Najnovši kniha od Ing. Meravého - Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov

Tisk
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Pátek, 08. červenec 2011
Meravy_1_titlŠtvrté, aktualizované a doplnené vydanie knihy Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov obsahuje informácie o nových technických normách, právnych a bezpečnostných predpisoch zásadách v poskytovaní prvej pomoci pri úrazoch elektrickým prúdom potrebných na overenie odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike. Je vhodná aj na Aktualizačnú odbornú prípravu pre revíznych technikov, projektantov a elektrotechnikov, ako aj pre širokú elektrotechnickú verejnosť ako praktická pomôcka pri ich práci.

Charakterizuje prehľadne nový systém ochranných opatrení pred zásahom elektrickým prúdom, ochranných a pospájacích vodičoch a uzemňovacích sústavách a nový systém ochrany objektov pred atmosférickým prepätím.

Poskytuje prehľad technických predpisov a technických noriem, ktoré boli v poslednom období zmenené s názornými farebnými obrázkami. Nenahradzuje právne predpisy ani Slovenské technické normy, ale obsahuje štandard požiadaviek potrebných na prípravu pre overenie predpísanej odbornej spôsobilosti v elektrotechnike. Nájde si uplatnenie i pri bežnom živote v praxi elektrotechnika. Poslúži však aj ako učebná pomôcka pre žiakov elektrotechnických učilíšť, stredných odborných škôl a vysokých škôl pre prípravu na overenie základného rozsahu odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v zmysle Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z..

Cena €15.50

Rok vydania: máj 2011

--- objednať tu ---

Meravy_1_1

Meravy_1_2

Meravy_1_3

Meravy_1_4

Meravy_1_5

Meravy_1_6

Meravy_1_7