Domů

Zásuvkové systémy

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel redakce Etm   
Sobota, 10. leden 2009
zasuvky_titlK připojení domácích a pohyblivých spotřebičů, např. ručních vrtaček se používají zásuvkové systémy. Používají se také k připojování výměnných zařízení řídicích systémů. Spojení je vždy realizováno mezi dutou zásuvkou a kolíkovou zástrčkou (vidlicí) nebo dutou nástrčkou a přívodkou s kolíky. Zdířky zásuvek jsou chráněny izolačními kryty proti neúmyslnému dotyku. Otvory v krytu umožňují jen zavedení kolíků zástrčkové vidlice nebo hrotu měřicího přístroje.
 

zasuvky_1
Obr. 1 Uspořádání zásuvek a vidlic, nástrček a přívodek (vlevo zobrazení, vpravo schematické značky)

Zásuvkové systémy jsou provedeny jako nástěnné (domovní), přístrojové nebo objímkové (ČSN 60320, 35 4508).
Připojovací svorky zásuvek se nazývají póly. Pěti-pólová zásuvka na trojfázový proud má např. zdířky pro tři fázové vodiče L1, L2 a L3 po jedné zdířce pro střední (neutrální) vodič (N) a ochranný vodič (PE).
Zásuvkové systémy bez ochranného vodiče se používají např. pro přístroje, které pracují s malým napětím. Pro připojení přístrojů s vodivým krytem, např. žehliček nebo ponorných vařičů se používají zásuvkové systémy s ochranným kontaktem. Přístroje na trojfázový proud, např. trojfázové motory nebo svařovací transformátory jsou napájeny ze sítě přes trojfázové zásuvky.

Nejdůležitější kriteria pro správnou volbu vhodných zásuvkových systémů jsou:
  - počet pólů včetně ochranného kontaktu a případně i řídicího kontaktu
  - druh proudu (stejnosměrný, střídavý, trojfázový)
  - jmenovité napětí vidlice i zásuvky
  - způsob instalace (na omítce, pod omítkou)
  - požadovaná ochrana (stupeň krytí)
  - vnější vlivy (např. teplota okolí)
  - požadavky vyplývající u oblasti použití podle předpisů na stavbách

Dvoupólové vidlice s ochranným kontaktem nebo bez ochranného kontaktu
Dvoupólové vidlice bez ochranného kontaktu se používají např. u přístrojů ochranné třídy III (malé napětí) a v nevodivém prostředí. Při použití u přístrojů ochranné třídy III musí být vidlice nezaměnitelné s jinými druhy vidlic, např. uspořádáním, tvarem a roztečí kontaktů.
Zásuvky s ochrannými kontakty jsou nejvíce používanými dvoupólovými zásuvkovými systémy s ochrannými kontakty. Ochranný vodič je vyveden v zásuvce na kluzný kontakt (podle německé normy) nebo na ochranný kolík. Při zasouvání vidlice se spojí tento kontakt dříve, než dojde k připojení fázového a středního (neutrálního) vodiče, které jsou pod napětím.
Zásuvky s ochrannými kontakty jsou dimenzovány na 250 V stejnosměrného nebo střídavého napětí. Maximální jmenovitý proud je u stejnosměrného napětí 10 A, u střídavého napětí 16 A. Podle prostředí, např. v suchých nebo vlhkých místnostech, se používají různé typy zásuvek.

K připojení zásuvek s ochrannými kontakty se používají vodiče s třemi žílami s ochranným vodičem, např. CYKY. Zelenožlutý vodič kabelu se připojí na svorku ochranného vodiče (obr. 2). Přitom nesmí být porušeno napružení ochranného kontaktu. Fázový vodič (L) a neutrální vodič (N) se připojí na zdířky. Uvnitř jednoho objektu, např. budovy, má být připojení zásuvek jednotné, např. fázový vodič vždy na levé zdířce při horizontálním a na horní zdířce při vertikálním uspořádání aktivních kontaktů. Jednotlivé vodiče se musí připojit s malou rezervou délky, tak aby se při vkládání zásuvky do krabice nepřiskříply a nedostaly se do vodivého kontaktu s kovovými částmi.

zasuvky_2
Obr 2. Zapojení vodičů přívodu v zásuvce s ochranným kontaktem

Zásuvkový systém bez ochranného kontaktu se nesmí kombinovat se zásuvkovým systémem s ochranným kontaktem, protože by se přerušil ochranný vodič.
Vidlice s ochranným kontaktem se používají k připojení spotřebiče do zásuvky s ochranným kontaktem. Jmenovité hodnoty, např. napětí a proud, musí odpovídat jmenovitým hodnotám zásuvky.
Pro mobilní spotřebiče se používají kabely s pryžovým nebo plastovým pláštěm. Průřez vodiče musí být dimenzován na odběr proudu připojeného spotřebiče a proud nesmí překročit největší proudovou zatížitelnost použitého pohyblivého přívodu (tab. 1).

Průřez (mm2)

 Izolace vodičů a druh vedení

Pryž, např. H05RR-F, H05RT-F

PVD, např. H03VV-F, H05VV-F

0,5

3 A

3 A

0,75

6 A

6 A

1

10 A

10 A

1,5

16 A

16 A

Tab. 1 Proudová zatížitelnost pohyblivých přívodů

Vidlice s ochranným kontaktem jsou určeny pro pohyblivé přívody a mohou být připojeny jen k jednomu přívodu. Ochranný vodič musí být delší než aktivní vodiče. Při přetížení v tahu se pak ochranný vodič přetrhne jako poslední. Roztřepení vodičů z jemných drátů se zabrání použitím dutinek nebo koncovek s očky.
Vodiče z jemných drátů připojované v zásuvkách a vidlicích do šroubových svorek nesmějí být pocínovány. Pájené místo povolí pod tlakem šroubu svorky a tím se může spoj uvolnit. Vzroste pak přechodový odpor a dojde k ohřevu spoje.
Vidlice pro připojení spotřebičů s ochrannou izolací mají stejný průměr a rozteč kolíků jako vidlice s ochranným kontaktem. Mají dva póly, nemají však ochranný kontakt. Pro jmenovitý proud do 2,5 A se užívají ploché vidlice (obr. 3a), pro jmenovitý proud od 10 A do 16 A kulaté nebo tvarované vidlice (obr. 3b). Vidlice tvoří s připojovacím vedením většinou celek a při závadě se musí vyměnit společně. Síťový přívod bývá součástí spotřebiče, např. televizoru.

zasuvky_3
Obr. 3 Vidlice pro připojení spotřebičů s ochranou izolací

Dvoupólové přístrojové přívodky se vyrábějí s ochranným vodičem nebo bez ochranného vodiče (tab. 2). Přístrojová přívodka bývá součástí přístroje. Zapojení do sítě se provádí síťovou šňůrou s nástrčkou (do přívodky) a s vidlicí do domovní zásuvky. Přístrojové nástrčky a přívodky se vyrábějí pro různé jmenovité proudy a pro různé přípustné teploty na kolících. Mají různé kolíky, s odlišným umístěním a roztečí, aby byly nezaměnitelné (tab. 2).

zasuvky_5
Tab. 2 Přístrojové nástrčky a přívodky

Výroba prodlužovacího vedení s ochranným kontaktem
Pracovní postup při výrobě:
• Vidlici a vedení zvolit podle požadavků, např. podle mechanického a tepelného namáhání.
• Vedení uříznout na potřebnou délku. Na zavedení do vidlice a do spojovací zásuvky přidat asi 20 mm. Dbát, aby nebyla poškozena izolace.
• Vytvarovat vodiče ve vnitřním prostoru zásuvky i vidlice. Při přetížení v tahu musí být zaručeno, že se kontakt ochranného vodiče přeruší jako poslední, např. větší délkou žlutozeleného vodiče
• Vodiče pozorně odizolovat v délce svorek. Nepoškodit vodiče z jemných drátů, aby se nezmenšil průřez.
• Odizolované lankové vodiče stočit a zalisovat do dutinek.
• Vodiče upevnit ve svorkách a zkontrolovat usazení šroubů v závitech.
• Nasadit příchytky a pevně přišroubovat. Plášť vedení má přesahovat asi 1 až 2 mm přes příchytku (obr. 4).
• Vodiče zamáčknout do spodních částí krytů zásuvky i vidlice a kryty uzavřít horními částmi.

zasuvky_4
Obr. 4 Prodlužovací vedení s ochranným kontaktem zásuvky vidlice

Literatura: Klauz Tkotz a kolektiv, Příručka pro elektrotechnika, EUROPA – SOBOTÁLES cz.

 
Amper
insio
testo
ABB
danfoss
dehn
brady

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky