Domů


Revizní technici, proč byste konferenci BEZPEČNOST 2022 neměli chybět? Tisk Email
Zveřejněno: Čtvrtek, 15. září 2022


 
Jakou odbornou kvalifikaci mohu udělovat svým studentům, střední elektrotechnické školy a střední elektrotechnická učiliště Tisk Email
Zveřejněno: Čtvrtek, 15. září 2022

shutterstock 423344005Jakou odbornou kvalifikaci podle nového Nařízení vlády č.194/2022 mohou středni elektrotechnické školy a střední  elektrotechnická odborná učiliště dávat?

Je to veliké dilema, na všech elektrotechnických školách a učilištích. Vláda ČR  schválila Nařízení vlády o odborné způsobilosti v elektrotechnice. které nabylo účinnosti 1:7.2022. 
Tedy v době, kdy většina škol, měla již prázdniny, a tuto výraznou změnu nezaregistrovali. Teprve po zahájení nové školního roku, začali neoficiální diskuse,co dál? 
Někteří učitelé nezaregistrovali , že vůbes došlo ke zrušení vyhlášky 50/78 Sb Ti ostattní nevědí, jaký § mohou svým žákům udělovat. 
V Živnostenském společenstvu elektrotechniků , se této problematice věnujeme několik let, spojených nejprve s vydáním důležitého zákona č. 250/2021. V tomto  zákoně,zákonodárce přenesl povinnost  vydat k Zákonu č.250//2021 prováděcí Nařízení,  Ústřednímu orgánu státní správy tedy MPSV. 

Nabytím účinnosti Nařízení vlády č.194/2022 byla zrušena možnost udělovat žákům, po složení zkoušky § 5, vyhl.50/78 Sb, tedy kvalifikaci pracovníha znalého. 
V novém nařízení   vlády č.194/2022 totiž tato kvalifikace dle §5 vypadla. Proto je možné, udělovat na všech odborných elektrotechnických školách a učilištích jen §4 podle Nařízení vlády č.194/2022, tedy kvalifikaci osoby poučené. Některé školy tuto kvalifikaci , kterou vyhl.50/78 Sb, znala udělují svým studentům hned v 1 ročníku, jiné školy ve 2.ročníku. 
Shodli jsme se, na tom, že je třeba zakotvit tuto povinnost až od druhého ročníku, protože, noví studenti , žáci z 9 tříd, neznají například barevné značení vodičů,vnější vlivy,  a další elektrotechnické pojmy, které získají teprve v průběhu 1.ročníku.

Živnostenské společenstvo elektrotechniků, vypracovalo metodiku pro všechny elektrotechnické  školy,i elektrotechnická učiliště jak postupovat. Ředitel jmenuje zkušební komisi, v čele s pracovníkem znalým tedy dle §6 Nařízení vlády č.194/2022, učitelem odborného výcviku. Uchazeči o § 4, dostanou na výběr za dvou tři testů s 15 otázkami, a ten předloží předsedovi zkušební komise, pokud bude test v pořádku, uchazeč spolu s předsedou zkušební komise podepíší protokol, a tím je pro něj zkouška dle §4 uzavřena. Pokud ovšem budou v testu závažné chyby, musí jít uchazeč, ke komisi, k ústnímu přezkoušení. Tam může své znalosti obhájit a obdržet rovně osvědčení s §4, a stane se osobou poučenou. 

Po ukončení studia, již bude na samotných absolventech, aby si sehnali zaměstnání, kde je vezmou zaměstnavatelé i s § 4, dají mu vstupní školení o možných rizicích , a jsou pak předání pod kontrolu pracovníka znalého s §6, který je má pod dohledem minimálně po dobu 1 roku. Teprve po získání této praxe, může být přezkoušen a obdržet § 6, a stává se pracovníkem znalým dle §6 Nařízení vlády č.194/2022 Sb. 

Tak toto je realita a skutečnost bez domněnek, je ode mne potvrzena v přiloženém videu, a velká část problematiky  udělení  §4 dle Nařízení vlády u odborných škol bude navíc vysvětlena i na dvoudenní konferenci BEZPEČNOST 2022, kterou pořádáme ve dnech 5.-6.10 v Kongresovém centru Olšanka v v Praze, viz pozvánka. 

Abychom umožnili co největšímu počtu učitelů , mistrů OV, účast na této konferenci, stanovili jsme pro školy  jednotnou cenu 3500,- Kč pro jednoho účastníka + 215Kč /jeden oběd 

Dovoluji si z toho místa poprosit ředitele elektrotechnických škol a elektrotechnických učilišť, aby umožnili co největšímu počtu těchto pracovníků, kteří budou zodpovídat za odbornou kvalifikaci elektrotechnických oborů a bezpečnost svěřených studentů, se této konference zúčastnit. 

Odpovědně Vám mohu říct, že nnadřízené ministerstvo Vám nijak v tomto nepomůže, "čekají, až se to usadí ". Jak dlouho ? Výuka už přitom běží jeden měsíc a načínáme druhý. 
Podle informací, které mám k dispozici, nebylo MŠMT pozváno jako neopominutelný účastní řízení jak při schvalování zákona 250/2021, i obou Nařízení vlády tedy č.190/2022
tak i 194/2022. 

Víc pro Vás udělat teď nemůžeme, zveme Vás  všechny, kteří za výuků a bezpečnost  svěřených studentů jste do Prahy za námi přijeli 

Ing.Pavel Hála 
předseda 
Živnostenské společenstvo elektrotechniků, z.s. 
Jankovcova 2a 
170 00 Praha 7 

tel.778 008 250 
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  
www.etm.cz 
www.elektrotechnici.cz 

pozvánka na konferenci zde 

Přihláška na konferenci zde 

Dotazník s Vašimi dotazy zde 

 

 
Otazníky nad udělením elektrotechnické kvalifikace na Středních odborných učilištích, a středních elektrotechnických školách Tisk Email
Zveřejněno: Neděle, 11. září 2022

ZAMYŠLENÍ NAD ZMĚNAMI LEGISLATIVY    V OBLASTI ŠKOLSTVÍshutterstock 423336835 1

 

Dovolte mi malé zamyšlení..

Podle staré vyhlášky 50/78 sb.student oboru elektro udělal závěrečné zkoušky ,a automaticky dostal osvědčení §5,osoba znalá.

S §5 ale nemohl pracovat samostatně ale s osobou znalou ,a po dobu 1 roku na zařízení do 100V AC ,a 2 roky na zařízení nad 1000V získal praxi ,a mohl po proškolení a prokazatelnému přezkoušení obdržet §6.

Podle nařízení vlády 194/2022 je změna ,s tím že student učiliště nebo žák školy v oboru elektro dostane po složení závěrečné zkoušky §4.

Co se týče praxe ,podle NV 194ˇ/2022 sb. je požadovaná praxe na přoškolení a přezkoušení na §6 1 rok,a to s osobou znalou s praxí minimálně 2 roky..

 

O testových otázkách pro N.V. 194/2022 nehovoří.

Je to na provozovateli školy jakým způsobem provede prokazatelné prozkoušení pro zmíněný §4.

Co se týče osvědčení pro §4 ,vzor je v tomto článku.

 

         OSVĚDČENÍ OSOBY POUČENÉ §4

                   PODLE NV 194/2022sb              

           POKYNY PRO POUČENÉ OSOBY

              Osoby bez elektrotechnického vzdělání

                     Osoby §4 s elektrotechnickým vzděláním bez praxe

                                          

Evidenční číslo osvědčení :

 

Pracovník bez odborné kvalifikace

Jméno a příjmení:

Datum narození :

Bydliště:

 
Nový časopis PRO REVIZE Tisk Email
Zveřejněno: Pátek, 09. září 2022
prorevizeobalkaŽivnostenské společenstvo elektrotechniků, z.s. vydává při příležitosti Konference BEZPEČNOST 2022, nový časopis PRO REVIZE. Časopis je určen především pro revizní techniky elektrických zařízení, elektroinstalatére, elektromontéry. Velká část je věnována praktickám radám, při sestavení revizní zprávy a jejich náležitostí. O své zkušenosti se s vámi podělí zkušení revizní technici, a to nejen z řad Živnostenského společenstva elektrotechniků, z.s., ale předpokládáme, že se časopis PRO REVIZE stane, výměnou názorů a zkušeností i ostatních revizních techniků z celé České republiky.Cílem je, mít svůj profesní odborný časopis, nezatížený reklamou a popisem novinek v oboru elektrotechniky, tak jak je to u jiných elektrotechnických časopisů. Pracovní postupy, návody na zpracoování revizních zpráv, co by v revizní zpráve nemělo chybět. Navázali jsme spolupráci s právníky, kde se můžete dotazovat, na vše co vás při revizích trápí, co po  vás provozovatelé často chtějí. Tedy jak postupovat právně , pokud nemá provozovatel výchozí revizní zprávu.Věděli jste, že fotovoltaické elektrárny patří mezi elektrická zařízení, na která je třeba udělat před uvedením do provozu " analýzu rizik",?NIkde v normě se ovšem neřeší, co bude dál, s FVE, pod jaký režim provádění periodických revizí spadají.Součastí redakční rady jsou i prodejci měřicích přístrojů, kteří vás provedou na stránkách časopisu PRO REVIZE, jejich nejvhodnějším použitím při revizích.Také bude v časopise fotodokumentace, kde předpokládáme, zaslání vámi pořízených fotografií, při vámi prováděných revizích.Očekáváme aktivní účast i projektantů elektrických zařízení, kteří by se měli podělit s revizními techniky co vše má projektová dokumentace nových elektrických zařízení obsahovat, včetně i nové analýzy rizik.nové normy, vztahující se k elektrickým zařízením.Máte možnost se podílet ve spolupráci s ČSA, na překladu nových norem harmonizovaných v EU, z aglického do českého jazyka. Zařazeny budou pravidelně i cvičné testy pro přípravu vykonání zkoušky z odborné způbilosti .A mnoho nového, časopis se bude stále vyvíjet. O jeho odborné úrovni svědčí i složení redakční rady : 
 
šéfredaktor časopisu PRO REVIZE: Ing.Pavel Hála 
předseda redakční rady : prof.Ing.Petr Toman Ph.D. vedoucí ústavu elektroenergetiky FEKT VUT Brno                                        
                                         Ing. Jan Morávek, Ph.D, ústav elektroenergetiky FEKT VUT Brno
                                         Ing.Pavel Hála, ŽSE, z.s.
                                         Rostislav Kubíček, RT 2A, 2B, lektor ŽSE, z.s.
                                         Ing.Miroslav Košut, projektant , elektrických zařízení, RT, E2A, člen ŽSE, z.s.
                                         Ing.Jaroslav Smetana, ředitel Blue Panther
                                         Ing.Jiří Ondřík , GHV Trading
                                         Ing.Pavel Šilar Micronix
                                         Ing.Ján Meravý, soudní znalec v oboru elektrotechnika
                                         Ing. Ivan Sýkora, revizní technik elektrických zařízení 
                                         Mgr.Bc.Lucie Kyselová, vedoucí oddělení  a inspekce práce MPSV 
 
 
časopis obdrží všichni účastnici  konference BEZPEČNOST 2022, zdarma, jako dárek


Ukázka z časopisu PRO REVIZE 1-2/2022

Objednávka předplatného  
 
 
                      
 
Proč byste na konferenci BEZPEČNOST 2022 neměli chybět Tisk Email
Zveřejněno: Neděle, 04. září 2022

Konference, pořádané Živnostenským společenstvem elektrotechniků, jsou vždy doprovázeny výstavkami především měřicích přístrojů, elektroinstalačních materiálů 
Letošní ročník konference BEZPEČNOST 2022 je v tomto směru obzvlášt vydařený. Můžete se sami přesvědčit, které firmy za námi do KC  Olšanka přijedou, a rozkliknutím loga, se podívat na jejich výrobní program. 

Zvláště si dovolujeme upozornit na logo hotelu Olšanka, kde si můžete prohlédnout v jakých prostorách se konference uskuteční. V hotelu Olšanka, najdete, také hodně možností k relaxaci. Když si rozkliknete poslední logo, PRO REVIZE, najdete pod ním ukázku z časopisu PRO REVIZE, č.1-2/2022, i přihlášku k předplatnému. Časopis vyjde letos do konce roku dvakrát , od příštího roku 6x ročně,. Formát A4, počet str.48 vč.obálky.  Cena jednoho čísla je 145,- Kč. Při objednání ročního předplatného dostanete přístup k on-line verzi zdarma.

   stáhnout 1                            

  stáhnout    stáhnout 2stáhnout 4stáhnout 10

stáhnout 3stáhnout 5logostáhnout 7stáhnout 6

stáhnout 8stáhnout 9stáhnout 11stáhnout 12zsehotelolsankassesetmprorevizeprorevizeobalka


Pozvánka na konferenci BEZPEČNOST 2022

Přihláška na konferenci 

Objednávka předplatného časopisu PRO REVIZE 

Ukázka z časopisu PRO REVIZE 1-2/2022

 
Proč byste na konferenci BEZPEČNOST 2022 neměli chybět Tisk Email
Zveřejněno: Neděle, 04. září 2022

Shrnujeme všechna videa, našeho předního elektrotechnické odborníka a lektora ŽSE, zs, revizního technika, který bude s Vámi procházet ty nejdůležitější Nařízení vlády č.190/2022 Sb.,  o technických požadavích na vyhrazená elektrická zařízení a dále Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., 
Nařízení vlády č.190/2022 Sb o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti 
Vyhláška č.194/2022 Sb. O odborné způsobilosti v elektrotechnice 

 

 

 

 

 

 

Věřím, že ty vás, kteří váháte, se zasláním přihlášky, může pan Kubíček ještě přesvědčit. V úvahu je třeba brát také i možnost finančního zvýhodnění 
do 15.9. máte 10% slevu, a také další slevy za účast v různých skupinách soiálních sítí. 

Konference BEZPEČNOST 2022

Přihláška na konferenci BEZPEČNOST 2022

 
Proč byste neměli na konferenci BEZPEČNOST 2022 chybět Tisk Email
Zveřejněno: Pondělí, 29. srpen 2022

shutterstock 694335736 1 upravenáJak se dopracovat odborné způsobilosti v elektrotechnice

   V polovině roku jsme se rozloučili s vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ze dne 19. května 1978. Vyhláška vznikala pochopitelně ještě před uvedeným datem a obsah vycházel z techniky a legislativy té doby. Technicky vzato v této době byly polovodiče na startovní čáře, spojovací technika využívala spojení vodiči a silová elektrotechnika pro spínání využívala relátka a stykače a bylo by možno pokračovat v oblasti ochrany před úrazem elektrickým proudem, ochranou před přepětím a mnohým dalším.

   Že vyhláška vycházela z dobře zvolených a propracovaných základů ji přeneslo přes více než čtyřicet let působnosti. Současně bylo nutno pomýšlet na změnu předpisu s ohledem na pokrok v technice, společenské změny a vazby na členství v mezinárodních organizacích. Ona očekávaná změna se rodila pomalu a zdlouhavě a to od dohledatelných údajů až po vznik současné legislativy.

   Zde je možno zmínit návrh věcného záměru zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení předkládaný do meziresortního připomínkového řízení, který byl zpracován na základě usnesení vlády ČR ze dne 11. 7. 2007 č. 764. Podkladem pro jeho zpracování byly „Koncepce bezpečnosti provozu technických zařízení“ a zásady věcného řešení, které byly zástupci příslušných ústředních úřadů, jakož i odborných asociací odsouhlaseny na jednáních Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci konaných v prosinci 2006 a v červnu 2007.

 


distrelec

Přehled nových článků

insio
testo
ABB
danfoss
brady

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky