Etm.cz - elektrotechnika on-line

Neděle
17. 01. 2021
rss_logo facebook_logo youtube_logo
Domů


Řada In-Sight 7000 je plnohodnotný výkonný kamerový systém Cognex Tisk Email
Zveřejněno: Pátek, 02. říjen 2020

E6dU7K21enSflA5rOnxomxxKI DmZRzKŘada In-Sight 7000 je plnohodnotný výkonný kamerový systém, který provádí rychlé a přesné kontroly široké škály dílů napříč všemi průmyslovými odvětvími. Jeho kompaktní rozměry se snadno vejdou do výrobních linek s omezeným prostorem a jedinečný modulární design je vysoce přizpůsobitelný vašim požadavkům aplikace. Spolu s možnostmi interního a externího napájení / ovládání osvětlení má řada In-Sight 7000 také vysoce viditelný indikátor LED indikující průchod / selhání LED kolem těla kamery, což usnadňuje sledování stavu kontroly bez ohledu na to, kde je systém nainstalován .Řada In-Sight 7000 je k dispozici v černobílých a barevných modelech v rozlišeních od VGA do 5MP. K dispozici jsou různé konfigurace nástrojů od základní sady nástrojů In-Sight 7500 po plně vybavené modely 7600, 7800 a 7900.

 
Inteligentní automatizační edge platforma FlexEdge™ od Red Lion integruje IT a OT Tisk Email
Zveřejněno: Pátek, 02. říjen 2020

FlexEdge DA70 with sleds and modules.jpg ico500Pokročilé možnosti komunikace a výkonná automatizace v jednom operačním systému
Inteligentní automatizační edge platforma FlexEdge™ od Red Lion kombinuje škálovatelnost operačního systému Linux® s výkonem softwaru Crimson® 3.2 do jednoho uživatelsky přívětivého prostředí. Toto spojení umožňuje jedné řídicí stanici FlexEdge zajistit pokročilou komunikaci, zabezpečení dat a automatizaci. Integrací informačních systémů (IT) a provozní řídicí techniky (OT) pomáhají jednotky FlexEdge zákazníkům snižovat náklady, zvyšovat zabezpečení dat a zlepšovat produktivitu.

Platforma FlexEdge, vybavená softwarem Crimson 3.2, dává zákazníkům maximální flexibilitu tím, že umožňuje snadno modifikovat funkce řídicí stanice vždy, když to aplikace vyžaduje. Od pokročilé komunikace k automatizaci, jedna řídicí stanice dokáže vše.

 
Nové „inteligentně naváděné vozidlo“ (IGV): autonomní čelní vysokozdvižný vozík je naváděn s využitím inteligence hejna Tisk Email
Zveřejněno: Pátek, 02. říjen 2020

Nové „inteligentně naváděné vozidlo“ (IGV): autonomní čelní vysokozdvižný vozík je naváděn s využitím inteligence hejna

Po „ONE“ přichází „OCF“: společnost AGILOX rozšiřuje svou řadu inteligentních naváděných vozidel o nový autonomní všesměrový čelní vysokozdvižný vozík, který využívá 1258 zmeninteligenci hejna. AGILOX tím vstupuje do nové oblasti aplikací: klasických úloh intralogistiky při příjmu, skladování a výdeji zboží.
30729 Renderfoto OCF Halle 1 Kopie zmenšenáUltralehké a vysoce efektivní vozíky řady ONE od firmy AGILOX změnily koncept AGV.Vozíky pracují bez centrálního řídicího systému, to znamená, že jsou ve výrobním závodě nebo ve skladu naváděny skutečně autonomně. Výjimečně kompaktní IGV AGILOX plánují své trasy na základě principu inteligence hejna, což je jedna z metod umělé inteligence pro decentralizované řízení, a díky tomu jsou mnohem flexibilnější než klasické AGV. Navíc programování, přesněji „učení“ vozíků je výrazně snazší, protože centrální softwarové aplikace včetně jejich údržby, aktualizací atd. se staly zbytečnými – a to je inovace, která snižuje provozní náklady.

 
Elektroodpad pod drobnohledem Tisk Email
Zveřejněno: Čtvrtek, 01. říjen 2020

Obce a občané zaznamenali během prázdninových měsíců problémy s elektroodpadem na sběrných dvorech. Tyto problémy by měl pomoci vyřešit připravovaný zákon o elektroodpadu (tzv. zákon o výrobcích s ukončenou životností).

iStock 1061059106 2Za sběr elektroodpadu jsou dle směrnice EU zodpovědní výrobci elektrozařízení, v rámci tzv. rozšířené odpovědnosti výrobce. Výrobci si mohou sběr elektroodpadu provádět sami individuálně, nebo se může několik výrobců spojit a mohou si zakládat firmy specializované na sběr elektroodpadu, tzv. kolektivní systémy. Kolektivní systémy jsou tedy soukromé firmy výrobců, které sbírají elektroodpad. Elektroodpad se musí sbírat a ekologicky recyklovat proto, že některé typy elektroodpadu obsahují nebezpečné látky, které jsou potenciálně rizikové pro zdraví obyvatel a škodlivé pro životní prostředí (např. zářivky mohou obsahovat rtuť, lednice freony, televize olovo atd.). V jiných typech elektroodpadu se naopak nacházejí cenné suroviny (např. zlato v mobilech, železo ve sporácích atd.).

 
Ministerstvo životního prostředí podpoří komunitní výrobny elektřiny. Potřebná legislativa chybí Tisk Email
Zveřejněno: Čtvrtek, 01. říjen 2020

andreas gucklhorn 7razCd RUGs unsplash 1Ministerstvo životního prostředí bude od příštího roku rozdělovat až 150 miliard Kč na transformaci energetiky. Jde o prostředky z tzv. Modernizačního fondu, které jsou určeny k podpoře investic do čistých zdrojů energie, teplárenství, dopravy či průmyslu. Část těchto prostředků má být určena i na podporu komunitní energetiky - háček je ale v tom, že česká legislativa zatím společenství pro výrobu elektřiny nijak neupravuje ani nedefinuje. Bude to překážka pro rozdělování miliard? 

Co je komunitní výroba elektřiny? 

Součástí probíhající transformace energetiky, útlumu uhlí a zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie je také decentralizace výroby energií. Evropské právo proto klade důraz na podporu aktivních spotřebitelů, kteří zároveň vyrábí elektřinu pro svou vlastní spotřebu - takzvaných prosumerů. Energetická společenství jsou jednou z možností, jak se může aktivní spotřebitel zapojit do výroby elektřiny - spojit se s dalšími spotřebiteli a společně investovat do komunitní výrobny a podílet se na jejím zisku. 

 
Konference o novém zákonu Bezpečnost provozu vyhrazených technických zařízení Tisk Email
Zveřejněno: Pondělí, 07. září 2020

Tento zákon harmonizuje příslušné předpisy Evropské unie

RECEPCE 03Patří k nejdůležitějším zákonům v oblasti bezpečnosti vyhrazených technických zařízení.  Zákon  po zapracování všech připomínek, zúčastněných, byl předkladatelem MPSV, ČR, předložen do Poslanecké sněmovny ke schválení poslankyní  zpravodajkou, členkou Hospodářského výboru PSP paní poslankyní Ing.Andreou Babišovou. Zákon prošel klasickým schvalovacím řízením nejprve 1. čtením, a v současné době je  2. Čtení, kde byly zohledněny pozměňovací návrhy Hospodářského výboru a výboru pro Obranu. Jiné pozměňovací návrhy do 2. Čtení již předloženy nebyly a čeká se po poslaneckých prázdninách o jeho předložení Poslanecké sněmovně a jeho schválení ve II. Čtení . Po té  bude následovat postoupení do 3 Čtení k závěrečnému schválení.

Nový zákon je páteří Bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízen.

Živnostenské společenstvo elektrotechniků, ve spolupráci s jedním z nejdůležitějších  zpracovatelů Zákona o bezpečnosti vyhrazených technických zařízeních panem Mgr. Ing.Rudolfem Hahnem,Generálním inspektorem  SÚIP Opava, který se na něm od začátku podílel , připravilo odborný seminář, především pro elektrotechniky a revizní techniky.

Jeho  hlavním programem je podání  aktuálních informací k Zákonu, a zodpovězení všech vašich dotazů v diskusi,moderované panem Mgr.Ing.Hahnem, Generálním inspektorem SÚIP.
Seminář uspořádáme dne 15.10.2020 v Brně v hotelu Santon. , doprava tramvaje č.1,od hlavního nádraží,  směr Bystrc,vystoupit na zastávce Přístaviště.

 9.00 – 10.00 prezence
10.00 – 10.30zahájení
10.30  12.00 Přednáška pana Mgr.Ing.Rudolfa Hahna,Generálního inspektora SÚIP
12.00 – 13.00 Oběd po skončení přednášky Ing. Hahna
13.00 – 14.30 Přednáška soudního znalce Ing.Jiří Táborského
14.45 –16.00 Přednáška Valdemara Nosákovce, revizního technika  a bývalého inspektora I-TIV

pdfPODROBNÝ PROGRAM A POZVÁNKA zdeSchulung AdobeStock 217717188 20721


V odpoledním bloku přednášek zazní
- Vyhrazená technická zařízení a TIČR - povinnosti investora, projektanta, zhotovitele  a revizního technika.
- RT a revize Vyhrazených technických zařízení versus projektant a zhotovitel-
- Nová změna normy ČSN 33 2000-6 ve znění Z2 3/2020
přednáší: Ing. Jiří Táborský, soudní znalec v oboru elektrotechnikyZávěrečná část je věnována Analýzám rizik u elektrických a strojních zařízení, a jak přežít  bez úhony při provádění  revizí v současné době.
Přednáší: p. Valdemar Nosákovec ,přední elektrotechnický odborník , bývalý pracovník ITI – V

PŘIHLÁŠKA ZDE

 
Nový zákon o Bezpečnosti práce vyhrazených technických zařízení Tisk Email
Zveřejněno: Pondělí, 07. září 2020

235254V současné době je v legislativném procesu schvalování nového zákona o bezpečnosti práce u vyhrazených technických zařízeních. Ano zákona, který zásadním způsobem upravuje bezpečnost provozu také u vyhrazených  elektrických zařízení. O tom, že se nejedná jen o další „ tzv návrh nové vyhlášky 50/78 Sb“ ale opravdu o nový zákon, svědčí skutečnost, že zákon o Bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení  byl předkladatelem MPSV, ČR, již předložen do Poslanecké sněmovny ke schválení poslankyní,zpravodajkou, členkou Hospodářského výboru PSP paní poslankyní Ing.Andreou Babišovou. Zákon prošel klasickým schvalovacím řízením nejprve 1. čtením, a v současné době je  2. Čtení, kde byly zohledněny pozměňovací návrhy Hospodářského výboru a výboru pro Obranu. Jiné pozměňovací návrhy do 2. Čtení již předloženy nebyly a čeká se po poslaneckých prázdninách o jeho předložení Poslanecké sněmovně a jeho schválení ve II. Čtení . Po té  bude následovat postoupení do 3 Čtení k závěrečnému schválení.

 


Přehled nových článků

topdluhopisy.cz
AMPER 2021
tepla podlaha deti online seminar
mepax 300x300

EKOLAMP

cez banner 300x300
zbrojovka

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky