Účinná ochrana budov a památek pulzním elektrickým systémem proti ptactvu

Tisk
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 

Odstrašování ptáků, zejména holubů, ze střech a fasád budov je stálým problémem. Vždy je nutné hledat komplexní řešení kombinací odstrašujících prostředků. Dlouholeté zkušenosti potvrzují, že prvořadým problémem je odstrašení ptáků ze střech a horních částí budov. Musí být také provedena i všechna opatření proti průniku ptáků do půdních a vnitřních prostor.

Sortiment pasivních ochranných a odstrašujících prostředků na ochranu budov a památek proti ptactvu, jako jsou hrotové, síťové, lankové a chemické prostředky, doplňuje nyní účinný a spolehlivý prostředek pulzní elektrický systém, vyvinutý a dodávaný firmou SECO BOHEMIA s.r.o. Použití tohoto aktivního prostředku, s komponenty ve stavebnicovém provedení, umožňuje celou řadu variant pro mnohostranné použití. Tento systém je vhodný pro osazení na hřebeny, plochy a okraje střech, okapové žlaby a svody, atiky, římsy, parapety, stěny, stropy a další vybrané části objektů, včetně historických památek i soch, kde ostatní prostředky z technických, estetických i ekonomických důvodů nestačí, nebo nelze použít.

Tento systém pracuje na principu napájení párů nerezových vodičů osnovy vysokonapěťovými pulzy. Souběžně vedené páry vodičů, jsou pomocí speciálních polykarbonátových transparentních izolačních konzolí, odolných proti UV záření, připevněny ve vhodné výšce nad chráněným prostorem. Správný výběr vhodných konzolí umožňuje vykrytí jakéhokoliv sklonu a tvaru ošetřené plochy tak, aby systém mohl být používán celoročně, tedy i po zasněžení. Pokud ptáci dosednou na tyto dva paralelní vodiče, zasáhne je elektrický výboj. Ptáci odletí a již se nepokouší o další dosednutí či zahnízdění.

Provedení prvků nosné části je navrženo tak, že poskytuje řešení, které respektuje požadavky každého konkrétního případu s ohledem na druh ptáků a zatížení ošetřených ploch. Podle toho jsou části systému dodávány v provedení Standard, Medium a Super.

Elektrická část systému umožňuje rozdělení do jednotlivých sektorů podle velikosti objektu a samočinné řízení provozního programu den/noc.

seco_3_1
Nástěnná rozvaděčová skříň elektrických částí systému

Uvedený systém je jediným aktivním účinným odstrašujícím systémem na trhu, který psychicky působí na ptáky, aniž by je zranil a nemůže být tedy předmětem kritiky. Části systému splňují požadavky platných norem a předpisů.
K výhodám tohoto systému patří:

  • vysoká účinnost,
  • dlouhodobá životnost a spolehlivost,
  • jednotlivé prvky umožňují velkou variabilitu potřených konfigurací a navržených řešení,
  • čirá barva nosných částí zaručuje dostatečnou diskrétnost a ze vzdálenosti téměř neviditelnost.

Každé instalaci sytému předchází rozbor stávající situace, potřeb provozovatele nebo majitele a vypracování optimálního technického návrhu řešení. Systém je obvykle doplněn o další pasivní ochranu (hrotovou, síťovou, lankovou nebo chemickou).

Funkčnost a skutečnou účinnost, potvrzují zkušenosti s víceletým provozem těchto certifikovaných a odzkoušených prostředků na mnoha objektech různého charakteru.

 

SECO BOHEMIA s.r.o.
Dubičné 67
373 71 Rudolfov
tel.: +420 387 202 007
fax: +420 387 202 007
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
internet: www.seco-bohemia.cz