Elektrická zařízení v koupelnách ( 1)

Tisk
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Sobota, 17. duben 2021

Představujeme první ze série článků " Co by měli vědět nejen reviní technici "

Elektrická zařízení v koupelnách část 1


Když se bavíme o koupelnách,je potřeba se zmínit o dvou normách které o nich hovoří.

Jednak je to norma ČSN 332000-7-701 ed.2,a ČSN 332130 ed.3.


Koupelny jsou svými bezpečnostními riziky specifické prostory hlavně ve vztahu k tekoucí vodě,proto instalace elektrických spotřebičů a tedy i svítidel se musí těmito normami řídit. Norma ČSN 332000-7-701 ed.2 definuje ochranné zóny a stupně krytí elektrických zařízení které je v daných zónách nutné dodržet.

NA OBRÁZKU JSOU VYOBRAZENY JEDNOTLIVÉ ZÓNY
zony Harmonizované bezpečnostní předpisy ČSN-EN stanovují pro koupelny následující rozdělení dle zón, které určuje požadované krytí a provedení třídy izolace svítidel:


Popis zón:

Článek 701.30.2 (ČSN 332000-7-701- ed.2) :

Zóna 0:
Vnitřní prostor koupací nebo sprchové  vany. V prostoru se sprchou bez vany je vymezena zóna 0 podlahou a rovinou ve výšce 10cm nad podlahou
a její plocha má stejný vodovodný rozsah jako zóna 1.


Zóna 1 :
zóny 2a)je ohraničena definitivním povrchem podlahy a vodorovnou rovinou odpovídající nejvýše upevněné sprchové hlavici nebo sprchovému výtoku.Pokud jsou tyto níže,je zóna 1 výškově ohraničena vodorovnou rovinou ve výšce 225cm nad povrchem podlahy

b).Svislou plochou
-plochami obalujícími koupací nebo sprchovou vanu ve vzdálenosti 120cm od nesnímatelné hlavice sprchy upevněné na zdi nebo na stropě pro sprchy bez vany.
Upozornění:Zóna 1 nesmí nahrazovat zónu 0.  Prostor pod koupací nebo sprchovou vanou je určen jako zóna 1.Článek 701.30.4(ČSN 332000-7-701-ed.2):


Zóna 2 je ohraničena:
a)Definitivním povrchem podlahy a vodorovnou rovinou odpovídající nejvýše upevněné sprchové hlavice nebo sprchového výtoku.Pokud jsou tyto níže,je zóna 2 výškově ohraničena vodorovnou rovinou ve výšce 225cm nad povrchem podlahy.
b) svislou plochou (plochami )na vnější straně zóny 1 a rovnoběžnou svislou plochou vzdálenou 60cm vně od zóny 1.
Sprchy bez sprchové vany zónu 2 nemají ,ale zóna 1 je ve vodorovném rozměru zvětšena na 120cm .
    

Článek 701.410.3(ČSN 332000-7-701-ed.2): 
Všeobecné požadavky:
Nesmíme zapomenout upozornit na nedovolená ochranná opatření:
Jsou to:
-Ochrana zábranou,ochrana polohou
-Ochrana nevodivým okolím


Čl.701.413 (ČSN 332000-7-701-ed.2):

 Ochranná opatření:
     
-Elektrické oddělení:
-Obvody napájející pouze jediné el.zařízení
-Jednu jednoduchou zásuvku
-el.podlahové vytápění (čl.701.753)
-doplňková ochrana proudovým chráničem 30mA
-Ochrana pospojováním
Článek 701.414 (ČSN 3320000-7-701 ed.2):
Ochranné opatření SELV,PELV
-Ochrana před dotykem živých částí v zóně 0,1,a 2 musí být zajištěna u všech elektrických zařízení pomocí:
-Přepážek nebo krytů zajišťujících stupeň ochrany krytem alespoň IPXXB nebo IP 2X

V místnostech v nichž je  koupací vana nebo sprcha musí být všechny elektrické obvody vybaveny proudovým chráničem s reziduálním proudem nepřesahujícím 30mA.Proudový chránič se nevyžaduje pouze pro tyto obvody:
-U kterých je jako ochranného opatření použito ochrany el.oddělením,kdy pro každé el.zařízení je jeden napájecí obvod.
U kterých je jako ochranného opatření použito SELV,PELV.


Článek 701.415.2 (ČSN 332000-7 701 ed.2)

Doplňkové pospojování:
Místní doplňkové pospojování musí v souladu s požadavky 415.2 spojit s ochranným vodičem všechny nechráněné vodivé části  a všechny
neživé vodivé části  upevněných zařízení uvnitř místnosti s koupací vanou  nebo se sprchou. Doplňující ochranné pospojování má být zřízeno vně nebo uvnitř místnosti s koupací vanou nebo se sprchou.

Uvedu příklady pospojování :
-Kovové vodovodní potrubí odpadů
-Kovové části vytápění
-plyn
-přístupné stavební prvky

Článek 701.512.2 (ČSN 332000-7-701 ed.2):
Vzhledem k prostředí je potřeba podle jednotlivých zón instalovat zařízení:
Elektrické zařízení musí mít minimální stupeň ochrany krytem:
V zóně 0-IPX7
V zóně 1-IPX4
V zóně 2-IPX4

svítidlaPro instalaci svítidel v koupelnách, v zóně 0 (nula): platí požadavek na krytí svítidel nejméně IPx7 (např. IP67 a výše) a současně musí být napájení svítidla provedeno ze zdroje SELV. K napájecímu zdroji (transformátoru) je ještě nutno dodat, že pro napájení osvětlení v zóně 0, nesmí být použity tzv. elektronické transformátory, ale například klasické, vinuté transformátory, baterie nepřipojené k dobíjecím měničům a podobně.

Hlavním důvodem zákazu použití elektronických transformátorů (i SELV) ve vanách a bazénových nadržích, je prevence ovlivnění kardiostimulátorů koupajících se osob.

Zóna 0 (nula), je prostor vany, zaplavovaný vodou při mytí, či koupání.

Pro instalaci svítidel koupelnách, v zóně 1: je požadováno krytí svítidel nejméně IPx4, (např IP44 a výše) a současně musí být svítidla v provedení nejméně tř.2 (dvojitá izolace). Zóna 1 je půdorysný prostor začínající horizontálně nad hranou umývacího prostoru, sahající do výšky 2,25m nad úrovní podlahy, není-li dno umývacího prostoru výše, než 25cm nad úrovní podlahy. Je-li dno umývacího prostoru výše, než 25cm, nad úrovní podlahy, pak se zóna posouvá o korekční rozdíl směrem nahoru, t.j. o rozdíl: skutečná výška dna umývacího prostoru, mínus 25cm.

Pro instalaci svítidel v koupelnách, v zóně 2: platí požadavek krytí svítidel nejméně IPx3, (např. IP43) a současně musí být svítidla v provedení nejméně tř.2 (dvojitá izolace). Počátek zóny 2 je vymezen svislou hranou vany a jedná se o půdorysný pás šířky 60 cm směrem od svislé hrany
 umývacího prostoru (vany), sahající do výšky 2,25m nad úrovní podlahy, není-li dno umývacího prostoru výše, než 25cm nad úrovní podlahy.
Je-li dno umývacího prostoru výše, než 25cm, nad úrovní podlahy, pak se zóna posouvá o korekční rozdíl směrem nahoru, t.j. o rozdíl: skutečná výška dna umývacího prostoru, mínus 25cm.


Pro instalaci svítidel v koupelnách, v zóně 3:  platí požadavek provedení krytí svítidel minimálně IPx1 (např IP21),  a současně musí být instalované svítidlo v provedení nejméně třídy 2 (dvojitá izolace). Prostor zóny 3 začíná 60cm od svislé hrany umývacího prostoru a  sahá do vzdálenosti 2,4m (končí 3m o svislé hrany umývacího prostoru). Výška prostoru zóny 3, sahá do výšky 2,25m nad úrovní podlahy,není-li dno umývacího prostoru výše, než 25cm nad úrovní podlahy. Je-li dno umývacího prostoru výše, než 25cm, nad úrovní podlahy,pak se zóna posouvá o korekční rozdíl směrem nahoru, t.j. o rozdíl: skutečná výška dna umývacího prostoru, mínus 25cm.


Připravil: Rostislav Kubíček, revizní technik E2A,E2B, lektor Živnostenského společenstva elektrotechniků,z.s.

V příštím pokračování, Krytí, Elektrická zařízení v umývacím prostoru