Fixní termostaty FTO 011/FTS 011

Tisk
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Pátek, 04. květen 2012

stego_2_titlZvažujete koupi termostatu? V článku vám přiblížíme vlastnosti, instalaci a výhody fixních termostatů FTO 011/FTS 011.

Popis funkce fixních termostatů

Jedná se o mechanické termostaty s pevně nastavenou hodnotou teploty, které se používají pro měření teploty vzduchu ve skříních elektrických rozváděčů. Měření teploty probíhá kontinuálně, a pokud je termostat FTO 011 (za normálního stavu sepnutý) zapojený v obvodu s topným tělesem, skříň rozváděče je jím vytápěna až do dosažení pevně nastavené hodnoty teploty. Při vnitřní teplotě skříně, která je vyšší než pevně nastavená hodnota, je topné těleso vypnuté. Udržováním této nastavené teploty se zamezí kondenzaci vlhkosti vlivem dosažení rosného bodu při ochlazování (v noci, během odstávky zařízení). Při použití termostatu FTS 011 (za normálního stavu rozepnutý) ve spojení s ventilátorem chráníme zařízení uvnitř skříně před přehřátím, protože při zvyšování teploty po docílení nastavené hodnoty termostat sepne ventilátor a ten zůstává v činnosti, dokud je teplota uvnitř skříně vyšší než pevně nastavená teplota.

 

Typy fixních termostatů

Termostat FTO 011 má červený kryt a dodává se ve dvou teplotních provedeních:

- 01160.0-00 - rozpínací teplota: 15 °C (59 °F), spínací teplota: 5 °C (41 °F)

- 01160.0-01 - rozpínací teplota: 25 °C (77 °F), spínací teplota: 15 °C (59 °F)

 

Termostat FTS 011 má modrý kryt a dodává se ve třech teplotních provedeních:

- 01161.0-00 - rozpínací teplota: 50 °C (122 °F), spínací teplota: 40 °C (104 °F)

- 01161.0-01 - rozpínací teplota: 60 °C (140 °F), spínací teplota: 50 °C (122 °F)

- 01161.0-02 - rozpínací teplota: 35 °C (95 °F), spínací teplota: 25 °C (77 °F)

Pevně nastavené teploty popsaných typů termostatů odpovídají v praxi nejčastěji používaným teplotám u nastavitelných termostatů, které se používají pro regulaci topných těles nebo ventilátorů. Je rovněž možné objednat jiné hodnoty nastavení pevných termostatů, avšak vždy odstupňované po 5 °C, a s konstantní hysterezí (rozdílem mezi teplotou spínací a rozpínací) o hodnotě 10 °C.

 

Použití fixních termostatů

Fixní termostaty typu FTO 011/FTS 011 je možné použít při regulaci teploty skříní rozváděčů ve spojení s topnými tělesy nebo ventilátory jako levnější alternativu k mechanickým nastavitelným termostatům typu KTO 011/KTS 011.

 

Vlastnosti fixních termostatů

Při vývoji fixních termostatů typu FTO 011/FTS 011 bylo docíleno zmenšení velikosti těchto výrobků snížením počtu součástí. To se projevilo i na nižší ceně výrobků v porovnání s nastavitelnými termostaty typu KTO 011/KTS 011. Díky pevně nastavené teplotě fixního termostatu se zjednodušila jeho montáž. Při výrobě skříně tak odpadá seřizování a termostaty se pouze připojí do obvodu s topným tělesem nebo ventilátorem. Nastavení požadované teploty je přesnější, protože u fixního termostatu se neprojeví tolerance nastavení požadované teploty. Navíc je vyloučena možnost nesprávného nastavení vlivem lidského faktoru jak při výrobě, tak při následné údržbě zařízení během jeho provozu.

 

Instalace a propojení fixních termostatů

Termostaty jsou konstruovány pro jednoduchou montáž na 35 mm DIN lištu (EN50022). Jejich propojení se provádí pomocí svorek umožňujících fixaci vodiče o průřezu do 2,5 mm², při maximálním utahovacím momentu 0,8 Nm.

                stego_2_1                                               stego_2_2

Obr. 1: FTO 011 zapojený s topným tělesem HG 140.    Obr. 2: FTS 011 zapojený s ventilátorem nebo signalizačním zařízením.

 

Výhody při použití fixních termostatů

• Menší rozměry

• Nový inovovaný design

• Nižší cena

• Přesnější a bezchybné nastavení

 

Více informací o fixních termostatech naleznete na webové stránce www.stego.cz.