Domů

Zlatý Blesk 2010 - prestižní ocenění v oboru elektrotechniky

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Pondělí, 10. leden 2011
zlaty_blesk_1_titlKaždé výjimečné a zodpovědné povolání se v dnešní době hodnotí a lze v něm najít nejrůznější ocenění, které získávají ti nejlepší lidé z oboru, nebo ti, kteří vykonali nějaký záslužný čin. Je to poděkování a zároveň ohlednutí za jejich záslužnou a výjimečnou činností. Elektrotechnický obor je nejen krásné, ale také i velmi odpovědné povolání. Existuje v něm mnoho zajímavých ocenění, ale všechna byla dosud směřována především do segmentu výroby. Když jsem připravoval program a koncepci VII.celostátního setkání elektrotechniků v Koutech nad Desnou, uvědomil jsem si,že existují mezi námi lidé,kteří vykonávají svoji práci velmi odpovědně a mnoho z nich přispělo k záchraně lidského života či odvrácení škody na majetku v souvislosti s vadnou elektroinstalací.

Mnohokrát jsem ve svém životě pronesl větu, jak moc si vážím práce projektantů či architektů, protože oni jsou ti první,kteří si musí umět představit, jak bude navržené dílo vypadat. Podle zhotoveného projektu, je lze pak většinou již dobře dokončit. Dlouhé roky jsem pracoval i jako energetik, a proto vím, jaké to bylo, když jsme museli zabezpečit chod podniku v krizových situacích, nebo dodržet sjednaný odběrový diagram, či zajistit kompenzaci odběru jalové energie a také dodržet naplánované hodnoty úspor podle SCP úspor paliv a energií. Proto dobře vím, že každé ocenění odpovědné práce potěší, a tak jsme se rozhodli udělit ocenění Zlatý Blesklidem z elektrotechnických oborů a energetiky, kteří se během roku 2010 zasloužili o něco výjimečného.

Vyhlášení výsledků a předání cen proběhlo dne 22. září 2010 na semináři Eltech 2010 v průběhu slavnostního večera v Koutech nad Desnou za účasti generálních partnerů firem ChauvinArnoux, FlukeEurope B.V., GHVTrading, Blue Panther a hlavních partnerů Energotis a ČEPS.

V nominační komisi zasedli:
Ing. Pavel Hála,vydavatel a majitel časopisu Elektrotechnický magazín
Ondřich Küchler, ředitel, Technické inspekce České republiky,
Ing. Miroslav Záloha, odborný garant elektro Národního inspektorátu práce Opava
Ing. Jaroslav Smetana, ředitel společnosti Blue Panther s.r.o.,
Ing. Zdeněk Hašek, ředitel společnosti GHV Trading s.r.o. Brno
Ing. Miroslav Kopřiva, ředitel společnostiEnergotis Šumperk
Ing. Jiří Kalvoda, ředitel společnosti TR Instruments s.r.o.
Ing. Karel Dvořáček, expert v oboru elektrotechnika, člen TNK č. 22 a č. 78

zlaty_blesk_1_1

V kategoriích, které byly pro rok 2010 vyhlášeny, byli oceněni:

1. Revizní technik roku 2010 - Nejstarší revizní technik

Pro pana Františka Hrachovce, který aktivně tuto funkci vykonává již více jako 56 roků (převzal syn Marek Hrachovec).

Cenu, kterou byl klešťový měřicí přístroj od firmy ChauvinArnoux předali, ArnouxPurier ze společnosti ChauvinArnoux a Ing. Zdeněk Hašek, ředitel společnosti GHV Trading, s.r.o.

2. Záchrana zdraví

Získal pan Petr Omelka, který převzal měřicí přístroj od firmy Fluke.

Předávajícímibyli Ing. Piotr Kaszyca, ze společnosti FlukeEurope BV, Ing. Jaroslav Smetana, ředitel společnosti  Blue Panthera pan Ing. Miroslav Záloha.

Pan Omelka byl vyslán na odstranění poruchy - bylo hlášeno, že chybí 1 fáze. Po příjezdu na místo zkontroloval v HDS, zda je napětí na všech fázích, jak na přívodu, tak na odvodu do el. měr. Rozvaděče, v HDS bylo vše v pořádku. Po rozplozování el. měr. Rozvaděče byla provedena kontrola napětí a bylo zjištěno, že napětí je jak na přívodu, tak i odvodu z hl. jističe před el. měrem a také na el. měru. Jako odvodní kabel z ER do podr. rozvaděče byl použit kabel CYKY 5Cx6mm2, kde byl vodič PE a N připojen na společnou svorkovnici PEN v el.měr. rozvaděči. Po otevření podr. rov. bylo zjištěno, že přívodní kabel CYKY 5Cx6mm2 byl napojen fázemi na proudový chránič, vodiče PE a N byli připojeny každý na samostatnou svorkovnici. Z proudového chrániče, který zároveň slouží jako hl. jistič pro podr. rozvaděč, byly propojeny pomocí propojovací lišty jednotlivé jističe pro jištění zásuvek a světel. Při kontrolním měření na přívodu z ER, který byl napojen na přívodní svorky proudového chrániče, bylo napětí ve všech fázích jak proti vodiči PE, tak i proti vodiči N. Na odvodních svorkách proudového chrániče bylo také měřeno napětí proti vodiči PE i N, ale zde bylo zjištěno, že proti vodiči PE bylo naměřeno napětí 230 V, ale proti vodiči N už napětí nebylo. Proudový chránič nebyl vybavený, a proto bylo ještě zkontrolováno napětí v zásuvkách, kde bylo naměřeno napětí 230 V jen proti ochrannému kolíku vodič PE a proti pravé zdířce vodič N napětí nebylo. Dále bylo zjištěno, že byl vypaden jistič od obvodu zásuvek a světel v kuchyni, po nahození těchto jističů se z neznámého důvodu při kontrolním měřené napětí objevilo napětí 400 V na všech ostatních jističích, a proto byly ihned všechny jističe vypnuty a majiteli bylo z naší strany doporučeno, ať si pozve revizního technika na kontrolu el. instalace. Ze strany dodavatele elektřiny bylo vše v pořádku jak v HDS, tak na el. měru a hl. jističi před el. měrem.

3. Odvrácení škody

Ocenění a měřicí přístroj věnovaný firmou FLUKEpřevzalpan Vlastimil Novák.

Předávajícími byli pan Ing. Piotr Kaszyca a pan Ing. Miroslav Záloha.

V objektu administrativního centra s plochou větší než 28 000 m2 se nachází v 1.podz.podlaží velkoodběratelská trafostanice 22/0,4 kV. Její součástí je 5 transformátorů o výkonu 1 000 kVA a rozváděč Ormabazal, který má přívodní pole obchodního měření izolované pouze vzduchem, ostatní vývodové pole plynem SF6 spolu s hlavními sběrnami.Po dokončení výstavby trafostanice a předání do provozu (listopad 2009)se všechny prostory trafostanice uzavřely a zajistily před vstupem nepovolaných osob.Na výzvu provozovatele byly 18. 12. 2009 provedeny provozní manipulace s transformátory T1 -T5, při kterých byla zjištěna zvýšená vlhkost v podobě navlhlých monolitických betonových zdí a stropu v rozvodně 22 kV. Tento stav byl nahlášen provozovateli a bylo doporučeno umístit odvlhčovače do rozvodny.Koncem ledna 2010 provedl oceněný z vlastní iniciativy prohlídku trafostanice. Po otevření vstupních dveří a osvětlení místnosti rozvodny objevil skutečný stav: odvlhčovače nikde, po celé ploše stropu vysely velké kapky vody, které skapávaly na mokrou podlahu a na vše, co bylo v rozvodně včetně rozváděče 22 kV. Tato vlhkost byť v menší míře se objevila i v části dodavatele. Tento velmi neuspokojivý stav neprodleně oznámil provozovateli a po konzultaci s obchodním zástupcem výrobce rozváděče provedl zápis do stavebního deníku dodavatele stavby. Na základě tohoto zápisu se začaly neprodleně provádět opatření vedoucí k odvrácení možné havárie přívodního pole s obchodním měřením (měřící transformátory proudu a napětí), která by mohla vážně ohrozit probíhající zkoušky nainstalovaného elektrického zařízení a dokončovací stavební práce před předáním investorovi.
Možný výpadek dodávky elektrické energie do celého objektu a následná nezbytná oprava přívodního pole v rozvodně 22 kV, která je závislá na výrobě a dodávce měřících transformátorů proudu a napětí, jež trvá i několik týdnů, by mohla znamenat možné penále z prodlení výstavby od generálního investora stavby a jiné těžkosti zejména v obchodních vztazích mezi subdodavateli.

zlaty_blesk_1_2

4. Projektant roku 2010 - Projektant elektrického zařízení s největším počtem navržených a realizovaných projektů

Byl vyhodnocen Ateliér EHL a kolektiv. Cenu, kterou byla poukázka v hodnotě 10 000 Kč od společnosti GHV Trading,  převzal zástupce pan Vodička.

Předávajícími byli ArnouPurier ze společnosti ChauvinArnoux a Ing. Zdeněk Hašek.

Cen byla předána za dlouholetý přínos a vysokou kvalitu zpracovaných projektů nejen v České republice, ale i v zahraničí.Ateliér zajišťuje komplexní služby projektů (silnoproud, slaboproud, atd.) a své projekty  uvádí i v exotických zemích jako je například Gabun.

5. Energetik roku 2010 - Enegretik s největším přínosem pro úsporu eleketrickéenergie

Byl vyhodnocen pan Petr Klaput a kolektiv. Poukázku od firmy Energotis a Ing. Pavla Hály v hodnotě 10 000 Kč předávali Ing. Miroslav Kopřivaze společnosti Energotis a pan Rudolf Mikulec ze společnosti ČEPS.

Cena byla předána za výrobu elektrické energie a tepla z vedlejších produktů při čištění odpadních vod a využití energie vody. Finanční úspora: celkem 23.353.300 Kč za rok 2010, tj. 22% nákladů společnosti na energii. Všem oceněným předal Ing. Pavel Hála také diplom a skleněnou plaketu.

Kromě těchto ocenění v hlavních kategoriích byla předána i dodatečná ocenění

1. Pro účastníkanejdéle odebírajícího ETM

Kterým byl vyhodnocen pan Josef Haltuf, který odebírá časopis nepřetržitě již 19 roků. Cenou bylo Ekolo od firmy Ekolo.cz, které předali pan Horáček a pan Šelepa.

2. Účastník s největším počtem účastí na konferencí Eltech

Byl vyhodnocen Pan Stanislav Čaloun, který se zúčastnil všech předchozích ročníků, s výjimkou šestého, kdy byl hospitalizován v nemocnici a nemohl přijet. Cenu, měřicí přístroj od firmy FLUKE, předal Ing. Jaroslav Smetana.

Oceněným byl předán také diplom od Ing. Pavla Hály.

zlaty_blesk_1_3

Ceny a ocenění byly předány za doprovodu cimbálové muziky Javorník, slovem provedla moderátorka České televize a Českého rozhlasu Brno, paní Petra Polzerová

Pro příští rok budou opět pro jednotlivé vyhlášeny nominace, Vaše příběhy můžete již nyní posílat do redakce časopisu, nebo prostřednictvím portálu: www.zlatyblesk.cz

 

Celou fotogalerii tohoto prestižního ocenění v oboru elektrotechniky naleznete na odkazu níže.

Fotogalerie Zlatý Blesk 2010

 
distrelec
insio
testo
ABB
danfoss
brady

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky