Domů

Kalibrace měřicích přístrojů pro revizní techniky

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Ing. Ivo Lipovský, ILLKO, s.r.o.   
Středa, 27. srpen 2008
metrologie_titlStále více techniků vnímá kalibrace měřicích přístrojů ne jako nutné trpěné příkoří, ale jako službu, která jim umožňuje zvýšit kvalitu a spolehlivost jejich práce. V následujících řádcích se pokusím odpovědět na nejčastěji kladené otázky, se kterými se setkávají pracovníci kalibračních laboratoří.

Jak často kalibrovat revizní přístroje a kdo stanovuje interval kalibrací?

Odpověď je kupodivu docela jednoduchá – délku kalibračních intervalů si stanovuje přímo organizace provozující měřidlo na základě metrologického řádu společnosti. Vzhledem k tomu, že přístroje pro revize elektrických zařízení nepatří mezi tzv. stanovená měřidla, kde je kalibrační interval jednoznačně určen, je dobré při stanovování doby mezi dvěma kalibracemi vycházet z následujících faktorů:

 • Doporučení výrobce – základní a velmi důležitý údaj, který je vhodné respektovat.
 • Podmínky používání – měřicí přístroje jsou většinou poměrně složitá zařízení, a přestože se výrobci snaží o jejich maximální odolnost, hrají právě podmínky používání velmi důležitou roli při stanovení kalibračního intervalu. Je zřejmé, že měřidlo, které firma občas použije pro kontrolu spotřebičů v rámci vlastní společnosti bude výrazně méně namáháno než stejný přístroj, se kterým jeho uživatel každý den provede desítky kontrol spotřebičů na stavbách.
 • Sledování historie údajů v kalibračních listech – porovnáváním naměřených hodnot máte možnost vysledovat trend změny přesnosti vašeho měřicího přístroje. Pokud je z kalibračních listů patrné, že přesnost žádné z měřených veličin se vytrvale nezhoršuje, můžete si dovolit prodloužit stávající interval kalibrací. Samozřejmě je nutné vzít v úvahu například opravu nebo justování měřicího přístroje, kdy může dojít ke skokové změně údajů ve sledované řadě údajů.
 • Přetížení, oprava nebo podezření na špatnou funkci přístroje může být závažným důvodem zkrácení kalibračního intervalu. Pokud opravu přístroje provádí přímo výrobce a nebo autorizovaný servis, můžete být upozorněni, že je doporučena i kalibrace přístroje. Je nanejvýš vhodné toto doporučení respektovat, protože i když bude přístroj po opravě najustován, podle Zákona o metrologii je právě oprava měřidla uvedena jako příklad nutnosti kalibrace.

Každá firma – a je lhostejné, zda se jedná o živnostníka nebo velkou společnost - by měla mít zpracovaný Metrologický řád společnosti. Samozřejmě ve velkých firmách se této oblasti věnují podnikoví metrologové, pro živnostníky a malé firmy platí doporučení vypracovat si vlastní Metrologický řád společnosti, který by v nejjednodušší formě měl obsahovat:

 • Jednoznačná identifikace společnosti – název, adresa, IČO, zodpovědná osoba
 • Seznam měřicích přístrojů podléhajících kalibraci - u každého přístroje je uveden typ, výrobce, výrobní číslo, kalibrační interval a jednotlivá data kalibrací.

metrologie

Každý měřicí přístroj podléhající kalibraci by si uživatel měl opatřit štítkem s datem příští kalibrace, což při pravidelném používání měřidla sníží možnost zmeškání kalibrace.

Kdo může provádět kalibraci?

Velmi zjednodušeně řečeno: každý, kdo má zajištěnu prokazatelnou návaznost měřidel používaných ke kalibraci.
Samozřejmě že při zřízení kalibrační laboratoře musí být splněny veškeré právní a technické náležitosti dané Zákonem o metrologii a souvisejícími vyhláškami, nicméně kalibrační laboratoř neobdrží od nadřízeného orgánu žádné osvědčení nebo jiný doklad o tom, že je oprávněna kalibrovat měřicí přístroje a je tedy zbytečné tyto doklady požadovat.

Proč není na kalibračním listě uveden výrok o tom, že přístroj vyhovuje přesnostem, které uvádí výrobce?

Je pravda, že od stejné kalibrační laboratoře můžete jednou obdržet kalibrační list s vyhovujícím verdiktem, jindy kalibrační list obsahuje pouze naměřené údaje. Vysvětlení může být následující: pokud kalibrační list pochází přímo od výrobce měřidla a jedná se o prvotní kalibraci, bývá v kalibračním protokolu napsáno, že daný přístroj v době kalibrace vyhovuje přesnostem daným technickými parametry. V ostatních případech výrok nebývá uveden například z těchto důvodů:

 • Kalibrační laboratoř nezná základní chybu případně ani obecné technické podmínky kalibrovaného měřidla a nemůže proto stanovit, zda přesnost měřidla vyhovuje a nebo nevyhovuje technickým podmínkám dle výrobce.
 • Některý z rozsahů nebo některá veličina nevyhovuje technickým podmínkám dle výrobce – to však ještě neznamená, že se přístroj nesmí používat. Lze uvést příklad měřiče izolací, kde další funkcí je měření napětí. V mnoha případech právě měření napětí nevyhovuje přesnostem udaným výrobcem, ale měření izolačních odporů je naprosto v pořádku. Pokud bude měřidlo zřetelně a výrazně označeno štítkem, který upozorňuje na danou skutečnost, nic nebrání v jeho používání.
 • Chyba měření na některém z rozsahů nevyhovuje technickým podmínkám dle výrobce – například místo výrobcem uváděných 2 % bude chyba měření 4 %. Pokud ale uživatel je schopen prokázat, že pro jeho měření vyhovuje i zmíněná chyba měření 4%, lze přístroj bez problémů používat.

Můžu si provést sám kalibraci přístroje pro revize elektrických spotřebičů pomocí přípravku, který jsem si koupil společně s uvedeným přístrojem?

Přestože prodejce nazývá toto zařízení jako „kalibrační přípravek“ , v žádném případě jeho používání nenahrazuje kalibraci měřidla. Tímto přípravkem lze pouze při pochybnostech zkontrolovat některé funkce přístroje, samotný přípravek nemá potřebné metrologické kvality ani metrologickou návaznost.

Jaké příslušenství a dokumentaci je třeba přiložit k přístroji při předání do kalibrační laboratoře?

Přestože se kalibrace vztahuje pouze měřicí přístroj, je vhodné předat s přístrojem i měřicí vodiče, případně hroty a krokosvorky – kalibrační laboratoř by měla toto příslušenství používat při kalibraci měřidla a tedy případně i odhalit například zvýšené přechodové odpory v konektorech. Ke kalibrovanému přístroji je dále nutné přiložit:

 • Objednávku s přesnou adresou objednavatele, dohodnutým způsobem dodání a platby a - pokud není požadována úplná kalibrace měřidla - pak i vymezením rozsahu kalibrace – tzn. se specifikací veličin a rozsahů
 • Návod k používání přístroje (stačí i kopie). Přestože všechny kalibrační laboratoře mají vytvořenou sbírku návodů k nejrozšířenějším typům, mohou se jednotlivé přístroje lišit ve firmware, v technických parametrech i ve způsobu ovládání.
 • Spolehlivý kontakt na objednatele – nejlépe číslo mobilního telefonu a • Popis případných problémů, které se vyskytly v době mezi dvěma kalibracemi (nestabilnost údaje, nadměrné kolísání, problémy s opakovatelností měření ...)

Většina kalibračních laboratoří nevyžaduje starý kalibrační list.

Jak zkrátit dobu, po kterou bude přístroj v kalibrační laboratoři ?

Zde je několik tipů, které mohou pomoci:

 • Domluvte si konkrétní termín předání měřidla do laboratoře.
 • Kalibrační laboratoře jsou mají obvykle delší termíny v době dovolených a před koncem kalendářního roku.
 • Většina kalibračních laboratoří nabízí expresní službu, kdy za příplatek je garantován zkrácený termín.

Vyhněte se kalibračním laboratořím, které jsou ochotny napsat kalibrační list bez měření. Ušetřili byste sice čas a někdy také peníze, ale jde o spolehlivou cestu k problémům.

Jak snížit náklady na kalibrace ?

Přestože ceny kalibrací se u jednotlivých kalibračních laboratoří nijak drasticky neliší a zde jsou tedy cesty možné úspory poměrně omezené, lze i dalšími bezpečnými způsoby snížit náklady na kalibraci:

 • Na základě údajů z kalibračních listů sledujte stabilitu svých přístrojů. V případě, že přístroje nevykazují tendenci k využívání plných povolených chyb můžete prodloužit například o šest měsíců kalibrační interval doporučený výrobcem.
 • Nechte kalibrovat pouze ty veličiny a rozsahy, které při práci používáte. Cena kalibrace běžného příručního multimetru se významně sníží, pokud nebude kalibrováno například měření teploty a kapacity a bude omezen rozsah kalibrací napětí a proudu.
 • Některé měřicí přístroje si uživatelé často označovali štítkem „Informativní měřidlo“ a tím dávali najevo, že toto měřidlo nepodléhá kalibraci, protože slouží pouze pro orientační měření – typickým příkladem je voltmetr, který je používán pouze ke zjištění, zda je mezi vodiči napětí fázové nebo sdružené a nezajímá mě, zda naměřím 229 V nebo 232 V. Protože současná metrologie nezná pojem „Informativní měřidlo“ , je možno stanovit interval kalibrace delší než je očekávaná životnost měřidla – například 10 roků.
 • Pečujte o své přístroje – pouhá kalibrace se může změnit v opravu díky tomu, že přístroje jsou skladovány v nevhodných prostorách, otloukají se bez transportních obalů v kufrech automobilů, jsou obsluhovány bez respektování pokynů uvedených v návodu k používání.

Cílem tohoto článku bylo vysvětlit populární formou některé praktické otázky spojené s kalibracemi měřicích přístrojů používaných v revizní praxi a pomoci tak rozšíření obecného povědomí o praktické metrologii.

 
Micronix
Findernet.com
NOARK electric
Famatel
konference
blue panther
Schrack
danfoss
dehn
Sick sensor intelligence

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky