Domů Proč byste neměli na konferenci BEZPEČNOST 2022 chybět

Proč byste neměli na konferenci BEZPEČNOST 2022 chybět

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Pondělí, 29. srpen 2022

shutterstock 694335736 1 upravenáJak se dopracovat odborné způsobilosti v elektrotechnice

   V polovině roku jsme se rozloučili s vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ze dne 19. května 1978. Vyhláška vznikala pochopitelně ještě před uvedeným datem a obsah vycházel z techniky a legislativy té doby. Technicky vzato v této době byly polovodiče na startovní čáře, spojovací technika využívala spojení vodiči a silová elektrotechnika pro spínání využívala relátka a stykače a bylo by možno pokračovat v oblasti ochrany před úrazem elektrickým proudem, ochranou před přepětím a mnohým dalším.

   Že vyhláška vycházela z dobře zvolených a propracovaných základů ji přeneslo přes více než čtyřicet let působnosti. Současně bylo nutno pomýšlet na změnu předpisu s ohledem na pokrok v technice, společenské změny a vazby na členství v mezinárodních organizacích. Ona očekávaná změna se rodila pomalu a zdlouhavě a to od dohledatelných údajů až po vznik současné legislativy.

   Zde je možno zmínit návrh věcného záměru zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení předkládaný do meziresortního připomínkového řízení, který byl zpracován na základě usnesení vlády ČR ze dne 11. 7. 2007 č. 764. Podkladem pro jeho zpracování byly „Koncepce bezpečnosti provozu technických zařízení“ a zásady věcného řešení, které byly zástupci příslušných ústředních úřadů, jakož i odborných asociací odsouhlaseny na jednáních Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci konaných v prosinci 2006 a v červnu 2007.

   Potom běžel čas, který přinášel další návrhy zákonné úpravy problematiky bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení včetně nařízení vlády pro jednotlivá vyhrazená zařízení. Již se zdálo, že vše se stane skutkem k začátku roku 2020. Ale na finále došlo až v roce 2021, kdy byl vydán zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů z 30. 6. 2021, s platností od 1. 7. 2022. Důvodem odložené platnosti byla absence příslušných nařízení vlády k provedení zákona. Přes dlouhou dobu snahy o novou legislativu byla potřebná nařízení vlády zpracována dne 30. 6. 2022. Výjimkou bylo nařízení vlády č. 60/2022 Sb., o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení z 21. 3. 2022.

   Elektrotechnika se dočkala svého nařízení vlády č. 194/2022 Sb.,  o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice ze dne 30. 6. 2022. Jak je s ohledem na potřeby praxe nařízení zpracováno ukáže patrně až čas.

   Z mého pohledu přežilo rozdělení elektrických zařízení z vyhlášky č. 50/1978 Sb., na střídavá do 1000 V a stejnosměrná do 1500 V a na zařízení o vyšším napětí. Druhé rozlišení je na objekty bez nebezpečí výbuchu nebo s nebezpečím výbuchu. Z toho je možno odvodit, že kvalifikace bude vycházet z výchovy elektrotechnika téměř vší elektrotechniky.

   K samotnému obsahu nařízení vlády č. 194/2022 Sb. je možno vidět zeštíhlení proti vyhlášce č. 50/1978 Sb. Nařízení vlády má 11 paragrafů proti vyhlášce s dvaceti paragrafy. Oba předpisy mají jako nejvyšší odbornou způsobilost revizního technika § 8 (dříve § 9). Odborná způsobilost začíná § 4 – osoba poučená, stejně jako ve vyhlášce. Osoba znalá § 5 je vyhrazena celkem pro tři stupně odbornosti § 6 elektrotechnik, § 7 vedoucí elektrotechnik a § 8 revizní technik.

   Ve srovnání s vyhláškou č. 50/1978 Sb. byl vypuštěn pracovník seznámený § 3 a pracovníci pro samostatnou činnost § 6, pracovníci pro řízení činnosti § 7 a pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pracovníci pro řízení provozu § 8. Uvedené stupně způsobilosti byly nařízením vlády překvalifikování na elektrotechnika § 6 a vedoucího elektrotechnika § 7. Zcela byl vypuštěn § 10 pracovníci pro samostatné projektování a pracovníci pro řízení projektování. Zde se nabízí otázka kvalifikace v projektové činnosti v elektrotechnice a odpovědnosti za kvalitu a proveditelnost projektu, kde platí zejména občanský zákoník.

   Poslední změnou je vypuštění § 11 kvalifikace ve zvláštních případech. Zde jsou postupy stanoveny podle § 6 odst. 8, nebo § 7 odst. 8 nařízení vlády.

   Nařízení vlády v konečné podobě vychází ze základu zrušené vyhlášky č. 50/1978 Sb. a praxe ukáže, jaké to bylo řešení. Zůstává několik otázek, které přinesla nová legislativa a technická normalizace zejména v návaznosti na evropské normy. Konkrétně k stanovení odpovědné osoby, na kterou se nařízení opakovaně odvolává, viz § 2 odst. 5 písm. f):

odpovědnou osobou je pověřená osoba právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, která provozuje elektrické zařízení, k jejímž povinnostem patří zajištění bezpečného provozu elektrického zařízení a stanovení pravidel při výkonu jednotlivých činností na zařízení a organizaci nebo uspořádání místa výkonu těchto činností.

   V praxi asi nebude jednoduché dodržení požadavků § 9 Školení a zkouška z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice. Zejména nemalé požadavky jsou kladeny na předsedu komise. Samotná administrativa související se získáním odborné způsobilosti je dosti obsáhlá z hlediska legislativy bezpečnosti práce a technických zařízení. Ta je většinou volně přístupná v rámci sbírky zákonů a některých dalších předpisů. Daleko náročnější je přístup k technickým normám, které představují základní ustanovení pro zhotovení bezpečného a funkčního díla. V této oblasti mám obavu, že nový legislativní postup zůstal za očekáváním těch elektrotechniků, kteří mají snahu vzdělávat se a pracovat kvalifikovaně.

JUDr. Zbyněk Urban

Konference BEZPEČNOST 2022

Přihláška na konferenci BEZPEČNOST 2022

 
distrelec

Přehled nových článků

insio
testo
ABB
danfoss
brady

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky