Domů

XIII. ročník celoštátnej konferencie pre pracovníkov v elektrotechnických odboroch v Nitre

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel redakce Etm   
Středa, 15. duben 2009
elektron_2009_titlAkcia je určená predovšetkým pre všetkých rev. technikov, projektantov, prac. elektroúdržby a pracovníkov KOZP, zodpovedných za výrobu, prevádzku a údržbu el. prvkov a zariadení, podnikateľov v odbore elektrotechnika, záujemcov o zvýšenie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike a získanie prehľadu o súčasnej legislatíve v elektrotechnike.

 

 

AGROKOMPLEX – VÝSTAVNÍCTVO a.s. Nitra
Technická inšpekcia SR - pracovisko Nitra
Ing. Pavel Hála Elektro Management Nitra
redakcia časopisu Elektrotechnický magazín ETM
a poprední slovenskí elektrotechnickí odborníci
si Vás dovoľujú pozvať v rámci sprievodného programu XVI. MSV v Nitre

na XIII. ročník celoštátnej konferencie pre pracovníkov v elektrotechnických odboroch s medzinárodnou účasťou a výstavkami el. prvkov a zariadení

ELECTRON 2009

ktorá sa uskutoční dňa 20. 5. 2009,
kongresová sála v budove Agroinštitútu, Akademická 4, v Nitre.
(oproti Výstaviska Agrokomplex)

elektron_2009_1 elektron_2009_2

Odborný garant:
Ing. Dušan Perniš, TI SR, riaditeľ pracoviska Nitra


Program 20. 5. 2009

7.45 - 8.30 Prezentácia

8.30 - 9.00 Príhovory, zahájenie konferencie

9.00 - 10.00 I. blok prednášok
Súčasná aktuálna legislatíva v elektrotechnike.
- informácie o pripravovanej zmene vyhl. 718/2002 MPSVR
- Zákon č.124/2006 Z.z.o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci a na neho nadväzujúce predpisy pre činnosť v elektrotechnike

Prednášku a panelovú diskusiu zabezpečuje:
Ing. Dušan Perniš, TI SR, riaditeľ pracoviska Nitra

10.00 – 11.00 II. blok prednášok
Bezpečnosť elektrických zariadení z pohľadu voľného pohybu tovaru a z pohľadu voľného pohybu osôb v EU.
Prednášku a panelovú diskusiu zabezpečuje:
Ing. Ján Vencel, Ústredný inšpektor elektrických zariadení, TI SR, ústredie Bratislava

11.00 – 12.00 III. blok prednášok
Elektrické inštalácie nízkeho napätia - osobitne inštalácie a osobitne priestory, časti 7 súboru STN 33 2000.
Prednášku a panelovú diskusiu zabezpečuje:
Doc. Ing. Ivan Bojna, FEI STU Bratislava

12.00 - 12.45 Prestávka, občerstvenie

12.45 - 13.45 IV. blok prednášok
Vykonávanie revízií el. inštalácií po novom (STN 33 2000 – 6) a vykonávanie revízií systému ochrany pred bleskom LPS a LPMS.
- rozdelenie el. prehliadok a skúšok
- východisková a periodická revízia
- meranie a skúšanie
- vypracovanie písomnej správy o revízii

Prednášku a panelovú diskusiu zabezpečuje:
Ing. Ján Meravý, elektrotechnik špecialista, súdny znalec v odbore elektrotechnika, Lightning služby elektro Trenčín

13.30 – 14.45 V. blok prednášok
Praktické určovanie vonkajších vplyvov v praxi elektrotechnika špecialistu.
- postup pri určovaní vonkajších vplyvov
- vypracovanie protokolu
- poznatky z praxe
- určovanie vonkajších vplyvov v priestoroch s výbušnou plynnou atmosférou

Prednášku a panelovú diskusiu zabezpečuje:
Mgr. Martin Herman, elektrotechnik špecialista, súdny znalec v odbore elektrotechnika, TRIPOS Slovakia s.r.o., Zlaté Moravce

14.45 - 15.00 Vyžrebovanie vecných cien venovaných usporiadateľom a vystavujúcimi firmami.

15.00 Záver, vyhodnotenie konferencie, individuálny presun na výstavisko Agrokomplex, návšteva XV. MSV, prehliadka exponátov a výstavných expozícií.


--- Prihlásiť sa on-line môžete tu ---

{chronocontact}Elektron_2009{/chronocontact}

 
distrelec
insio
testo
ABB
danfoss
brady

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky