Domů Osvětlovací technologie Zpětný odběr, ekologické řešení a ekonomické řešení pro firmy

Zpětný odběr, ekologické řešení a ekonomické řešení pro firmy

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Pátek, 19. listopad 2010
ekolamp_1_titlDnešní doba stále více skloňuje slova ekologie a ekonomika. Pro obě slova existuje jedno synonymum - EKOLAMP. EKOLAMP s.r.o. je společnost, která jako jediná na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí zajišťuje tzv. zpětný odběr historických světelných zdrojů (lineárních zářivek, kompaktních zářivek a výbojek) a svítidel. Společnost EKOLAMP je proto partnerem nejen všech prodejců, ale i dalších subjektů, které jsou konečnými uživateli světelných zdrojů. Řešení, které EKOLAMP nabízí již 5 let v České republice, přináší:
1. Úsporu nákladů velkoobchodům, posledním prodejcům i dalším firmám v oblasti elektro - EKOLAMP bezplatně odebere jakékoli množství lineárních i kompaktních zářivek nebo výbojek z veřejného či areálového exteriérového osvětlení včetně světelných zdrojů z domácností. Navíc je nabízené řešení administrativně méně náročné, protože pokud jsou světelné zdroje odevzdány společnosti EKOLAMP, nevedou se již v evidenci odpadů firem, tzn. v průběžné evidenci, ani v ročním hlášení o odpadech dle zákona o odpadech. Pokud je však firma odstraňuje v režimu odpadů, pak se jedná o nebezpečné odpady s náklady na svoz a odstranění ve výši cca 10 - 20 Kč/ 1kg.
2. Ekologické a bezpečné řešení ve vztahu k životnímu prostředí a k pracovnímu prostředí zaměstnanců elektrofirem - EKOLAMP poskytuje (zdarma) smluvním partnerům, kteří využívají jeho služeb, sběrné boxy a sběrné kontejnery. Ty slouží k bezpečnému shromažďování použitých a vysloužilých zářivek a výbojek. EKOLAMP se rovněž postará o bezplatný odvoz naplněných kontejnerů (které vymění za prázdné pro sběr v dalším období) ke zpracování. Zpracování je rovněž ve finanční režii společnosti EKOLAMP. Smluvní partner tedy nenese žádné náklady spojené se sběrem, dopravou a zpracováním vysloužilých světelných zdrojů. Smluvní zpracovatelská zařízení musí splňovat nejnáročnější kriteria pro bezpečné nakládání s těmito odpady. V zářivkách je obsažena plynná rtuť, která umožňuje vznik elektrického výboje, jenž je zdrojem světelného záření. Rtuť samozřejmě obsahují i výbojky, které se užívají zejména ve venkovním osvětlení (veřejné osvětlení v obcích nebo osvětlení areálů). Zpracovatelé tedy musí zajistit zachycení tohoto životnímu prostředí i lidskému zdraví nebezpečného prvku. Navíc jsou povinni zajistit i vysokou míru recyklace z těchto světelných zdrojů. V roce 2009 činilo materiálové využití světelných zdrojů zhruba 94 % hmotnosti sebraných zařízení, což je o 14 % více než zákonem stanovená míra.

ekolamp_1_4
Obr. - Kontejnery na vysloužilé světelné zdroje

Přestože je společnost EKOLAMP velmi aktivní při informování veřejnosti i podnikatelských subjektů, existuje ještě skupina firem, která zatím bezplatný zpětný odběr světelných zdrojů nevyužívá a v rozporu s logikou ještě za odvoz tohoto druhu vysloužilých výrobků platí odpadovým firmám za sběr, dopravu i odstranění zářivek.
Na druhé straně množství zářivek a výbojek, které podnikatelské subjekty předávají společnosti EKOLAMP, roste. Výsledky hovoří jednoznačně. Od roku 2005 bylo EKOLAMPu předáno již 2.743 tun zářivek a výbojek, o jejichž ekologické využití se EKOLAMP postaral.
EKOLAMP je, jak již bylo v úvodu uvedeno, jediný subjekt, který může v celém rozsahu zajišťovat zpětný odběr světelných zdrojů. K tomu je oprávněn díky autorizaci MŽP ČR. Finanční prostředky na systém zpětného odběru získává od výrobců a dovozců světelných zdrojů, kteří při uvedení zářivek na trh odvádí společnosti EKOLAMP příspěvek, který slouží právě k zajištění veškerých činností ve zpětném odběru. Je proto škoda, že některé firmy zpětný odběr dosud nevyužívají a zatěžují svoje hospodaření náklady, k jejichž úhradě založili výrobci světelných zdrojů kolektivní systém EKOLAMP.

ekolamp_1_1
Schéma - povinností při nakládání s vyřazenými zářivkami

Ze schématu je patrný zřejmý rozdíl mezi rozsahem administrativních a věcných povinností firmy, která zářivky shromažďuje v režimu odpadů oproti firmě, která zářivky odevzdává v režimu zpětného odběru. Současně jsou uvedeny i náklady na zajištění odvozu a dalšího nakládání s nebezpečnými odpady při zajištění běžnou odpadovou společností. Z přehledu vyplývá, že v případě zajištění povinností prostřednictvím společnosti EKOLAMP ušetří firma nemalé finanční prostředky na nákup sběrných nádob, svoz a zpracování světelných zdrojů. Jedinou povinností podnikatelského subjektu je objednání odvozu naplněného kontejneru, o vše ostatní se postará EKOLAMP. V závislosti na rozsahu spolupráce navíc mohou někteří smluvní partneři získat od společnosti EKOLAMP zajímavé finanční bonusy.

ekolamp_1_5
Graf - Výsledky sběru a zpracování kolektivního systému EKOLAMP

 

ekolamp_1_2 ekolamp_1_3
Obr. - Společnost EKOLAMP má řešení i pro menší firmy - tzv. malou sběrnou nádobu

 

 
distrelec
insio
testo
ABB
danfoss
brady Test

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky