Domů Nová generace svodičů od firmy SALTEK

Nová generace svodičů od firmy SALTEK

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Čtvrtek, 01. prosinec 2011

saltek_1_titlFLP-B+C MAXI VS je prvním SPD z nové generace svodičů a přepěťových ochran firmy SALTEK. Tato ochrana se, kromě standardních vlastností jako u předchozího typu ochrany FLP-B+C MAXI, navíc vyznačuje monitorováním přítomnosti vyjímatelného modulu. Tato funkce, přidaná k dálkové signalizaci, umožní eliminovat nefunkčnost dané ochrany, která může být způsobena například opomenutím nebo špatným zasunutím vyjímatelného modulu při revizích. Tato vlastnost je charakteristická pro všechny typy této řady a platí i pro další SPD jako je například FLP-A50N VS a FLP-A100N VS.

FLP-B+C MAXI VS je velmi výkonný svodič bleskových proudů a přepětí, integrovaný v jednom pouzdru, se signalizací funkčnosti ochrany a vyjímatelnými moduly, od společnosti SALTEK.

V oblasti velmi výkonných svodičů bleskových proudů a přepětí probíhá bouřlivý vývoj, umožněný technologickým pokrokem ve výrobě vysoce odolných varistorů. Unikátní konstrukce firmy SALTEK, kterou je sériová kombinace těchto varistorů a uzavřeného plynového jiskřiště, vhodně kombinuje výhody obou prvků a umožňuje svedení bleskových proudů až do hodnoty 25 kA (10/350 μs) na jeden pól (36 mm) při nulovém následném proudu a eliminuje unikající proudy. Nový FLP-B+C MAXI VS se tak stal rovnocenným konkurentem uzavřenému jiskřišti s iniciačním obvodem a některými svými vlastnostmi, jako je mimo jiné například signalizace funkčnosti ochrany, je i předčí.

Kombinace varistorů a výkonných uzavřených plynových jiskřišť přináší následující výhody:

 • vysoká svodová schopnost 25 kA impulsního proudu s tvarem vlny 10/350 μs (což je srovnatelné s výkonovými jiskřišti),
 • nulové následné proudy (oproti samotným jiskřištím); to znamená, že zařízení ani instalace nejsou zbytečně nadměrně zatěžována při zapůsobení svodiče,
 • nulový unikající proud (oproti svodičům pouze na bázi varistoru), který se po celou dobu životnosti nezvyšuje, a to ani po zatížení bleskovými proudy,
 • reakce již na nízká přepětí vyskytující se v napájecí síti (řádově již od 800 V AC),
 • signalizace stavu svodiče; tím se snadněji identifikuje poškození svodiče oproti běžným jiskřištím,
 • optická signalizace stavu a dálková signalizace stavu,
 • nevyžaduje iniciační obvod; snížený počet součástek zvyšuje spolehlivost,
 • svodič bleskových proudů byl testován jako SPD typ 1 a typ 2 a splňuje požadavky ČSN EN 61643-11,
 • vhodný pro budovy třídy LPS I až IV s třífázovým napájením systému TN-C, TN-S nebo TT,
 • vhodný pro instalace, kde je velmi krátká vzdálenost mezi napájecím transformátorem a vlastním SPD typ 1 v jedno i třífázových napájecích systémech TN-C, TN-S nebo TT,
 • tento typ svodiče umožňuje variabilitu předjištění; pokud je to nutné, je možné snížit hodnotu předjištění 250 A gL/gG až na hodnotu 160 A gL/gG, aniž by se snížila svodová schopnost vlastního SPD.

Nová generace výrobků společnosti SALTEK, do které patří také FLP-B+C MAXI VS, klade podstatně větší důraz na monitorování funkčnosti ochran. Monitorování funkčnosti ochrany plní kromě standardní signalizace poruchy ochrany další neméně důležitou funkci, a to monitorování přítomnosti vyjímatelného modulu. Tato přidaná funkce dálkové signalizace tak zamezí, aby při revizích nedošlo k opomenutí zasunutí vyjímatelného modulu zpět do ochrany, případně upozorní na neoprávněnou manipulaci s ochranou. Díky této vlastnosti je ochrana předurčena k použití v zařízeních, kde je třeba zajistit bezpečné napájení a minimalizovat tak riziko poškození technologií díky přepětí. Princip funkce dálkové signalizace je ukázán na obr. 1.

saltek_1_1

Instalace svodiče bleskových proudů

Tento svodič vyhoví ve většině běžných instalací nn a je vhodný pro ochranu rodinných domů, administrativních a průmyslových objektů.

Pro rodinné domy, které jsou vybaveny jedním rozvaděčem, postačí pro komplexní ochranu elektrických a elektronických zařízení EZS, EPS, a podobně pouze svodič bleskových proudů FLP-B+C MAXI VS (SPD typ 1 a typ 2), doplněný vhodným typem přepěťových ochran SPD typu 3 (například zásuvky s integrovanou SPD, případně ochrany pro dodatečnou montáž CZ-275 A, adaptéry, SPD typ 3 s VF filtrem na lištu DIN, například typ DA-275 DF 16, a podobně).

V budovách, kde je rozsáhlá elektroinstalace, se do hlavního rozvaděče instaluje FLP-B+C MAXI VS a do podružných rozvaděčů, vzdálených více jak 10 m po vedení, se instalují svodiče SPD typu 2 (například SLP-275 V). Komplexní ochrana proti přepětí se neobejde bez instalace přepěťových ochran SPD typu 3. Vhodné typy lze vyhledat v katalogu firmy SALTEK nebo na internetových stránkách.

FLP-B+C MAXI VS je mimo jiné také určen pro použití v rozvodnách, kde je velmi krátká vzdálenost mezi napájecím transformátorem a rozvaděčem s SPD.

Při instalaci do napájecích sítí je možné zapojit svodič bleskových proudů FLP-B+C MAXI VS dvojím způsobem, jak je ukázáno na obr. 2a a 2b. Takto provedená zapojení odpovídají požadavkům normy ČSN 33 2000-5-534 pro SPD typ 1.

saltek_1_2

Na obr. 2a je ukázáno zapojení do „V". Toto zapojení je možné používat do hodnoty jištění vedení maximálně 125 A.

Na obr. 2b je ukázáno paralelní připojení. Toto zapojení je vhodné pro větší hodnoty jištění, protože hodnota předjištění pro FLP-B+C MAXI VS je 250 A. Do této hodnoty je schopen vnitřní odpojovač při poruše FLP-B+C MAXI VS bezpečně odpojit.

FLP-B+C MAXI VS umožňuje snadnější montáž, protože díky své konstrukci je možné zasunout vyjímatelný modul do základny otočený o 180°, což umožňuje širokou variabilitu montáže a lepší komfort při čtení technických údajů ze svodiče, jsme-li nuceni namontovat svodič obráceně. Princip je ukázán na obr. 3.

saltek_1_3

Jak bylo již ukázáno, FLP-B+C MAXI VS ve všech svých verzích, je velice vhodná výkonná ochrana všude tam, kde se požaduje zajistit bezpečné napájení a minimalizovat tak poruchy, případně riziko poškození technologií, které by nám díky přepětí mohly vzniknout. FLP-B+C MAXI VS je vhodný k nasazení do rozsáhlých technologických provozů, elektráren, čili všude tam, kde záleží na účinné ochraně zařízení (technologií) proti účinkům bleskových proudů a spínacího přepětí.

Podrobné seznámení se s výrobky, včetně novinek a ukázek montáže nových výrobků, je možné shlédnout na našich pravidelných školeních po celé České a Slovenské republice, na které Vás tímto srdečně zveme. V České republice patří školení mezi akreditované vzdělávací programy ČKAIT.

 

SALTEK s.r.o.
Drážďanská 85
400 07 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 655 511
fax: +420 475 655 513
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
internet: www.saltek.cz

 
distrelec

Přehled nových článků

amper 2023 Noark Electric Witty Petr Soukup PRE Kiwa Hotel Avanti Abb

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky