Příběh ženy, která se nikdy nevzdává

Tisk
Hodnocení uživatelů: / 3
NejhoršíNejlepší 
Sobota, 02. říjen 2021

foto titulní strana

Tou ženou je ředitelka Střední školy elektrotechniky a strojírenství v Praze 10, Ing. Bc. Simona Nesvadbová, Ph.D. ING-PAED IGIP.

Když jsem se připravoval na účast elektrotechnických škol na XVII. celostátní setkání elektrotechniků, podíval jsem se na vedení elektrotechnických škol. Zaujala mne ředitelka Ing. Bc. Simona Nesvadbová, Ph.D. ING-PAED IGIP. Žen ve vedení elektrotechnických škol není mnoho. Slovo dalo slovo a paní ředitelka, přestože je hektické období před volbami a začátek školního roku, vyhověla mé prosbě a domluvili jsme si návštěvu u ní ve škole a rozhovor, pro naše čtenáře.

Paní ředitelka se již ve svém mladém věku rozhodla, že vynahradí svému otci syna, kterého si tak toužebně přál. Tak jak píši v názvu reportáže, měl jsem možnost i za tu krátkou chvíli poznat, že se obdobně jako známá návrhářka a pozdější majitelka několika módních salónů, Coco Chanel, nikdy nevzdává.

Již během postgraduálních studií dokazovala svému okolí, že jí sudičky přisoudily vlastnost, která často není ani doménou mužů. Všechny tři se shodly na tom, že jí dají vzácný dar, dar síly, doplněný životním krédem, které měla paní ředitelka již od svého dětství naplňovat.“ Nikdy se nevzdávej, protože to je jen tady a teď“. Proto již během studií na ČVUT začala vyučovat na Smíchovské střední průmyslové škole, kde pracovala 11 let. Dále absolvovala vysokoškolská studia učitelství odborných předmětů a angličtiny. Její krédo „Nikdy se nevzdávej“, tak bylo naplněno bezezbytku. Tím se jí otevřela cesta do dalšího života naplněného vysokými cíli.
pozn.autora


Proto, když jsem se připravoval na rozhovor a setkání s paní ředitelkou v Praze a měl možnost poznat její profil, musel jsem se přípravě na tento rozhovor pečlivě věnovat. Ačkoliv jsem uskutečnil mnoho rozhovorů, přesto jsem jel do Prahy s mírnými obavami, abych se nenechal zaskočit.

Moje první dojmy, když jsem otevřel dveře do ředitelny a mohl paní ředitelku poznat poprvé osobně, byly velmi pozitivní. Její upřímné a přátelské přivítání v ředitelně mi okamžitě prozradilo, že rozhovor bude veden v uvolněném a přátelském duchu. Pochopil jsem, že mám před sebou úspěšnou a rozhodnou ženu, která své sudičky v žádném ohledu nezklamala.

Po představení školy a krátkém představení životních osudů paní ředitelky jsme již mohli přistoupit k rozhovoru a položit první otázku.

Paní ředitelko, věděla jste hned po ukončení Vašeho vysokoškolského studia, že Vaším posláním bude práce na střední odborné škole? Mělo na to vliv Vaše vyučování na Smíchovské střední průmyslové škole, kde jste učila ještě při svých studiích? Říkala jste mi, že jste zde pracovala 11 let. Co Vás vedlo k tomu učit na střední odborné škole tak dlouhou dobu? Už tehdy jste věděla, že výuka mladých lidí je Vaším posláním?

Již od dětství jsem se zajímala o vědu a techniku, ke které mne přivedl můj tatínek, který byl strojní inženýr a byl i členem Svazu vynálezců a zlepšovatelů. Tak jak to někdy bývá, otcové si přejí syna, ve kterém by se rádi vzhlíželi. Proto, když jsem se rozhodovala, jakou školu budu studovat, byla pro mě technika jasnou volbou. Vystudovala jsem na ČVUT v Praze Fakultě strojní v inženýrském i doktorském studijním programu obor Technika životního prostředí.

Pro práci učitelky na Smíchovské střední průmyslové škole jsem se rozhodla ještě na postgraduálním studiu na ČVUT, kde jsem měla možnost pracovat se studenty a vyučovat je. Pro práci na střední odborné škole jsem se rozhodla nejen kvůli tomu, že jsem odjakživa chtěla podporovat odborné vzdělávání, ale také proto, že práce s mladými lidmi pro mě vždy byla zajímavá, i když může být někdy náročná. V každém případě je pro mě učitelská profese smysluplná a potřebná, protože mladí lidé představují budoucnost této země a pro každého učitele a učitelku je určitě velmi dobrý pocit, když se mu povede předat své znalosti a zkušenosti žákům a studentům. Navíc práce s mladými lidmi je přínosná i pro učitele, poněvadž i samotní žáci dokážou učitele lecčemu naučit např. jinému názoru na svět a aktuální dění, využívání stále novějších komunikačních metod nebo třeba netradiční koníčky a zájmy.

K práci na střední odborné škole a následně ředitelování mě přivedla především skutečnost, že jsem chtěla zvýšit zájem mladých lidí a veřejnosti o odborné vzdělávání, poněvadž mě znepokojuje dlouholetá tendence poklesu zájmu o studium na středních technicky zaměřených školách, a to zejména v učebních oborech, což má za následek, že postrádáme kvalifikované řemeslníky.

Máte paní ředitelko pravdu, že na trhu práce je v současné době nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Jaké konkrétní obory studia na Vaší škole nabízíte?

Na Střední škole elektrotechniky a strojírenství nabízíme převážně strojírenské a elektrotechnické čtyřleté maturitní obory a tříleté učební obory. Máme také čtyřletý ekonomický maturitní obor Finanční specialista a obor zaměřený na dopravu Provoz a ekonomika dopravy. Uchazeči ze základních škol se mohou s konkrétní nabídkou oborů seznámit na Dnech otevřených dveří, které škola každoročně pořádá. Hodně informací o oborech je uvedeno i na webových stránkách školy www.ssesp10.cz.

Když se zeptám konkrétně, už z názvu Vaší školy vyplývá, že jste skloubili nabídku dvou zaměření - elektrotechniku a strojírenství. Můžete mi o tom říci více? Jak zvládáte kombinaci různorodých oborů? Jak jsem psal výše, jste žena, která se nevzdává. Musela jste řešit skloubení tolika oborů a vnést svoje vlastní představy o výuce?

Podíváme-li se podrobněji na naši studijní nabídku elektrotechnického zaměření, máme zde čtyřleté maturitní obory Mechanik elektrotechnik a Telekomunikace (Telekomunikační a datové sítě) a tříleté učební obory Elektrikář a Spojový mechanik. Od 1. 9. 2020 nabízíme nově i zkrácené jednoleté studium Elektromechanik pro chladící a klimatizační zařízení, které mohou studovat absolventi středních škol a které zajišťujeme jako jediná škola v Praze a okolí. Naše nabídka strojírenských oborů obsahuje čtyřleté maturitní obory Letecký mechanik a Mechanik seřizovač (Programátor počítačem řízených strojů) a tříleté učební obory Strojní mechanik (Zámečník nebo Opravář letadel), Nástrojař a Obráběč kovů. Výhodou naší školy je prostupnost oborů, což umožňuje např. absolventům učebních oborů si udělat maturitu nebo naopak absolventům maturitních oborů získat výuční list.

Vaše škola působí velice moderním dojmem. Co můžete udělat pro zvýšení zájmu žáků o studium technických oborů na Vaší škole?

Technické obory se velmi rychle rozvíjí, je proto nutné sledovat aktuální trendy a přizpůsobovat jim výuku na naší škole. V praxi to znamená, že se snažím pro školu zajišťovat co nejmodernější vybavení hlavně pro výuku odborného výcviku, aby se žáci mohli vzdělávat na zařízeních a strojích, se kterými budou pak reálně jednou pracovat ve svém zaměstnaní. To představuje velkou výhodu pro budoucí zaměstnavatele, ale i pro naše žáky, kteří takto získají požadované odborné zkušenosti a dovednosti. Za mého působení ve funkci ředitelky školy se mi povedlo zainvestovat do vybavení školních dílen několik desítek miliónů korun. Škola má v současné době např. nový strojový park za více než 25 milionů korun. Škola také dlouhodobě spolupracuje s mnoha firmami, kam chodí naši žáci na odborné praxe a stejně tak se i naši učitelé v těchto spolupracujících firmách zaškolují a dále vzdělávají, což zvyšuje kvalitu a odbornost vzdělávacího procesu.

Bavili jsme se spolu o tom, že jste přišla s myšlenkou, jak více skloubit studium s praxí účastí na „Projektových dnech, a tzv. Polytechnických hnízdech“?

Pořádáme také projektové dny pro žáky na základních školách, kteří si v našich dílnách mohou vyzkoušet, co vše by se mohli na naší škole naučit. Spolupráce se základními školami probíhá i v rámci projektu Polytechnického hnízda realizovaného za podpory a účasti MHMP a Hospodářské komory ČR. Projekt Polytechnických hnízd si právě klade za cíl namotivovat žáky základních škol ke studiu na středních odborných školách prostřednictvím praktické výuky ve speciálně vybudovaných moderních odborných učebnách. Na naší škole máme pro tuto výuku vybudované dokonce 2 učebny. Spolupracujeme také s vysokými školami jako je ČVUT nebo ČZU. Jsme cvičnou školou Institutu pro vzdělávání a poradenství při ČZU, čímž garantujeme vysokou kvalitu pedagogického procesu.

Všiml jsem si paní ředitelko, že kandidujete v Praze ve volbách do PS PČR 2021 za koalici SPOLU na 16. místě. Co Vás přimělo k tomuto rozhodnutí? Je patrné, že Vám není jedno, co bude s námi, s našimi dětmi, se společností.

Politice se aktivně věnuji již několik let. Jsem už třetí volební období zastupitelkou Prahy 6. Do politiky jsem vstoupila proto, že mi není lhostejný osud této země a chtěla bych se podílet na dění ve veřejné sféře. Podstatným faktem je, že pokud chceme v naší zemi něco významného změnit, musí to být na legislativní úrovni, a to lze pouze v rámci jednání komor parlamentu, což je důvod, proč jsem se rozhodla letos kandidovat ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Ráda bych se snažila změnit situaci nejenom v odborném školství, které je zapotřebí podporovat, rozvíjet a propagovat, ale i v jiných oblastech jako je třeba sociálně-právní ochrana dětí, kde postrádám zákonnou úpravu a ochranu dětí, které jsou vystaveny domácímu násilí. Zasadila bych se o zjednodušení a zlepšení srozumitelnosti zákonů nejen pro občany, které by mohlo pomoci např. v urychlení vyřešení mnoha soudních sporů, ale též o rozvoj a zavedení digitalizace do mnoha sfér činnosti lidské společnosti.

Na závěr ještě trochu odbočím. Viděl jsem Vás na fotografii s bedýnkou plnou ořechů na Vaší zahradě. Máte při tom všem, o čem jsme mluvili, i čas na sebe, na zahradu? A vím o Vás také, že máte ráda kulturu, divadla, historii, filmy, svého psího miláčka Belinku a silné stroje jako jsou auta a motorky. To vše Vám „dobijí pomyslné baterie“ a dává sílu rvát se s překážkami?

Jak se říká, nejen prací je živ člověk. Považuji se za ženu aktivní a činorodou. Práce ve školství i v politice je především psychicky náročná, a proto ve svém volném čase ráda relaxuji prací na zahrádce, procházkami se svou neslyšící fenkou Belinkou a dalšími aktivitami v přírodě. Baví mě typické dámské záliby jako je vaření, pečení, šití, ale také se občas věnuji netradičním činnostem jako je třeba údržba obydlí spočívající v lakování, malování, opravování věcí apod. Coby vystudovaná strojařka mám velmi ráda automobily a motorky, jejichž řízení je pro mě také relaxem.

Děkuji Vám paní ředitelko za rozhovor a přeji Vám hodně štěstí a úspěchů ve Vaší další práci i v nadcházejících volbách.

Jsem rád, že jsem měl možnost osobně poznat ženu, která se „nevzdává“, a velmi jí i naší společnosti přeji, aby do Poslanecké sněmovny byla zvolena. Její mládí, a přesto i dostatek životních i pracovních zkušeností dávají záruku, že může prosadit ve Sněmovně zákony ve prospěch školství, dětí a rodiny. Poznal jsem ji jako ženu rozhodnou, rovnou a jdoucí si za svým cílem.
Přejí nejen jí, ale i nám všem, aby byla zvolena.

pozn.autora.

Rozhovor vedl 

Ing. Pavel Hála
vydavatel
on-line magazínu Elektrotechnický magazín
www.etm.cz
a předseda
Živnostenského společenstva elektrotechniků, z.s.
www.elektrotechnici.cz