Nemile jde s dobou. Fotovoltaika za korunu uspoří více než 2 miliony a 310 tun CO2

Tisk
Hodnocení uživatelů: / 3
NejhoršíNejlepší 
Čtvrtek, 10. červen 2021

3 menšíFotovoltaická elektrárna, kterou vybudovala na střeše čistírny odpadních vod v obci Nemile nedaleko Zábřehu společnost ČEZ ESCO, vyrobí každoročně kolem 19 MWh elektrické energie, téměř třetinu celoroční spotřeby ČOV. Za dobu své životnosti uspoří na energiích přes 2 miliony korun a přírodě ušetří 310 tun emisí oxidu uhličitého. Obec za elektrárnu zaplatí pouhou korunu, elektrárna se splatí během 15 let provozu.
ČEZ ESCO bude do té doby fotovoltaickou elektrárnu provozovat a zajišťovat její údržbu, zatímco obec bude elektřinu vyrobenou solárními panely vykupovat za předem dohodnutou cenu, což přinese vesnici s necelými sedmi sty další úspory. Ty budou znamenat stabilizaci cen za stočné nejen pro obyvatele Nemile i sousední obce Jestřebí, která je na čistírnu odpadních vod také napojena. Fotovoltaické panely jsou na střeše elektrárny ve 5 řadách po 10 kusech a zabírají 110 čtverečních metrů, tedy téměř celou část střechy obrácenou na jih. Instalovaný výkon elektrárny je 19,25 kWp.


„Samozřejmě nás těší všechny finanční úspory, ale v dnešní době se díváme stále více i na ekologickou stránku. Jsme rádi, že můžeme přírodě pomoci alespoň svým malým dílem,“ říká starosta obce Petr Šimek, který se zároveň stal propagátorem obecní fotovoltaiky. Elektrárny na střechách obecních budov totiž stále nejsou ani zdaleka pravidlem, nicméně v posledních měsících zažívají nebývalý boom.
„Zastupitelé si jako dobří správci obecního majetku začínají uvědomovat ekonomické i ekologické přínosy fotovoltaiky. A právě mnohé obecní objekty, například čistírny odpadních vod nebo domovy pro seniory, jsou ideálním místem pro instalaci fotovoltaické elektrárny, protože mají celoroční a konstantní spotřebu,“ vysvětluje ředitel ČEZ ESCO pro komoditní služby Martin 6 menšíLudvík.

  • model financování většinou předpokládá, že obce zařízení nekupují, ale pronajímají
  • na tyto akce tak nemusejí aktivovat svůj investiční rozpočet
  • instalaci i servis zajišťovat v plné míře dodavatel ČEZ ESCO, poté přejdou do vlastnictví obce
  • často je projekt řešen formou energetických služeb se zárukou (angl. EPC) => zákazník má každoroční výši úspor smluvně garantovánu
  • zákazník i dodavatel mají stejnou motivaci: při zachování parametrů projektu dosahovat maximální úspory: další výhodou je transparentnost a prokazatelnost úspor
  • konkrétně v případě obce Nemile ČEZ ESCO bude fotovoltaickou elektrárnu po 15 let provozovat a zajišťovat její údržbu
  • po stejnou dobu bude obec elektřinu vyrobenou solárními panely vykupovat za předem dohodnutou cenu, což bude znamenat další úspory a stabilizaci cen za stočné nejen pro obyvatele Nemile, ale i sousední obce Jestřebí rovněž napojenou na čistírnu odpadních vod


7 menšíFotovoltaické elektrárny provozované Skupinou ČEZ v České republice vyrobily za posledních deset let více než 914 tisíc MWh ekologické elektřiny, čímž ušetřily 822 tisíc tun uhlí a zamezily vypuštění více než 875 tisíc tun CO2. Právě takové dopady by si vyžádala výroba stejného množství energie v klasických elektrárnách.
Za dveřmi je ale podle odborníků další prudký rozvoj. Cena solárních panelů klesá, jsou mnohem odolnější proti rozmarům počasí a jejich účinnost výrazně roste. Což bude znamenat snižování plochy potřebné pro zajištění dostatečného výkonu – zatímco dříve se solární elektrárny budovaly na velkých pozemcích, teď budou stále častěji stačit střechy budov.
Na střechách vznikají i rozsáhlejší projety. První velká solární elektrárna ČEZ v nové éře roste ve vnějším areálu jaderné elektrárny Dukovany na speciálně upravených střechách nových parkovacích stání. Zároveň nyní společnost ČEZ ESCO projektuje největší českou FVE elektrárnu za posledních 10 let, která vznikne na střechách ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi.
ČEZ staví fotovoltaické elektrárny také na klíč pro domácnosti a firmy. Společnost ČEZ Prodej zaměřená na retailové zákazníky vloni instalovala 660 střešních fotovoltaik, což bylo meziročně o čtvrtinu více. Stále vyšší poptávka je po propojení fotovoltaiky s bateriovými systémy. Těchto řešení ČEZ Prodej loni instaloval 485, fotovoltaik s akumulací do vody pak 55.

Více o zelených elektrárnách Skupiny ČEZ v ČR https://www.cez.cz/cs/o-cez/vyrobni-zdroje/obnovitelne-zdroje

Vladislav Sobol
mluvčí ČEZ