Domů

ELTECH SK 2010

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel redakce Etm   
Pátek, 23. duben 2010
eltech2009_titlCieľom akcie je získanie dôležitých a aktuálnych informácií zo súčasnej legislatívy v odbore elektro, požiadavky na el. zariadenia v nevýbušnom prevedení, využitie prúdových chráničov, zálohovanie el. energie UPS systémami, vykonávanie revízií po novom, informácie o správnom určovaní vonkajších vplyvov, informácie o nových STN normách za posledný rok, riadenie indukčných motorov, praktické skúsenosti s meraním na pracovných strojoch.     


I. CELOŠTÁTNE STRETNUTIE REVÍZNYCH TECHNIKOV EL. ZARIADENÍ, PROJEKTANTOV, PRACOVNÍKOV ELEKTROMONTÁŽNYCH FIRIEM A ELEKTROÚDRŽBY SR S PRACOVNÍKMI TECHNICKEJ INŠPEKCIE, a.s.

eltech2010

spojené s individuálnou výmenou skúseností a odbornou exkurziou na PVE Čierny Váh.

Aktívne sa zúčastnia so svojimi prednáškami Ing. Dušan Perniš, Ing. Oldřich Küchler, Ing. Ján Meravý, Ing. Jaroslav Melen,
JUDr. Zbyněk Urban, Ing. Vladimír Rudolf, Doc.Ing. Miroslav Kopča PhD., Doc. Ing. Ivan Bojna PhD. a ďalší.

Stretnutie sa uskutoční v prekrásnom prírodnom prostredí Vysokých Tatier na Štrbskom Plese
8. - 10. Jún 2010, HOTEL TOLIAR, Štrbské Pleso

eltechsk_1

Odborný garant:
Technická inšpekcia, a.s.

Organizačný garant:
Ing.Pavel Hála Elektro Management
Vašinova 61, 949 01 Nitra
Tel./zázn./fax: 00 421 /37 65 37 249
mobil: 00 421 /908 607 576
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


Program 8. júna 2010

9:00 - 11:00 Prezentácia a ubytovanie účastníkov

11:30 - 12:30 Obed

12:30 - 13:00
Otvorenie konferencie, úvodné príhovory
Ing. Dušan Konický, generálny riaditeľ TI, a.s.  
Ing. Oldřich Küchler, riaditeľ TI ČR  
Ing. Pavel Hála, šéfredaktor a vydavateľ ETM

13.00 - 14.00
Legislatíva pre elektrické zariadenia: - prehľad zákonov, vyhlášok a nariadení vlády SR  - prehľad prevzatých európskych smerníc  - komentár k vyhláške č. 508/2009 Z.z. z hľadiska EZ

Prednášku a panelovú diskusiu zabezpečuje:  Ing. Dušan Perniš – TI SR, riaditeľ pobočky Nitra

14.00 - 15.00
Legislatíva v ČR, voľný pohyb služieb , nová vyhláška č.73/2010 Sb. o vyhradených elektrických technických zariadeniach

Prednášku a panelovú diskusiu zabezpečuje:  
Ing. Oldřich Küchler – riaditeľ, TI ČR

15.00 - 15.45
Požiadavky na uzemňovanie podľa STN 33 200 5 – 54

Prednášku a panelovú diskusiu zabezpečuje:  
Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnika

15.45 - 16.30
Bezpečnosť meracích prístrojov

Prednášku a panelovú diskusiu zabezpečuje:  
Ing. Jaroslav Smetana, Blue Panther, s.r.o.

16.30 - 17.15
Prednosti plastových rozvádzačov slovenského výrobcu

Prednášku a panelovú diskusiu zabezpečuje:  
Ing. František Mackovjak, SEZ Krompachy a.s.

17.15 - 18.00
Vonkajšie vplyvy- teória a prax - protokol a dokumentácia o určovaní vonkajších vplyvov - ako správne určiť vonkajšie vplyvy  - praktické ukážky programu Vnější vlivy 2008

Prednášku a panelovú diskusiu zabezpečuje:
Ing. Jaroslav Melen, súdny znalec v odbore elektrotechnika a bezpečnosti práce so špecializáciou v elektrotechnike

18.00 - 19.00
Beseda s pracovníkom CHKO Vysoké Tatry Prednášku a panelovú diskusiu zabezpečuje: Ladislav Janiga

18.00 - 22.00
Voľno, individuálna možnosť využitia relaxačných služieb Hotelu Toliar.  - fínska sauna do 100°C, kanadská sauna do 80°C  - parná inhalačná sauna do 40°C, vlhkosť 40-60%  - soľný parný kúpeľ do 45°C, vírivá vaňa, bazén s protiprúdom

19.00 - 20.00 Večera

20.00 - 22.30 Neformálny spoločenský večer s pracovníkmi TI a.s. a TI ČR spojený s ochutnávkou moravských vín.


Program 9. júna 2010

7:00 - 8:00 Raňajky

8:00 - 8:45  
Dokumentácia v práci elektrotechnika - elektrické inštalácie  - pracovné stroje

Prednášku a panelovú diskusiu zabezpečuje:  
JUDr. Zbyněk Urban, expert v odbore elektrotechnika

8:45 - 9:30
Elektrické zariadenia strojových zariadení - elektrické bezpečnostné obvody strojových zariadení - požiadavky na bezpečnosť u nových a prevádzkových zariadení  - vykonávanie analýzy rizík podľa STN EN ISO 14121-1

Prednášku a panelovú diskusiu zabezpečuje:
Ing. Vladimír Rudolf, inšpektor elektrických zariadení, TI a.s., pracovisko Banská Bystrica

9:30 - 10:30
Vykonávanie revízií po novom

Prednášku a panelovú diskusiu zabezpečuje:  
Mgr. Martin Herman, elektrotechnik špecialista, súdny znalec v odbore elektrotechnika, TRIPOS Slovakia s.r.o.Bystrica

10:30 - 11:15
Elektrické zariadenia v nevýbušnom prevedení

Prednášku a panelovú diskusiu zabezpečuje:
Ing. Zdeněk Kinšt – Generi Šumperk

11:15 -12:00
Aplikácia prepäťových ochrán v praxi

Prednášku a panelovú diskusiu zabezpečuje:
Ing. Vlastimil Tichý , Saltek Praha

12:00 -13:00 Obed

13.00 - 13.45
Špecifiká ochrany pred úrazom el. prúdom podľa STN 33 200 – 4 – 41

Prednášku a panelovú diskusiu zabezpečuje:
Doc. Ing. Ivan Bojna, PhD., FEI STU Bratislava

13.45 - 14.30
Prúdová a výkonová zaťažiteľnosť nízkonapäťových vodičov a káblov

Prednášku a panelovú diskusiu zabezpečuje:  
Doc.Ing. Miroslav Kopča PhD., STU FEI Bratislava

14.30 - 15.15
Informácie o nových normách STN za posledný rok

Prednášku a panelovú diskusiu zabezpečuje:  
Doc. Ing. Ivan Bojna, PhD., FEI STU Bratislava

15.15 - 16.00
Riadenie indukčných motorov u pracovných strojov a ich ochrana proti preťaženiu

Prednášku a panelovú diskusiu zabezpečuje:  
Mgr. Milan Hrk, EPM Slovakia s.r.o.

16.00 – 16.45
Zabezpečenie napájania elektrickou energiou cez jednotky UPS

Prednášku a panelovú diskusiu zabezpečuje:  
Ing. Peter Barcík, Phoenix Zeppelin s.r.o. B. Bystrica

16.45 - 17.30
Káblové nosné systémy BAKS s funkčnou odolnosťou v požiari.

Prednášku a panelovú diskusiu zabezpečuje:
Ing. Juraj Antol, STRADER s.r.o. Stropkov

17.30 – 18.15
Nedostatky zisťované pri revíziach el. zariadení z pohľadu súdneho znalca

Prednášku a panelovú diskusiu zabezpečuje:  
Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnika

18.15 – 19.00 Občerstvenie. Vylosovanie vecných cien a odovzdanie osvedčení 19.00 - 20.00 Osobné voľno, individuálna možnosť využitia relaxačných služieb hotelu Toliar.

20.00 - 22.30 Raut, neformálny spoločenský večer II.  


Program 10. júna 2010

7:00 - 8:00 Raňajky

8:00 - 13:00
Exkurzia na prečerpávacej vodnej elektrárni Čierny Váh.
Najväčšia prečerpávacia vodná elektráreň, ktorá je svojim inštalovaným výkonom aj najväčšou vodnou elektrárňou. Horná nádrž, ktorá je umiestnená v nadmorskej výške 1160 m, nemá vlastný prítok. Elektráreň poskytuje najmä podporné služby pre elektrizačnú sústavu, vrátane záskoku za najväčší inštalovaný blok v nej.

13:30 - 14:30 Obed

14:30 Záver, možnosť individuálnej prehliadky tatranskej prírody


On-line prihlásiť sa môžete po kliknutí TU.


Účastnícky poplatok vrátane DPH

Povinný poplatok:

  • vložné 110 €
  • zborník prednášok 10 €

Platba za ubytovanie a stravu podľa objednávky:

  • ubytovanie s raňajkami 2 x noc (15 € /noc) 30 €
  • stravovanie 3 x obed (4 €/ks) 12 €
  • 1 x večera (4 €/ks) 4 €
  • 1 x večera – raut zdarma
  • Exkurzia na PVE Čierny Váh zdarma

Celkom 166 € s DPH

Účastnícky poplatok 166 € s DPH za kompletné služby (vzťahuje sa na jedného účastníka) poukážte prevodným príkazom,  (alebo poukážkou typu “A“) v prospech účtu ČSOB a.s., pobočka Nitra, názov účtu Ing. Pavel Hála Elektro Management, IČO: 36931071, DIČ:  1037702281, IČ DPH: SK1037702281:

č.ú. 402662373/7500
Variabilný symbol: 08062010
Konšt. symbol: 0308


Oficiálny partner stretnutia


logo_SALTEK__eltech2010

Hlavní partneri stretnutia

Hlavni_partneri_eltech2010

Partneri stretnutia

partneri_eltech2010
 
distrelec
insio
testo
ABB
danfoss
brady

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky