Domů

Rozváděče pro použití v prostředích s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Ing. Miloň BÁLEK, Ex-TECHNIK s.r.o. - sekce R.STAHL Schaltgeräte GmbH, Česká republika   
Čtvrtek, 25. září 2008

ex_roz_titlV sortimentu nevýbušných elektrických zařízení nacházíme v podstatě dva druhy rozvaděčů a to jednoduchá standardní zařízení, která jsou stálou součástí výrobního programu. Zde patří např. tlačítkové ovladače, svorkové skříně, odbočné krabice, zásuvková zařízení, různé typy vypínačů, jističů apod., a dále zařízení vyráběná na základě speciálních požadavků odběratelů, tzv. zákaznická provedení.

Stejně tak je tomu i u nevýbušných rozvaděčů, kde však jsou zákaznická provedení, co do důležitosti a objemu, dominantní. Ve většině případů se jedná o rozvaděče a rozváděčové soustavy pro osvětlení a pro otopy topnými kabely. Při tvorbě těchto složitých rozvaděčů jsou určujícími podmínkami:

 • volba vhodného instalačního systému;
 • volba technického provedení s přihlédnutím k provozním potřebám a zvyklostem a s přihlédnutím k optimální ceně provedení.

Pochopitelně, že při těchto volbách je třeba plně respektovat požadavky příslušných norem a předpisů pro zajištění odpovídající úrovně bezpečnosti.

ex_roz_1
obr. 1: Přehled instalačních systémů zleva:
- Kabelový systém s nepřímým vstupem kabelu přes svorkovou skříň
- Kabelový systém s přímým vstupem kabelu
- Trubkový tzv. conduit systém

Pokud jde o instalační systémy, je u nevýbušných rozvaděčů v převážné míře používán klasický kabelový systém s nepřímými vstupy kabelů. Technické provedení se pak poměrně značně liší a to vzhledem k tomu, že výrobní firmy disponují širokým sortimentem elementů a skříní. V zásadě i zde lze prezentovat určité dělení a to na:

 • - rozvaděče ve skříních v pevném závěru EEx d s vestavnými komponenty běžného provedení;
 • - rozvaděče ve skříních v zajištěném provedení EEx e s vestavnými komponenty v nevýbušném provedení.

Nevýbušné rozvaděče v pevném závěru EEx d

Tento druh rozvaděčů je použitelný pro všechny tři uvedené instalační systémy.

U nepřímého vstupu kabelů se používají separátní přívodní svorkové skříně, v provedení EExe s tím, že v těchto skříních lze s výhodou umístit ovládací a signalizační prvky-komponenty v nevýbušném provedení. Toto uspořádání značně zmenšuje potřebné rozměry hlavní přístrojové skříně, což představuje rovněž úspory na hmotnosti a ceně.

U rozvaděčů v pevném závěru musíme dále rozlišovat dvě provedení a to s ohledem na stanovenou skupinu vznícení:

 • provedení pro skupiny IIA, IIB, kde lze použít skříně s „plochými spárami“
 • provedení pro skupinu IIC, kde je třeba použít náročnější provedení se „závitovými spárami“

Skříně se vyrábějí z hliníkových slitin nebo z jakostního ocelového plechu. Provedení skříní je patrné z obrázku 2.

ex_roz_2
obr. 2: Rozváděčové přístrojové skříně v provedení EExd se svorkovými a signálními skříněmi v provedení EExe

Nevýhodou těchto rozváděčů je složitá obsluha a údržba. Při každém potřebném úkonu (např. aktivace jističů po jejich výpadku) je nutné odpojení celého rozvaděče od napětí a je nutná demontáž všech upevňovacích šroubů krycích vík. Totéž je třeba při identifikaci poruchy některého z prvků v hlavní přístrojové skříni.

Nevýbušné rozváděče v zajištěném provedení EEx e

Provedení základní rozváděčové jednotky je patrné z obr. 3. Do sestavy skříní lze umístit kterékoliv komponenty v nevýbušném provedení a to v kombinacích, které lze optimálně volit s ohledem na potřebný počet skříní a jejich velikosti. Tento druh rozvaděčů je rovněž použitelný pro všechny instalační systémy. Skříně se dodávají ve třech materiálových provedeních:

 • z polyesterové pryskyřice z antistatickými vlastnostmi;
 • z jakostního lakovaného ocelového plechu;
 • z nerezového plechu.

ex_roz_3
obr. 3: Základní rozváděčová jednotka pro otopy topnými kabely

Použití rozváděčů v zajištěném provedení přináší řadu výhod:

 • možnost použití celé řady vestavných komponent v nevýbušném provedení ( převážně v provedení EExd). Dá se říci, že sortiment těchto komponent (až 400 typů podle jednotlivých výrobců) je zcela dostatečný. Pokud se vyskytne potřeba použití přístroje, který není certifikován jako nevýbušná komponenta, je možné tento přístroj umístit do rozvaděče ve vestavném pevném závěru.
 • možnost manipulování z vestavnými jističi, které jsou umístěny pod bezpečnými otevíracími okénky (klapkami) za provozu bez jeho přerušení .

Provedení některých typů nevýbušných komponent je patrné z obr. 4.

ex_roz_4aex_roz_4bex_roz_4c
obr. 4: Vestavné komponenty v nevýbušném provedení

Jak již bylo uvedeno, používají se nevýbušné rozvaděče a rozváděčové soustavy zejména pro osvětlení a pro otopy topnými kabely v prostředích s nebezpečím výbuchu, Z těchto důvodů je nutné spojení základních rozváděčových jednotek do potřebných soustav. Zde jsou možnosti prakticky neomezené jak vyplývá u obr. 5.

ex_roz_5
obr. 5: Příklady rozváděčových soustav složených ze základních jednotek

Typické schéma rozváděče je uvedeno na obr. 6.

ex_roz_6
obr. 6: Schéma rozváděče pro provedení layout 7

Při zadávání požadavku na dodávku nevýbušného rozvaděče je, zejména pro méně zkušené pracovníky, nezbytná konzultace s dodavatelem pro optimální výběr provedení.

Nevýbušné rozváděče v trubkovém /conduit/ systému

Pro tento systém lze využít prakticky pouze skříně v pevném závěru EExd a to vzhledem k tomu, že trubkový systém tvoří uzavřený celek s tlakovou odolností 10 bar. Tento složitý a na údržbu velice náročný systém s v evropských zemích již téměř nepoužívá a jeho použití je reálné v zejména v Sýrii, Egyptě, Iránu, Japonsku, USA i když i v těchto zemích se alternativně začínají používat klasické kabelové instalační systémy.

ex_roz_7
obr. 7: Typický příklad rozváděče v trubkovém systému

Nevýbušné rozváděče s vnitřním přetlakem

V případech, kdy nelze použít, s ohledem na požadované funkce, některý z již uvedených principů, je k dispozici řešení rozváděče s vnitřním přetlakem-nevýbušné provedení EExp.

Tohoto řešení se využívá zejména u složitých regulačních a monitorovacích systémů. Jedná se o dokonale propracované a bezpečné řešení, které však vzhledem k náročné elektronické „samokontrole“ je cenově náročné.

ex_roz_8
obr. 8: Nevýbušný rozváděč v závěru s vnitřním přetlakem EExp

Závěrem je třeba konstatovat, že navrhování a výroba nevýbušných rozváděčů vyžadují hluboké znalosti z oboru nevýbušných elektrických zařízení a to jak z oblasti předpisové, tak i z praktického provozování těchto zařízení.

Všechna prezentovaná provedení, ve vysoké kvalitě a v optimálních cenách, dodává s úspěchem již řadu let naše firma Ex-TECHNIK s.r.o. V této oblasti máme rozsáhlé a velmi dobré reference a jsme schopni dodat jakékoliv požadované provedení.

Poskytujeme bezplatné konzultace o vhodnosti a výhodnosti jednotlivých provedení , spolupracujeme na potřebných projektech a zajišťujeme i montáž rozváděčů ( případně supervizi) přímo v místě instalace.

O kvalitě provedení svědčí mimo jiné i to, že rozvaděče vyrábíme na základě kooperační smlouvy se světovým výrobcem nevýbušných elektrických zařízení a komponent.

 
Amper
insio
testo
ABB
danfoss
dehn
brady

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky