Domů

WELD test - doplněk k přístrojům řady REVEX pro revize zařízení obloukového svařování

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Ing. Ivo Lipovský, ILLKO, s.r.o.   
Středa, 15. duben 2009
weld_titlOdborná veřejnost jistě zaregistrovala vydání ČSN EN 60974-4: Kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu. Touto normou jsou stanoveny postupy pro kontrolu zajištění elektrické bezpečnosti zdrojů svařovacího proudu při provozu a po opravě. Tato norma platí pro zdroje svařovacího proudu a zároveň pro pomocná zařízení pro oblouková svařování, řezání a příbuzné metody, konstruované v souladu s IEC 60974-1.

 

 

Norma ČSN EN 60974-4 vyžaduje kromě jiného měření následujících elektrických parametrů:

 • Spojitost ochranného obvodu
 • Izolační odpor přiložením stejnosměrného napětí 500V
 • Unikajicí proud svařovacího obvodu
 • Primární unikajicí proud
 • Napětí naprázdno

Zatímco měření prvních čtyř parametrů lze bez problémů měřit přímo přístroji REVEX profi a REVEX plus a to jak u jednofázových tak i třífázových zařízení, měření napětí naprázdno (U0) vyžaduje speciální zařízení, popsané v článku 5.6. uvedené normy.

weld_2

Společnost ILLKO Blansko proto vyvinula doplněk k přístrojům REVEX profi a REVEX plus, který umožňuje měření:

  1. Skutečné efektivní hodnoty napětí, přičemž vnitřní odpor vnějšího svařovacího obvodu je 5kOhm. Tato zkouška slouží kromě základního zjištění údaje napětí naprázdno i k odhalení možných problémů s regulací napětí u některých typů invertorů, jejichž zdroje jsou optimalizovány pro běh naprázdno a pro generování svařovacího proudu, ale mohou nastat potíže s regulací napětí právě v případě, kdy hodnota vnějšího zatěžovacího odporu je v rozmezí od 5kOhm do 200Ohm.
  2. Vrcholové hodnoty napětí – měří se vrcholová / maximální hodnota napětí při změně hodnoty vnějšího zatěžovacího odporu v rozsahu od 5kOhm do 200Ohm. Tato plynulá změna odporu včetně zachycení maxima je zajišťována zcela automaticky s ohledem na minimalizaci vyzářeného tepelného výkonu. U střídavých transformátorových svářeček odpovídá zobrazená hodnota maximální hodnotě sinusovky, u stejnosměrných zdrojů je na displeji přístrojů REVEX zobrazena nejvyšší hodnota napětí, která byla dosažena v průběhu měření při změně zatěžovacího odporu v celém požadovaném rozsahu.
  3. Kontrola obvodů pro snížení napětí, pokud hodnota odporu vnějšího svařovacího obvodu je vyšší než 200W. Některé typy svařovacích zařízení jsou vybaveny obvody, které odpojí výstup svařovacího proudu, pokud neprotéká svařovací proud. WELD test umožňuje testovat tuto funkci přímo jako součást měření výstupního napětí naprázdno.
 1. HTML clipboard
weld_1

WELD test je řešen jako přídavné zařízení, které je připojeno k přístroji REVEX plus prostřednictvím externího proudového vstupu. Spouštění měření je přímo z WELD test startovacím tlačítkem a naměřené hodnoty jsou odečítány na displeji měřicího přístroje REVEX plus. Pro zachování plného komfortu obsluhy je vhodné nainstalování nového firmware u výrobce, například při zaslání přístroje ke kalibraci.

Pokud je WELD test připojen k přístroji REVEX profi, je plně ovládán z měřicího přístroje a rovněž naměřené hodnoty mohou být ukládány v přístroji REVEX profi a následně zpracovány v počítači.

V současné době probíhají práce na úpravě firmware přístroje Revex 2051, aby i u tohoto přístroje byla zajištěna kompatibilita  s doplňkem WELD test.

Datum zahájení prodeje doplňku WELD test a další informace o přístroji budou dostupné na internetových stránkách výrobce http://www.illko.cz/

 
Micronix
Findernet.com
NOARK electric
Famatel
konference
blue panther
Schrack
danfoss
dehn
Sick sensor intelligence

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky