Domů

Měření velmi malých impedancí smyčky přístroj SONEL MZC-310S

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel TR instruments s.r.o.   
Pondělí, 09. srpen 2010
smycka_sonel_titlMěření impedance smyčky patří mezi nejběžnější úkony spojené s revizemi elektrických instalací. Správná činnost a efektivita ochranných zařízení, jako jsou jističe a proudové chrániče, závisí na hodnotách impedance smyčky a vypočítaného předpokládaného zkratového proudu.

Měření impedance smyčky se provádí tak, že se mezi vodiče L a PE připojí rezistor o známé hodnotě, který vytvoří uzavřený obvod - smyčku. Z naměřených dat před započetím měření a během měření, lze pomocí výpočtu určit impedanci tohoto vzniklého obvodu - smyčky. Rezistor, který vytváří tento uzavřený obvod je umístěn v elektronických obvodech měřicího přístroje.

smycka_sonel_1
Obr.1 Měření impedance smyčky 4-pólovou metodou, L-PE

Moderní přístroje používají měřicí proudy přesahující 10A s délkou trvání 10 až 30ms. Při těchto měřicích proudech lze dosáhnout rozlišení 0,01?, což pro je pro většinu měření dostačující. Norma ČSN EN 61557 stanovuje při měření impedance smyčky požadavek, aby chyba měřicí metody nepřesáhla 30%. Při měření vyšších hodnot impedance nemá rozlišení přístroje podstatný vliv na přesnost výsledku, ovšem jinak tomu je u měření velmi malých hodnot impedance smyčky.

smycka_sonel_2
Obr.2 Výsledky měření impedance smyčky

Bude-li naměřená impedance uzavřené smyčky obvodu nižší než 0,1?, bude výsledná chyba měření s použitím běžných měřicích přístrojů výrazná a projeví se tak i při výpočtu předpokládaného zkratového proudu. Tato situace se týká především obvodů s vysokým jištěním (100A a více), kde je předpokládaná impedance smyčky v rozsahu miliohmů. Pro zajištění požadované přesnosti musí být měření provedeno vysokým proudem.

Firma SONEL, výrobce celé škály revizních měřicích přístrojů, nabízí unikátní přístroj s označením MZC-310S, který umožňuje měření impedance smyčky s rozlišením 0,1m?. Takto vysoká přesnost je dosažena 4-pólovou metodou (Obr.1) s použitím měřicího proudu 160A při měření mezi vodiči L-PE a L-PEN, nebo měřicího proudu 280A při měření mezi fázovými vodiči L-L. K měření se využívá zabudovaného rezistoru o hodnotě 1,5?, který je připojen do obvodu po dobu 30ms. U 2-pólové metody lze pomocí vnitřního rezistoru o velikosti 10? dosáhnout měřicího proudu 24A (mezi vodiči L-PE a L_PEN) nebo 42A (mezi fázovými vodiči L-L). Délka měření je v tomto případě 10ms.

Vedle schopnosti měřit velmi malé impedance smyčky, disponuje přístroj MZC-310S také unikátní funkcí měření předpokládaného dotykového napětí, které probíhá paralelně s měřením impedance. Tato funkce byla dodatečně implementována na základě požadavků uživatelů tohoto přístroje.

Měřicí přístroj má ergonomický a odolný kryt s odklopným víkem. Na velkém a přehledném displeji jsou zobrazovány výsledky měření impedance, jejich jednotlivých složek (odpor a reaktance), přepokládaný zkratový proud, frekvence, napětí v elektroinstalaci a dotykového napětí (obr.2). Přístroj má jednoduché ovládání, požadované funkce se volí pomocí otočného přepínače. Při měření impedance smyčky můžeme volit mezi 2-pólovou metodou s maximálním měřicím proudem 42A nebo 4-pólovou metodou s maximálním měřicím proudem 280A. Výsledky měření lze uložit do vnitřní paměti (max. 990 hodnot)., které lze pak přenést přes rozhranní RS-232 do počítače a případně dále exportovat ve formátu Excel pomocí programu Sonel Reader. Přístroj je napájen z pěti alkalických baterií velikosti R14, které umožňují provedení minimálně 4000 měření. Základním příslušenstvím jsou měřicí kabely 1,2m s hroty a krokosvorkami pro 2-pólovou metodu, měřicí vodiče 3m s Kelvinovými kleštěmi pro 4-pólovou metodu, program Sonel Reader, kalibrační list a brašna.

smycka_sonel_3
Obr.3 Měření impedance smyčky 2-pólovou metodou, L-L

Přístroj MZC-310S najde uplatnění především v odvětvích výroby elektrické energie a energetiky. Přístrojem lze provádět měření velmi malých impedancí smyčky s velkým rozlišením potřebných např. u velkých generátorů a primárních transformátorů v elektrárnách. Možnost vyzkoušení a další informace o přístroji SONEL MZC-310S získáte u výhradního distributora, firmy:

TR instruments s.r.o.
Křižíkova 70, Brno
Telefon: +420 541 633 670
www.trinstruments.cz

 
Micronix
Findernet.com
NOARK electric
Famatel
konference
blue panther
Schrack
danfoss
dehn
Sick sensor intelligence

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky