Domů

Zvyšte produktivitu výrobních strojů a zmenšete výdaje

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Středa, 15. prosinec 2010

Axima_1_titlČinnosti velkého počtu strojů ve velkých výrobních areálech, mnohdy mimo dohled obsluhy, je obtížné monitorovat. Pokud poruchy zůstávají delší dobu nezaregistrovány obsluhou, výrobní společnost není schopna plně využít investované prostředky do zařízení a po tuto dobu generuje finanční ztrátu. Systémů monitorujících výrobní procesy je mnoho. V současné době jsou tyto systémy vysoce náročné na instalaci a extrémně finančně nákladné.

Společnost WERMA Signaltechnik má nyní jednoduché řešení bezdrátového monitorování výrobních strojů, a to Wireless Information Network, zkráceně WIN. WIN je jednoduchý MDC (Machine Data Collection) systém, nabízející mnoho výhod oproti klasickým systémům sběru a vyhodnocování technických dat. Jasným cílem bezdrátového systému WERMA je poskytnout uživateli řešení, které je velmi jednoduché na instalaci a na uvedení do provozu. Uživatel nemusí být odborníkem na bezdrátovou technologii, aby toto řešení využil.

Jednoduché centralizované monitorování strojů bez kabeláže

Výhody bezdrátového systému WIN:
- centrální kontrola rozličných strojů různého stáří a technologií pomocí PC
- zvýšení produktivity a efektivity výroby
- není zapotřebí kabelová síť
- jednoduchá instalace „plug & play"
- bez jakéhokoli zásahu do stávající sítě WLAN nebo Bluetooth
- nejsou vyžadovány žádné znalosti v programování
- analýza činností strojů z jakéhokoli PC v podnikové síti

Velká přenosová vzdálenost

Přenosová vzdálenost mezi kontrolovaným místem a přijímacím modulem může být ve volném prostoru až 300 m. Pro zařízení s rádiovým přenosem je tato vzdálenost při použití ve vnitřních podmínkách závislá na materiálech, které jsou přímou překážkou vysílanému signálu. Oproti bezdrátovým sítím jako jsou WLAN nebo Bluetooth má WIN uvnitř budov výrazně větší přenosovou vzdálenost a to díky používané nízké přenosové frekvenci 868 MHz. Navíc odlišná přenosová frekvence od sítí WLAN nebo Bluetooth odstraní vzájemné ovlivňování mezi WIN a těmito sítěmi.
Přenosovou vzdálenost lze dále významně rozšiřovat instalací dalších vysílacích modulů jako mezistanice. Každý vysílací modul přenáší aktuální stav do radiového přijímače „WIN master" ze signalizačního sloupku, do kterého je instalován. Jednotlivé vysílací moduly pracují jako zesilovače signálu z okolních vysílacích modulů, tedy zajišťují optimální přenos signálu v bezdrátové informační síti. Systém neustále vyhodnocuje a vybírá nejlepší možnou cestu signálu v bezdrátové síti.

WIN software pro monitorování stavu strojů

Po instalaci monitorovacího software může uživatel během chvilky provést bezdrátovou kontrolu strojů. Může vyhledávat poruchy nebo analyzovat činnost a následně zvyšovat efektivitu a produktivitu strojů.
Jednoduché a zřetelně organizované uživatelské rozhraní napomáhá intuitivně zakročit a kontrolovat.
Software zobrazuje stav signalizačních sloupků integrovaných do bezdrátové sítě. Uživatel si tak určí, který stroj bude kontrolován a vyhodnocován. Informace o změně stavu stroje mohou být posílány na různé e-mailové adresy, tedy konkrétním osobám zodpovědným za danou část výrobního procesu. K dispozici jsou různé druhy vyhodnocovacích modulů, např. analýza poruch a analýza prostojů. Uživatel programu může jednoduše a rychle kombinovat denní, týdenní, měsíční a roční data vytvořená kontrolou strojů pro zpětnou analýzu činnosti. Uživatel může vidět, jak produktivní jsou individuální stroje ve výrobním řetězci a identifikovat tak stále stejné vzory chyb a prostojů. Toto pomáhá rozpoznat systematické chyby a zvednout efektivitu strojů.
Zajímavou vlastností obslužného programu je možnost umístění libovolného grafického pozadí do pohledu, kde je zobrazován stav jednotlivých signalizačních sloupků. Pozadí může být třeba jednoduchý dispoziční výkres výrobní haly. Grafické znázornění stavu jednotlivých pracovišť se pak přemístí k jednotlivým místům na výkrese.

Použití bezdrátové informační sítě WIN

WIN je nejvíce zajímavý pro personál obsluhy strojů, vedoucí a ředitele výroby v průmyslových segmentech automobilového, chemického a elektronického průmyslu, v oblasti vstřikování plastů, zpracování kovů a měřicí technologie. WIN se dá použít všude tam, kde je potřeba sbírat a vyhodnocovat stavová data z jednotlivých kontrolních míst (až 50) s požadavkem na rychlou instalaci bez potřeby kabelové sítě!

Axima_1_1

Axima_1_2

 
Amper
insio
testo
ABB
danfoss
dehn
brady

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky