Domů

Konferencia PROJEKTANTI 2011 PIEŠŤANY

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel redakce Etm   
Pondělí, 26. září 2011

piestany_2011_1_titlKonferencia pre PROJEKTANTOV elektro za účasti Technickej inšpekcie a popredných slovenských a českých odborníkov z oblasti elektrotechniky.

PROJEKTANTI 2011 PIEŠŤANY, 25. - 27. októbra 2011, Hotel***SOREA Sĺňava, Piešťany

 

 

KIWA, spol. s r.o., Nitra

a

Ing. Pavel Hála – Elektro Management Nitra

si Vás dovoľujú pozvať na konferenciu

piestany_2011_1_1

spojenú s individuálnou výmenou skúseností a výstavkami popredných výrobcov el. prvkov a zariadení a odbornou exkurziou do JE Jaslovské Bohunice.

Stretnutie sa uskutoční v rekreačnej zóne kúpeľného mesta Piešťany.

25. – 27. októbra 2011

Hotel*** SOREA Sĺňava
Hlboká 47, Piešťany
GPS: N 48.5770, E 17.8192

piestany_2011_1_2

Odborní garanti:

Ing. Jozef Černička CSc, konateľ, KIWA, spol. s r.o. Nitra
Ján Bosý, obchodno-technický zástupca, KIWA, spol. s r.o. Nitra
Ing. Pavel Hála, vydavateľ odborných časopisov pre elektrotechnikov

Organizačný garant:
Ing. Pavel Hála Elektro Management
Vašinova 61, 949 01 Nitra
Tel./zázn./fax: +421 37 65 37 249
Mobil: +421 908 607 576
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
www.etmslovensko.sk


Podrobné organizačné pokyny spolu s kompletným programom v pdf dokumente si môžete stiahnuť po kliknutí tu.

On-line prihlásiť sa môžete po kliknutí tu.


PROGRAM 25. októbra 2011

9:00 – 11:00 Prezentácia a ubytovanie účastníkov

11:30 – 12:30 Obed

12:30 – 13:00 Otvorenie konferencie a úvodné príhovory
Ing. Pavel HÁLA, usporiadateľ konferencie
Ing. Jozef Černička CSc, konateľ KIWA, spol. s r.o., Nitra

13:00 – 13:20 Predstavenie spoločnosti KIWA spol. s r.o.
Ing. Ján Bosý, Ondrej Strehovský, KIWA, spol. s r.o.

13:20 – 13:45 Inteligentná elektroinštalácia Ego-n.
Matej Hruška, ABB, s.r.o.

13:50 – 14:45 Nízkonapäťové rozvádzače podľa nových noriem STN EN 614 39-1, 2, 5.
Ing. Andrea Burdová, znalec v odbore elektro

14:50 – 15:35 Spôsob projektovania a zapojenia prepäťových ochrán v priemysle, obytných budovách, kancelárskych priestoroch a fotovoltaických elektrárňach.
Miroslav Hutyra, MPJ ELEKTRO, s.r.o.

15:35 – 16:00 Coffee break

16:00 – 16:45 Vplyv teploty na životnosť a spoľahlivosť káblov a vodičov v elektrických inštaláciách.
Doc. Ing. Miroslav Kopča PhD, STU FEI Bratislava

16:50 – 17:35 Nové normy z oblasti nízkonapäťových elektrických inštalácií.
Ochrana pred rušivým prepätím a elektromagnetickým rušením (STN 33 2000-4-444).
Ochrana pred účinkami tepla (revidovaná STN 33 2000-4-42).

Marcel Čatloš, predseda TK 82 pri SÚTN Bratislava

17:40 – 18:25 Význam projektových podkladov pre bezpečnú prevádzku jednoúčelových elektrických zariadení na staveniskách a v poľnohospodárstve.
JUDr. Zbyňek Urban, súdny znalec v odbore elektrotechnika

18:25 – 22:00 Osobné voľno, individuálna možnosť využitia relaxačných služieb hotelu*** SOREA Sĺňava

19:00 – 23:00 Raut šéfredaktora časopisu ETM

piestany_2011_1_3


PROGRAM 26. októbra 2011

8:00 – 9:00 hod Raňajky

9:00 – 9:45 Postavenie projektanta v predvýrobnom procese. Konštruktér, projektant podľa zákona 124/2006 Z.z. Objasnenie problematiky z hľadiska vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
Ing. Dušan Perniš, TISR a.s. Nitra

9:50 – 10:35 Spoľahlivosť technických zariadení STN EN 615 08 a STN EN ISO 138 49 a nadväzujúce normy.
Ing. Edmund Pantůček, Phoenix Contact, s.r.o.

10:35 – 11:00 Coffee break

11:00 – 11:45 Projekčná spolupráca pri realizácii požiadaviek STN 92 0203 – Požiarna bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari.
Ing. František Gilian, prezident asociácie pasívnej požiarnej ochrany SR

11:50 – 12:35 Pasívna požiarna ochrana stavieb z hľadiska káblových rozvodov s dobou funkčnosti v požiari – STN 92 0205, projektovanie, montáž a skutočný stav týchto káblových trás na stavbách. Požiadavky na káblové rozvody v chránených únikových cestách.
Mgr. Jaroslav Cibulya, OBO Bettermann s.r.o.

12:35 – 13:30 Obed

13:30 – 14:15 Protipožiarne utesnenie prestupov cez požiarno deliace konštrukcie.
Mgr. Lukáš Novotný, Hilti Slovakia s.r.o.

14:20 – 15:05 Káble s triedou reakcie na oheň. Požiadavky podľa platnej legislatívy.
Ing. Ján Pohorelec, ELKOND HHK, a.s.

15:05 – 15:30 Coffee break

15:30 – 16:15 Záložné zdroje napájania elektrickou energiou – dieselgenerátory. Typy, výkonová rada, návrh výkonu, aktuálna legislatíva.
Ing. Peter Barcík, Róbert Pavlík, Phoenix Zeppelin s.r.o.

16:20 – 17:05 Projektovanie trafostaníc ELEKTRO-HARAMIA, spôsob výberu typu trafostanice vzhľadom na technologické požiadavky, špeciálne typy trafostaníc, VN a NN prívody a vývody z blokových trafostaníc.
Ing. Milan Svitek, projektant ELEKTRO-HARAMIA, s.r.o.

17:05 – 18:00 Diskusia, tombola, ukončenie konferencie

18:00 – 22:00 Osobné voľno, individuálna možnosť využitia relaxačných služieb hotelu*** SOREA Sĺňava

19:00 – 20:00 Večera

piestany_2011_1_4


PROGRAM 27. októbra 2011

8:00 – 9:00 Raňajky

9:00 – 12:00 Exkurzia v JE Jaslovské Bohunice
Komplex jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice pozostáva z troch zariadení (jadrových elektrární) Bohunice A-1, Bohunice V-1 (blok 1 a 2) a Bohunice V-2 (blok 3 a 4). V súčasnosti sú aktívne len bloky 3 a 4. Bloky 1-4 boli postupne pripájané k sieti v rokoch 1978–1985. Ich celkový výkon je 1760 MW a ročná výroba elektrickej energie dosahovala 12 000 GWh (takmer 40 % celkovej energie na Slovensku).

12:00 – 13:00 Obed

13:00 Záver

piestany_2011_1_5


SPRIEVODNÝ PROGRAM

a) Výstavky: Po celú dobu konania celoštátneho stretnutia je zaistená prezentácia výrobkov a predajcov meracích prístrojov pre elektrotechnikov, pre revíznych technikov a pracovníkov elektroúdržby.

Účasť prisľúbili: ABB, s.r.o., Elektris s.r.o., Elektro Haramia s.r.o., Electraplan Niedax Slovensko s.r.o., ELKO EP s.r.o., Elkond HHK s.r.o., ENIKA.SK, s.r.o., GMC měřicí technika s.r.o., HASMA s.r.o., Hensel s.r.o., Hilti Slovakia s.r.o., KIWA, s.r.o., Mahrlo s.r.o., Micronix s.r.o., Mipel s.r.o., OBO BETTERMANN s.r.o., Phoenix Contact s.r.o., Phoenix Zeppelin s.r.o., Saltek Slovakia s.r.o., SEZ DK a.s., SEZ Krompachy a.s., Urmet s.r.o.-o.z., VUKI s.r.o.

b) Možnosť neformálnej diskusie so slovenskými a českými lektormi a vystavovateľmi

c) Pracovisko na praktické ukážky použitia meracích prístrojov a možnosť ich testovania

d) Individuálne využitie športovo-relaxačných služieb hotelu SOREA Sĺňava po celú dobu pobytu zdarma:

 • krytý plavecký bazén 25 × 12 m
 • fitness-centrum s cca 25 posilňovacími strojmi
 • stolný tenis
 • biliard
 • minigolfové ihrisko
 • maxišach
 • ruské kolky
 • fínska sauna s kapacitou 16 osôb
 • poskytovanie relaxačných procedúr (masáže, zábaly)

e) Možnosť zahrať si vo voľnom čase bowling, biliard a elektronické šípky v špičkovom Bowling Center Victoria, ktoré sa nachádza v bezprostrednej blízkosti hotela. Vedľa sa nachádza squashová hala a tenisové kurty.


Podrobné organizačné pokyny spolu s kompletným programom v pdf dokumente si môžete stiahnuť po kliknutí tu.

On-line prihlásiť sa môžete po kliknutí tu.


ORGANIZAČNÉ POKYNY

1. Termín a miesto konania akcie:

25.–27. október 2011, Hotel SOREA Sĺňava, Hlboká 47, Piešťany

2. Doprava na miesto konania:

Vlastná doprava, možnosť parkovania zdarma pri hoteli Sorea Sĺňava

3. Účastnícky poplatok (vrátane DPH):

 • Povinný poplatok (vložné + zborník prednášok) 80 €
 • Platba za ubytovanie s raňajkami 2× noc (27,50 €) 55 €
 • Stravovanie 3× obed (6 €/ks) 18 €
 • 1× večera (6 €/ks) 6 €
 • 1× večera – raut zdarma
 • Exkurzia do JE Jaslovské Bohunice 3 €
 • Cena už od 80,00 €
 • Celkovú cenu vypočítate podľa požadovaných služieb.

4. Vypočítaný účastnícky poplatok

poukážte prevodným príkazom (alebo poukážkou typu U) v prospech účtu u ČSOB a.s., pobočka Nitra,

č.ú. 402662373/7500

názov účtu: Ing. Pavel Hála Elektro Management

IČO: 36931071, DIČ: 1037702281, IČ DPH: SK1037702281

variabilný symbol: 25102011, konšt. symbol: 0308

5. Usporiadajúca fi rma poskytne účastníkom podujatia nasledovné zľavy:

a) zľava za včasné prihlásenie a úhradu vopred: tým účastníkom podujatia, ktorí zašlú prihlášku a úhradu vopred, najneskôr do 12. 10. 2011, bude poskytnutá zľava 5 € na povinné poplatky

b) vernostná zľava: tým účastníkom podujatia, ktorí sa zúčastnili v minulom období na akcii, ktorú usporiadala fi rma Ing. Pavel Hála Elektro Management, alebo sú predplatiteľmi časopisov ETM/Pro revize/Pro projektanty, bude poskytnutá zľava 5 € na povinné poplatky

c) zľava 2+1 ZDARMA, zľava 2 platiaci + 1 zdarma sa vzťahuje na povinný poplatok. Požadované ubytovanie, stravu a exkurziu je potrebné uhradiť aj za účastníka, ktorý neuhrádza povinnú platbu.

!! Zľavy a) a b) je možné sčítať, ale nie je možné ich kombinovať so zľavou c) !!

6. Prihlášku na konferenciu spolu s potvrdením o vykonanej úhrade, zašlite na adresu usporiadateľa najneskôr do 19. 10. 2011:

Ing. Pavel Hála Elektro Management
Vašinova 61, 949 01 Nitra
Tel./zázn./fax: 037 653 72 49
Mobil: 0908 607 576

Potvrdenie účasti Vám bude odoslané na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v prihláške!

Na jednu prihlášku sa môžu prihlásiť viacerí účastníci. Záväznú prihlášku odošlú aj tí, ktorí vykonajú platbu v hotovosti a záväzne si tým objednávajú svoju účasť na konferencii Projektanti Piešťany 2011. Poprosíme dodržať tieto pokyny kvôli organizačným povinnostiam.

Prihlásenie po 19. 10. 2011 je možné výhradne po telefonickom dohovore na čísle 0908/607 576.

7. Informácie pre platiteľov DPH

Platba uskutočnená pred termínom konania akcie je zálohou vo výške 100% danej ceny, zúčtovanie bude uskutočnené v deň konania akcie odovzdaním daňového dokladu. Účastník dostane pri prezentácii daňový doklad.

8. Po zaslaní záväznej prihlášky vznikne právny vzťah medzi dodávateľom – Ing. Pavel Hála Elektro Management a odberateľom, ktorý ukladá povinnosť účastníkovi uhradiť dodávateľovi objednané služby. Po obdržaní záväznej prihlášky v prípade neúčasti účastnícky poplatok nevraciame. Odberateľ služieb môže vyslať náhradníka, alebo mu dodávateľ poštou zašle zborník z konferencie v elektronickej podobe.


GENERÁLNY PARTNER STRETNUTIA

KIWA


HLAVNÍ PARTNERI

Phoenix_contact

Phoenix_zeppelin

Elektris

Elektro_Haramia

OBO

SEZ

ABB

ELKOND


PARTNERI

Electraplan

Urmet

Saltek

Hensel

VUKI

 
distrelec
insio
testo
ABB
danfoss
brady

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky