Elektroměry Saia® splňují směrnici MID Evropské unie

Tisk
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Ing. Petr Hanikýř   
Pátek, 05. prosinec 2008

Se vzrůstajícími požadavky na úspory elektrické energie, zejména z důvodu stále se zvyšující ceny elektrické energie, narůstá i zájem trhu o přesné a spolehlivé měření spotřeby. Mnoho výrobců již nasměrovalo svůj vývoj právě do oblasti výroby elektroměrů. Protože se jedná o měřící zařízení, které podléhá metrologickému ověření, aby účtovaná spotřeba byla právně uznatelná, využívá se většina elektroměrů jako podružná měřidla, pro poměrové rozúčtování spotřeby elektrické energie.

Průlomem do způsobu použití elektroměrů je schválení směrnice MID (Measurement Instrument Directive), která byla zveřejněna 30.4.2004 ve věstníku“ Official Journal“ L135 EU jako direktiva 2004/22/EG.

Elektroměry Saia® s osvědčením MID

Elektroměry Saia® s osvědčením MID jsou vyráběny ve dvou jednofázových provedeních (32A a 65A) a ve dvou třífázových provedeních do 65A s jedno a dvoutarifním režimem. Mechanická odolnost, odolnost proti elektromagnetickému poli a další mechanické vlastnosti předurčují tyto elektroměry pro celou škálu aplikací, kde mohou být vystaveny různým vlivům prostředí. Pro možnost dálkového odečtu jsou tyto měřiče vybaveny impulsním výstupem, umožňujícím sběr a další zpracování naměřených údajů. Podstatným přínosem pro uživatele je to, že tyto elektroměry mohou být nasazeny jako fakturační měřidla bez jakékoli dodatečné kalibrace.

Centralizované měření a účtování pomocí Saia®PCD

Model centralizovaného měření a účtování uplatňuje synergii mezi automatizačními prostředky pro řízení budov a něčím tak běžným, jako je odečet spotřeby elektrické energie. V praxi se jedná o jednoduchý a účinný postup. Pro dálkové zpracování načtených impulsů stačí elektroměry připojit přes čítací moduly H104 na komunikační vstupy např. automatu z rodiny Saia®PCD, který může být již instalován pro řízení technologií v daném objektu. Zde jsou údaje ukládány a následně předávány na příslušné pracoviště, například do počítače správce objektu.

Vzhledem k tomu, že automaty Saia®PCD jsou standardně vybavené webovým serverem, je informace o spotřebované energii dostupná kdykoliv a kdekoliv na síti Intranet nebo Internet podle konkrétního řešení systému. Webové prostředí také usnadňuje následné zpracování údajů a vystavení účetních podkladů.

Velkou výhodou elektroměrů ze sortimentu Saia-Burgess Controls jsou malé rozměry. Jednofázový elektroměr 32A zabírá v rozvaděči jen prostor jednoho modulu, v případě třífázového dvousazbového elektroměru pak jen 4 moduly. Úspora místa je velkou předností zejména při dodatečné instalaci do stávajících rozvaděčů.

MID a nové standardy platné pro elektroměry

Směrnice MID sjednocuje normy států EU vztahující se na kalibraci měřících přístrojů, které byly před zavedením MID v různých státech odlišné. Podstatné je, že směrnice MID přenesla zodpovědnost za přípravu měřících zařízení před prvním nasazením na výrobce.
Důsledkem směrnice MID je také unifikovaný způsob značení, který zákazníkům usnadňuje orientaci v informacích uvedených na daném výrobku. Další přínos spočívá v tom, že výrobky s osvědčením MID mohou být nasazeny jako fakturační měřidla bez jakékoli dodatečné kalibrace.

V souvislosti s MID byly také předefinovány standardy pro elektroměry. Cílem bylo připravit nové standardy EN tak, aby se co nejvíce přiblížily existujícím standardům IEC. I přes tuto snahu se nepodařilo zabránit vážným rozdílům, patrným při porovnání obou standardů:

• Definice tříd podle EN 50 470 obsahuje třídy A, B a C
• Definice tříd podle IEC 62 053 obsahovala třídy 2, 1 a 0,5

S MID byla také zavedena nová terminologie pro proudové rozsahy a mezní chyby.

Mezní chyby pro třídu B podle EN 50470-3 (MID), v procentech
Mezní chyby pro třídu 1 podle IEC 62053-21 (MID), v procentech

Povinné identifikační údaje na aktivních elektroměrech s certifikací MID

Elektronické elektroměry uváděné na trh pod direktivou MID musí na sobě mít kromě označení výrobku a názvu výrobce také další identifikační značky. Bezpodmínečně to je potvrzení shody CE a obdélník s rámečkem, obsahující písmeno M a poslední dvojčíslí roku výroby a konečně identifikační číslo příslušného osvědčovacího orgánu. Jasně musí být viditelné také další údaje, jako je třída přesnosti, měřené fyzikální jednotky a výrobní číslo.

Dále jsou na výrobku vytištěné technické údaje, schéma připojení, číslo testovacího certifikátu a v případě elektronických elektroměrů také verze softwaru. Každá dodávka elektroměru musí obsahovat prohlášení o shodě pro příslušnou zemi.

1. Název výrobce nebo jeho značka
2. Identifikační kód výrobku
3. Výrobní číslo
4. Údaj o přesnosti měření
5. Informace o provozních podmínkách
6. Měřící rozsah
7. Horní a dolní mez provozní teploty
8. Značka shody MID

Pro více informací o produktech Saia-Burgess Controls kontaktujte oficiálního distributora pro ČR, společnost SBsys.

Kontakt
SBsys, s.r.o., Litevská 1174/8, 100 00 Praha 10
Tel. 274 776 541, fax 272 111 714
www.sbsys.cz