Domů

Použitie prepäťových ochrán v komunikáciách

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Ing. Ján Fedeš, obchodno-technický zástupca SALTEK Slovakia s.r.o.   
Pátek, 09. říjen 2009

saltek_po_titlKomunikácia medzi ľudmi a rôznymi technológiami v tomto storočí nadobúda nové rozmery. Prostredníctvom dátových sietí LAN, WAN, spojovacími systémami cez tzv. pevné spojenia alebo GSM technológie, dokážeme v rámci automatizovaných systémov riadenia  komunikovať a spravovať technológie na rôzne vzdialenosti. Všetky tieto technológie sú stále viac citlivé na rôzne priemyselné a atmosferické prepätia, a často až pri ich výpadku si uvedomujeme ich dôležitosť a vznik tzv. sekundárnych následkov. Pre zvýšenie spoľahlivosti komunikačných technológií firma SALTEK vyvinula široký sortiment slaboprúdových prepäťových ochrán, prostredníctvom, ktorých dokážete znižovať servisne náklady.
saltek_po_1

K spoľahlivej prevádzke telefónych liniek sa používajú prepäťové ochrany rady DL-TLF (analógová telefónna linka alebo ADSL linka) a DL-ISDN (ISDN linka) v novom praktickom dizajne (viď obr.1),ktoré sú určené pre jednotlivé telefónne linky alebo CLSA-TLF a CLSA-ISDN, ktoré sa umiestňujú do líšt LSA-PLUS a sú vhodné pre telefónne ústredne s väčším počtom liniek . Pre domácnosti a menšie prevádzky (kancelárie), kde je jedna telefónna linka, ktorá slúží ako pre klasické telefónovanie, tak i pre internet (analógová telefónna linka s ADSL) je výhodné používať kombinovaný zásuvný adaptér FAX-OVERDRIVE F6, ktorý obsahuje SPD typ 3 s VF filtrom na ochranu napájania 230 V pre počítač s perifériami a zároveň chráni modem na internet . Na najťažšie aplikácie, ako sú vonkajšie telefónne vedenia, kde je podstatne zvýšené riziko nepriameho úderu blesku, je potrebné aplikovať zvodič bleskových prúdov kombinovaný s hrubou a jemnou prepäťovou ochranou BDM-230 (obr.2 Príklad účinkov prepätia po nedostatočne chránenej telefónnej linke).    

saltek_po_2_

Tieto univerzálne zvodiče rady BDM alebo BDG májú široké uplatnenie k ochrane dvojvodičových oznamovacích, dátových vedení a komunikačných rozhraní riadiacich systémov MaR, EZS, EPS a umiestňujú sa na rozhraní zón LPZ 0A-LPZ 1 t.j. pri vstupe vonkajšieho vedenia do budovy, ak následne za tým sa nachádza chránené koncové zariadenie. Na ochranu rôzných elektronických riadiacich systémov v rámci jednej budovy alebo rozsiahlejšieho priemyselného celku prepojených rôznymi druhmi zberníc (napr. na rozhraní LON , Can-Bus, E-Bus ...) je v praxi najviac využívaná rada zvodičov DM. Pre svoje výborné úžitkové vlastnosti sa zvodiče rady DM využívajú pri ochrane dvoj,troj a štvorvodičových liniek v náročných priemyselných aplikáciach a pri diaľkovom prenose dát, kde by chyba v komunikácii mohla spôsobiť nemalé problémy.
Pre dátovú komukáciu po LAN sieti až do kategorie 5e prostredníctvom FTP a UTP káblov je predurčený zvodič prepätia DL-Cat.5e, ktorý sa vyrába aj v prevedení do 19“ RACK stojanov. V poslednej dobe sa rozširuje použitie metalických sieti na kategórií 6 na 250 MHz, kde využívame DL-1G. Tieto typy ochrán sa najviac využívajú na ochranu serverov a taktiež na FTP a UTP káble, ktoré sa využívajú na dátové prepojenie v rámci dvoch budov, kde daný typ ochrany sa umiestňuje na obidva konce daného kábla. 
Na bezdrôtové WiFi komunikácie pre menšie aplikácie ako sú domácnosti, alebo rôzne aplikácie v rámci priemyslu,  na ochranu počítačov pre príjem signálu cez FTP kábel s využitím technologie POE (power over ethernet), je predurčený zvodič prepätia DL-100 POE 24 (48) (viď obr.3), ktorý zároveň chráni aj napájanie (24 V DC, 48 V DC), ktoré je vedené cez voľné páry.

saltek_po_3

Ďalším často používaným zvodičom bleskových prúdov pre bezdrôtové komunikácie (napr. internet), ktoré používajú pásmo 2,4 GHz alebo 3,5 GHz je HX-090 N50, ktorého výhodou je jeho frekvenčný rozsah od 0 – 3,5 GHz čím sa dá využiť aj na rôzne iné aplikácie napr. vysielacie alebo prijímacie antény s meniteľným kmitočtom. Všeobecne u antén vzhľadom na to, že sa umiestňujú prevážne na strechu, je ale potrebné dodržať, aby dané antény boli v krytí bleskozvodnej sústavy.
U všetkých hore uvedených aplikácií je potrebné dbať aj na ochranu napájania budov, alebo napájania daných zariadení v súlade s STN EN 62 305, predovšetkým s dôrazom na vnútornú trojstupňovú ochranu (SPD typu 1,2,3) voči prepätiu.
Podrobne sa zoznámiť s touto problematikou a vidieť ukážky montáže nových výrobkov je možné na pravidelných školeniach firmy usporiadaných po celej Českej a Slovenskej republike. Bližšie informácie nájdete na www.saltek.eu.
 
Amper
insio
testo
ABB
danfoss
dehn
brady

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky