Domů

Návrh právního předpisu na doplnění zákona č. 309/2006 Sb. § 11

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Středa, 02. únor 2011

navrh_1_titlNa konci loňského roku přišel do naší redakce dopis od cechmistra Elektrotechnického cechu Hodonín pana Hanse-Jürgena Höfera a Ing. Františka Zoula, energetického managera a energetického auditora MPO ČR, ve kterém nás informoval o vypracování návrhu právního předpisu, který by doplnil zákon č. 309/2006 Sb., § 11. Zákon hovoří o zvláštní odborné způsobilosti na technických zařízeních, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví zaměstnanců. Tento návrh právního předpisu byl odeslán na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ministru Drábkovi.

Důvodem pro vypracování tohoto právního návrhu byla skutečnost, že zákon č. 309/2006 Sb., v § 11 uvádí pouze obecné požadavky na pracovníky pro získání zvláštní odborné způsobilosti. Absence prováděcího předpisu k tomuto zákonu, a problémy z toho plynoucí, byly častým tématem diskuzí elektrotechnické odborné veřejnosti na odborných školeních a seminářích. Proto sdružení elektrotechniků ČR a sdružení elektrotechniků jižní Moravy při OHK ČR s podporou cechu elektro Hodonín, vedeného cechmistrem Hansem Jürgenem Höferem, cechu elektro okresu Žďár nad Sázavou, vedené cechmistrem Jaroslavem Miklíkem, a Elektrotechnickým živnostenským společenstvím Brno, vedené cechmistrem Milanem Burešem, přistoupilo ke zpracování návrhu prováděcího předpisu k zákonu č. 309/2006 Sb.. Prostřednictvím těchto organizací se na návrhu podíleli odborníci ze všech oblastí elektrotechnické činnosti jako projektanti, revizní technici a montážní firmy, kteří přinášeli důležité podněty z praxe.

Cílem návrhu bylo právní cestou sjednotit některá pravidla a odstranit nejasnosti, se kterými se často potýkají všichni pracovníci v elektrotechnice. Impulsem pro zpracování návrhu byly dlouholeté požadavky elektrotechniků, kteří se zúčastňují periodických školení a zkoušek a v praxi realizují, projektují nebo kontrolují elektrotechnická zařízení. Při zpracování návrhu prováděcího předpisu byly vzaty v úvahu i praxí prověřené poznatky a zkušenosti ze zahraničí.

Zpracovatelé prováděcího předpisu si kladou za cíl, aby tento předpis byl základem pro sjednocení prokazatelného ověřování odborné způsobilosti a umožnil zamezit provádění prací na elektrotechnických zařízeních osobám bez odpovídající odborné kvalifikace. Výsledkem by měl být i jednodušší způsob získávání zakázek a změna finančního ohodnocení elektrotechniků tak, aby více odpovídalo náročnosti tohoto oboru.

Celé znění dopisu a plné znění návrhu tohoto právního předpisu si můžete stáhnout a přečíst v přiložených pdf souborech.

 
distrelec
insio
testo
ABB
danfoss
brady

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky