Domů

Bezdrátové safety technologie

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Úterý, 04. leden 2011
Blumenbecker_1_titlV posledních letech jsme svědky nástupu bezpečnostních programovatelných logických automatů (PLC), které nahrazují klasickou reléovou bezpečnostní techniku ve vybavení strojů a strojních zařízeních. Bezpečnostní okruhy strojů zajišťují uvedení stroje do bezpečného stavu po vyhodnocení nebezpečné situace ať už obsluhou (např. po stisknutí tlačítka nouzového stopu) nebo zařízením samotným. Pro tyto účely se používá technika se zvýšenou spolehlivostí - od čidel, bezpečnostích obvodů až po bezpečnostní akční členy. Jakou bezpečnost nám tato speciální technika zaručuje? Jedná se o tzv. „funkční bezpečnost" - tedy o ochranu před nesprávnou funkcí bezpečnostního systému. Různými technickými opatřeními (zdvojené okruhy atd.) se dosáhne zvýšené spolehlivosti systému a stanoví se pravděpodobnost výskytu poruchy takového zařízení.

Podle nároků na zabezpečení můžeme stanovit několik stupňů nebo úrovní bezpečnosti. Definováním těchto bezpečnostních úrovní se zabývají příslušné normy. Především norma ČSN EN 61508 „Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností." a také norma ČSN EN 954-1

"Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části řídicích systémů", která končí a nahrazuje se normou ČSN EN 13849-1.

Norma ČSN EN 61508 definuje úrovně bezpečnostní integrity „Safety Integrity Level" (SIL):
SIL1: Ne více než jedna nebezpečná chyba v bezpečnostní funkci za 10 let
SIL2: Ne více než jedna nebezpečná chyba v bezpečnostní funkci za 100 let
SIL3: Ne více než jedna nebezpečná chyba v bezpečnostní funkci za 1000 let
SIL4: Ne více než jedna nebezpečná chyba v bezpečnostní funkci za 10000 let

přičemž bezpečnostní integritu definuje takto: „Pravděpodobnost bezpečnostního systému úspěšně dosáhnout požadované bezpečnostní funkce při stanovených podmínkách za stanovený čas"

Norma EN 13849-1třídí bezpečnostně relevantní části systému do „kategorií"
- performance level a-e, které se do češtiny překládají jako úrovně vlastností, přičemž kategorie definuje jako: „Hodnocení bezpečnostních částí řídicího systému vzhledem k odolnosti k chybám a následného chování v chybovém stavu, toho je dosaženo strukturálním uspořádáním jednotlivých částí a jejich spolehlivostí."

Navrhnout strojní zařízení a jeho bezpečnostní obvody lze libovolně podle kterékoliv z těchto dvou norem.

V následujícím se soustředíme na bezpečnostní programovatelné automaty firmy SIEMENS. Tyto automaty jsou certifikovány a odpovídají bezpečnostní kategorii SIL 3.

Této bezpečnostní kategorii odpovídají nejenom vlastní automaty, ale i komunikace která probíhá mezi částmi bezpečnostních řídících systémů po průmyslových sběrnicích PROFIBUS a PROFINET.

Tato komunikace může probíhat po pevných přenosových médiích (metalickém nebo optickém kabelu), ale i pomocí bezdrátové technologie.

To je technologická změna, která přináší do praxe spoustu výhod např.:
- nahrazení nespolehlivých kroužkových sběračů pro přenos signálů u otočných zařízení
- nahrazení speciálních pohyblivých kabelů u vzájemně se pohybujících částí
- úspora nákladů na kabeláž

Bezpečné komunikace bylo dosaženo vyvinutím bezpečnostního profilu PROFISafe, který je použitý jako nadstavba komunikačního protokolu PROFIBUS nebo PROFINET, čili nejedná se o novou sběrnici, která by byla určená pouze pro přenos bezpečnostních signálů, ale můžeme využít již např. nainstalované sběrnice PROFIBUS nebo PROFINET. Z toho plynou další zřejmé výhody a úspory.

V jednom zařízení lze dokonce kombinovat použití normálních a bezpečnostních prvků, takže lze např. starou technologii doplnit o bezpečnostní část.

Jako pomůcku pro projektování a programování bezpečnostních aplikací připravila firma SIEMENS knihovnu programových funkčních bloků pro automaty řady Simatic, které jsou certifikované a obsahují funkce jako např. dvouruční ovládání u lisů, nouzové vypnutí, bezpečnostní dveře, muting u světelných závor a jiné.

V oblasti bezdrátových komunikací uvedla firma SIEMENS na trh unikátní bezdrátový operátorský panel s tlačítkem nouzového stopu MP 277(F) IWLAN.

S tímto operátorským panelem se může obsluha pohybovat v ovládané technologii volně bez omezování kabelem a hlavně - nosí si svůj NOUZOVÝ STOP stále s sebou, takže může v případě nutnosti zareagovat rychle a ovládané zařízení bezpečně vypnout či uvést do bezpečného stavu.

To je neocenitelné např. ve fázích uvádění nových zařízení do provozu. Další výhodou je možnost nahradit mobilním panelem několik pevně zabudovaných operátorských panelů.

Kromě WLAN připojení, které pokrývá např. celou výrobní halu, lze dále využít funkcí tzv. transpondérů. Transponder je pasivní vysílač identifikačního kódu a slouží k vymezení oblastí, z nichž je možné dané zařízení bezpečnostně ovládat. Transpondery nejsou pro provoz MP277 nezbytné, ale v případě více zařízení v technologii hrozí nebezpečí nechtěného ovládání jiného popřípadě více zařízení, které jsou umístěné v dosahu bezdrátové sítě. Dosah transponderu je max. 8m. Pro rozšíření oblasti definované transponderem je možné použít transponderů více.

Blumenbecker_1_1

 
distrelec
amper 2023 Noark Electric Witty Petr Soukup PRE Kiwa Hotel Avanti Abb

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky