Předjištění svodičů bleskových proudů

Tisk
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Čtvrtek, 22. červenec 2021
image 001Pravidelně se setkávám s dotazy jak přistupovat ke svodičům přepětí a předřazenému jištění. Základním pravidlem u svodičů bleskových proudů a přepětí je pravidlo, že pokud je před svodičem přepětí jištění menší než je doporučené výrobcem není nutné svodiče předjišťovat.
 
Výrobci svodičů bleskových proudů a přepětí doporučují předjištění z dů-vodu budoucí opravy a revize na uvedeném svodiči. Zde je nutné si uvědomit, že jsou aplikace malého charakteru kde v případě servisu nebo měření není žádným problémem odpojení celé instalace. Problém nastane, pokud chceme provádět servis na svodiči přepětí u rozsáhlé aplikace kde je nepřetržitý provoz a tyto úkony se mohou provádět pouze v dané časy, případně pouze v době odstávky provozu. Na instalaci předjištění před svodičem přepětí dále výrazně apelují výrobci svodičů, kteří ve svých výrobcích používají varistor.
 
Varistor je jeden z nejpoužívanějších prvků u levných svodičů přepětí, souvisí s tím nízká výrobní cena na jeho výrobu. Varistor v dnešní době umějí výrobci vyrábět v různých svodových schopnostech. Společnost DEHN ve svých výrobcích preferuje jiskřiště z důvodů dlouhodobé spolehlivosti v instalaci.
 
Tato jiskřiště mají nespornou výhodu oproti varistorům. Nemají průsakové proudy a jsou dlouhodobě stabilní.
 
V případě instalace svodiče bleskových proudů a přepětí ve velkém průmys-lovém rozvaděči kde máme například předřazené jištění 500 A nebo např. 2500 A je nutné u běžného svodiče instalovat pojistkový odpojovač s hod-notou stanovenou výrobcem SPD.
 
image 001                         image 002                         
 
 
 
 
Obr. 1 DEHNventil, obj. č. 951 300                                            Obr. 2 Pravidlo jištění pro DEHNventil               
 
 
 
image 003                                                                     image 004                                                   
 
 
   Obr. 3 Běžný varistor                                                                             Obr. 4 Běžné zapojení varistoru v SPD
 
 
 
 image 005                                                          
 
  
Obr. 5 Jiskřiště technologie Radax-Flow                                                                     
 
 
 
image 006
 
Obr. 6 Jiskřiště se zhášecí komůrkou
 
 
 
 
 image 007
 
 
  
Obr. 7 Srovnání při požití pojistkového odpojovače a SPD s integrovaným jištěním
 
 
NEWSLETTER 1/2020 – PŘÍLOHA Autor: Daniel Anděl Strana 1 z 2