Po krátké těžké nemoci zemřel Ing. Emil Širůček, ředitel nakladatelství FCC Public.

Tisk
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Středa, 21. duben 2021

SIRUCEK oficial fotoDne  9. dubna 2021 náhle zemřel v Praze po krátké těžké nemoci Ing. Emil Širůček, ředitel nakladatelství FCC Public.

Ing.Emil Širůček celý svůj profesní život zasvětil elektrotechnice, především šíření vědomostí a znalostí mezi českými i slovenskými elektrotechniky.

Narodil se ve východních Čechách, kde také v Pardubicích absolvoval elektrotechnickou průmyslovku, zaměřenou na sdělovací techniku. Následovala studia na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze, v oboru elektrotechnologie. Po vysokoškolských studiích byla jeho prvním pracovním místem pozice vývojového technologa v pražském ČKD Trakce. V roce 1980 využil příležitost, jaká se neodmítá, a odešel do Státního nakladatelství technické literatury. V nakladatelství pracoval nejprve jako samostatný odborný redaktor v redakci elektrotechnické literatury.

Díky tomu vystudoval postgraduálně na Fakultě žurnalistiky UK specializovaný nakladatelský kurz. Od roku 1984 se stal vedoucím redaktorem časopisu Elektrotechnik.

V roce 1992, kdy skončila státní podpora vydávání odborných časopisů, inicioval odkoupení vydavatelských práv časopisů Elektrotechnický obzor a Elektrotechnik panem Miloslavem Folprechtem a následně vytvoření firmy FCC Public. Ing. Emil Širůček se stal ředitelem společnosti, která vydává časopisy Elektro a Světlo a v určitém období vydávala také časopis Automa.

Čest jeho památce!

Od Ing. Širůčka jsem se mohl učit i já. Nejprve jako revizní technik do roku  1990, kdy jsem znal dobře jeho jméno šéfredaktora v časopise Elektrotechnik, který jsem pravidelně odebíral.Později když jsem v roce 1990  založil časopis Elektrotechnický magazín, jsme byli v podstatě oba konkurenti. Každý jsme šli svoji vlastní cestou a potkávali se osobně převážně jen na elektrotechnických veletrzích,( Ampér)  kde obě naše vydavatelství vystavovala. Pro mne bylo nezapomenutelné první  osobní setkání s Ing. Širůčkem,  na aktivu revizních techniků v Brně, v prostorách Stadionu, na Kounicově ulici.Tehdy si Ing. Širůček se zájmem prohlédl  jedno z prvních  čísel  prvního ročníku Elektrotechnický magazín, a s úsměvem si jej ode mne koupil. " Když Vy si kupujete náš časopis ( tehdy ještě Elektrotechnik ), tak já si od Vás koupím ten Váš "... Velikán k začínajícímu vydavateli.

Ing.Pavel Hála