Domů

Nevýbušná elektrická zařízení pro „čisté“ provozy

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Úterý, 02. listopad 2010

extechnik_1_titlaPři výběru vhodných elektrických zařízení je třeba vzít v úvahu, kromě jiného i specifika dané technologie. Existuje např. řada provozů kde je třeba splnit požadavky na vyšší stupeň hygieny a čistoty provozu. Patří sem v prvé řadě výroba léčiv, biotechnologické provozy, potravinářské provozy, výroba elektroniky a optických zařízení.

Pokud jsou tyto provozy nebezpečné výbuchem hořlavých směsí plynů, par, prachů, výbušnin tak je výběr potřebných elektrických zařízení směřován do sortimentu nevýbušných elektrických zařízení a zařízení s předepsaným stupněm ochrany krytem. Není účelem tohoto pojednání zabývat se jednotlivými principy zajištění bezpečnosti ikdyž tyto jsou,  s ohledem na různost vyskytujících se substancí odlišné.

Předmětem je mechanické provedení jednotlivých skupin zařízení a to při zachování požadované úrovně bezpečnosti.

extechnik_1_1
Místnost reaktorů s pohledem na hlavu reaktoru a na nevýbušné vybavení

Všeobecně lze říci, že u čistých provozů je hlavním problémem likvidace, nebo maximální omezení působení vnějších zátěží. Vzhledem k tomu, že v těchto provozech existují zásadní opatření pro zajištění pracovního prostředí s vyloučením škodlivých vlivů zejména prachových částic, nežádoucích mikroorganizmů a korozních výparů, je ve všech případech instalováno vzduchotechnické zařízení, ve většině případů pracujících s mírným přetlakem , které současně zajišťuje i pohodu pracovního prostředí a bezpečnost pracovníků.

extechnik_1_2
Ovládací skříň reaktoru

Velice agresivně působí např. prachové mikročástice, které poškozují mikroelektronické obvody a zařízení. U speciálních farmaceutických výroků je třeba vzít i v úvahu působení velmi aktivních substancí např. antiseptických výparů.

extechnik_1_3
Vestavná (podhledová) svítidla řady 6012 z lakované nebo nerezové oceli 1.4301

Jaké jsou tedy základní požadavky, které musí splňovat přístroje a komponenty pro použití v „čistých" provozech?

Povrchy a provedení zařízení:
- musí být snadno čistitelné;
- musí vykazovat vysokou ochranu krytem. Doporučuje se stupeň ochrany IP 65 dle ČSN EN 60 529;
- musí být minimalizovaná možnost usazování prachových částic (minimálně členěný povrch).
Materiál zařízení:
- musí vykazovat odolnost vůči čistícím prostředkům;
- nesmí emitovat žádné částice do pracovního prostředí;
- musí být neutrální proti působení mikroorganizmů;
- nesmí do okolí přenášet dodatečnou vlhkost.
Elektrostatické náboje a mechanické jiskry:
- je třeba zabránit vzniku nebezpečných a nežádoucích elektrostatických nábojů .Toto je možno docílit použitím vhodných materiálů nebo odpovídající povrchovou úpravou. Elektrostatické náboje je třeba vyloučit jednak s ohledem na možné zapálení hořlavých látek, jednak tyto mohou narušit rovněž dodržování potřebné technologie výroby.

Z uvedených důvodů se jednoznačně doporučuje použití nerezových ocelí nebo ocelí s odpovídající povrchovou úpravou. V případě, kdy se z funkčních důvodů nevyhneme použití plastických materiálů (vestavné ovládací a řídící komponenty), tak lze použít materiál s povrcho-vým odporem nižším než 109 Ohmů.

extechnik_1_4
Zásuvkové rozvaděče řady 8125 z nerezové oceli 1.4571

Substance zpracovávané v čistých provozech se vyskytuji převážně jako práškové nebo kapalinové a většinou jsou schopny vytvářet ve směsi se vzduchem výbušnou atmosféru. Tato skutečnost vyžaduje použití nevýbušných elektrických zařízení a dokonalé řízení a to buď pomocí lokálních počítačů a ovládacích panelů nebo pomocí řídícího systému s lokálními čidly a lokálními ovládači.

Volba vhodného systému (centrální počítač nebo lokální ovládání) je odvislá od druhu technologického procesu. U lokálního systému je potřebná celá řada dalších zařízení (tlačítka, vypínače, bezpečnostní spínače).

extechnik_1_5
Technologická čistička vody s lokálním nevýbušným řídícím panelem Exicom vestavěným do nerezové skříně 8125

extechnik_1_6
Lokální ovládací a řídící ter

Pro čisté provozy se s výhodou používají lokální terminály v nerezových skříních.Tyto operační a monitorovací systémy jsou k dispozici ve dvou typových řadách Exicom pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynů a par a řada Provicom v průmyslovém provedení s možností použití v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů. Obě typové řady se dodávají v textové nebo grafické variantě. K dispozici jsou také kompletní PC reprezentované řadou Open-HMI v panelovém provedení, jakož i systémy pro vzdálenou komunikaci a správu dat.

Značný výběr je i v ostatních zařízeních a komponentech. Příkladem je celá řada bezpečnostních vypínačů řady 8537, které jsou dostupné v různých výkonových řadách, buď v trojpólovém nebo 6-ti pólovém provedení.

extechnik_1_7
Trojpólový bezpečnostní vypínač

Jako ostatně téměř u všech zařízení existuje i velký výběr ve svítidlech, kde se s výhodou používají nerezová svítidla typových řad 6012, 6014, 6114, 6112, 6414 a 6514 a to včetně svítidel nouzových s vlastním zdrojem. Konstrukce svítidel umožňuje jejich použití zabudováním do stropních podhledů nebo je možno je použít jako svítidla závěsná. Pro zajištění bezpečnosti v těchto provozech je třeba používat i další „pomocná" zařízení. Namátkou je možno jmenovat houkačky, signální svítidla, ruční svítidla, mobilní telefony, radiostanice.

Závěrem je třeba konstatovat, že vybavení „čistých provozů" elektrickým zařízením bylo mnohdy opomíjeno a to zejména v prostředích s nebezpečím výbuchu nebo požáru. Příčinou byl nedostatečný výběr potřebných zařízení a taky jejich nedostupnost vzhledem k jejich vysoké pořizovací ceně. Uvedené důvody dnes již nejsou aktuální a použitím odpovídajících zařízení lze podstatně zvýšit ochranu pracovníků v nebezpečných prostředích a tím naplnit základní požadavek Nařízení vlády č. 406/2004.

extechnik_1_8
Přehled svítidel pro čisté provozy

extechnik_1_9
Houkačky 8492, 8493, signální svítidla 6161, TEF 2440 a kompaktní kamera EC-710-090
 
Amper
insio
testo
ABB
danfoss
dehn
brady

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky