrhu AMPER. A ještě něco na závěr, abyste si udělali představu o přednášejích druhé dne

Ústav soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně je jediným ústavem tohoto
druhu v České republice. Jeho hlavní aktivity směřují především do pedagogické a znalecké                     oblasti v  technických a ekonomických oborech, zejména s důrazem na expertní inženýrství v dopravě, realitní inženýrství a inženýrství rizik. Nedílnou součástí činnosti ústavu je také vzdělávání formou specializačního studia technického znalectví.

Bližší informace naleznete na https://www.vutbr.cz/usi/.