Od odpadu k udržitelné energii: elektřina a vytápění pro město

Tisk
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Sobota, 07. srpen 2021
 
edinburgh efw plant 1120x747SKOTSKO: Na předměstí Edinburghu pomáhá inovativní systém nakládání s nerecyklovatelným městským odpadem snižovat ekologickou stopu města. V souladu s cíli skotské vlády v oblasti nulového odpadu přispívá k odstranění skládkování a zároveň k výrobě elektřiny a tepla. Tento proces je vybaven vysoce účinnými pohony VACON® NXP a vytváří dostatek tepla pro zásobování 25 000 domácností.
  
Kompetence, která zlepšuje energetickou účinnost                                                                                                                                      
 Závod Millerhill Zero Waste Parc je zařízení na výrobu energie pro odpad (EfW), které navrhla a postavila společnost Hitachi Zosen Inova (HZI) jménem společnosti FCC Environment, která je odpovědná za řízení environmentálních služeb v obci Edinburgh.
 
Zařízení EfW má kapacitu 155 000 tun nerecyklovatelného pevného komunálního odpadu ročně, který je po separaci kovových zbytků odesílán k energetickému využití. Sofistikovaný proces zpracování plynu XeroSorp patentovaný HZI umožňuje optimalizovat výkon zařízení a snížit emise zbytkových částic do atmosféry na minimum.
                                                                                                                                                                                                                                                                                               
container 1120x747                                                                                                                                       
 
  
Kontejnery  připravené k odeslání do Millerhill Zero Waste Parc (Prevention and  Recycling Center) v Edinburghu                                                                                                                                                                                
 
 
 
Elektrické a elektromechanické systémy podporující proces zpracování odpadu zajišťují vysokou energetickou účinnost zařízení o výkonu 20 MW a zaručují spolehlivost a trvanlivost, které jsou nezbytné pro tento druh projektu, který má fungovat nepřetržitě po celá desetiletí. Casagrande Elettrocostruzioni Spa byla zodpovědná za návrh, výstavbu a uvedení elektrických panelů do uvedení do pořádku pro závod v Edinburghu.
 
 
 casagrande 1120x747Sergio Boccagni, projektový manažer (vlevo) a Stefano Casagrande, majitel casagrande (vpravo): " Našli jsme optimálního partnera n Danfoss Drives Italy"
 
 
 
 
 
Sergio Boccagni, projektový manažer společnosti Casagrande Elettrocostruzioni:
 "Společně s Hitachi Zosen Inova jsme definovali metodiku pro návrh a konstrukci elektrických rozvaděčů, které jsou integrovány do kontejnerů E-house v továrně. Splnili jsme náročný harmonogram, který klient stanovil, a také jsme dokonale synchronizovali s potřebami vývoje lokality, což minimalizovalo čas potřebný pro instalaci, uvedení do služby a spuštění elektrických systémů. Casagrande Elettrocostruzion převzal plnou technickou a provozní odpovědnost za výstavbu elektrických panelů. Jeho hodnocení umožnilo zákazníkovi úspěšně spustit závod podle plánu a zajistilo vynikající energeticky efektivní výkon, jak je definováno v projektu."


Non-stop jednotky
 
insideview 1120x747Elektrické panely, které dodávají energii do spalovacího procesu, jsou integrovány do sedmi kontejnerů známých jako E-domy. O velikosti 15 m x 3 m x 3,5 m jsou umístěny uvnitř kovové nosné konstrukce vložené do tepelně izolované budovy umístěné vedle výrobních závodů. Sedm kontejnerů obsahuje celou elektrickou infrastrukturu potřebnou pro zařízení EfW, od připojení středního napětí až po distribuci všech uživatelů středního a nízkého napětí.

Vnitřní pohled na kontejner vyrobený casagrande  pro závod Edinburgh Energy from Waste  Elettrocostruzioni    
 
Nejvýkonnější řídicí systém je napojen na subsystém "Zpracování emisí" spalovny. Těžká zatížení v tomto systému pohlcují asi třetinu instalované elektrické energie.
 Pan Boccagni vysvětluje: "Vybrali jsme pohony Danfoss VACON® NXP, protože nám umožňují dosáhnout maximálního výkonu v náročných aplikacích. Vysoká energetická účinnost musí být vždy kombinována s výjimečnou spolehlivostí. Z tohoto hlediska je zárukou ® danfoss VACON."                                                                                                                                                                                       
                                                                                                            
                                                                                               
Elektrický panel pro čistírnu odpadu v Edinburghu během závěrečného testování v továrně Casagrande   Elettrocostruzioni ve Veroně                                                                                                                     
electrical panel 1120x747 Dobří lidé dělají rozdíl
 
Casagrande Elettrocostruzioni spolupracovala se společností Danfoss Drives Italy na přizpůsobení vysoce výkonných drvů tak, aby vyhovovaly specifickým potřebám zákazníka. Například speciální panely pro vysoce výkonné pohony byly navrženy s jističem namísto servisního spínače s pojistkou a s použitím kabelů bez halogenů namísto kabelů PVC. Mechanické detaily byly upraveny tak, aby byla zajištěna optimální instalace zařízení do kontejneru. Kromě toho byly zvoleny a optimalizovány parametry velení a řízení, které mají být zaslány do systémů dohledu, pro jednoduchou a účinnou integraci s scada závodem. Mnoho činností vyžadovalo specializované dovednosti, kde schopnosti a ochota lidí změnily.
  
 Práce v synergii
 Pan Boccagni vysvětluje: "V tomto projektu byla kvalita produktu předpokladem pro výběr nejvhodnějšího dodavatele. Proto bylo
 naším kritériem v podstatě spoléhat se na společnost, která věděla, jak nás podpořit z technického hlediska a s flexibilitou. Naší potřebou bylo pracovat v součinnosti a vytvořit řešení na míru, které by splňovalo požadavky zákazníka. V Danfoss Drives Italy jsme našli optimálního partnera."