Domů Ochranná pásma kabelových vedení vn

Ochranná pásma kabelových vedení vn

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Čtvrtek, 03. únor 2022

shutterstock 1573443976Pokud se pohybujeme blízko kabelových vedení ,je důležité vědět o vzdálenostech,ve kterých se můžeme od vedení pohybovat.

 
Ochranná pásma kabelových vedení řeší normy ČSN EN 50-110-1-ed.3,a oborové normy PNE 332000-6.

Pokud se pohybujeme v blízkosti kabelových vedení,je vždy nutné zachovat odstup a řídit se pokyny bezpečnostními tabulkami ,které nás informují o možných rizicích.

 V ochranném pásmu je zakázáno:

-Jakkoli se přibližovat ke kabelovému vedení

-poškozovat kabelové vedení,

-Zřizovat bez souhlasu vlastníka konstrukce a jiná podobná zařízení

-Skladovat hořlavé a výbušné látky

Provádět činnosti které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život a zdraví a majetek osob.

Informace o ochranných pásmech kabelových a vzdušných vedení :

Ochranné pásmo kabelu do 110kV podzemního vedení je 1m po obou stranách krajního kabelu.

stoOCHRANNÁ PÁSMA VYSOKÉHO NAPĚTÍ (VN):

Nadzemní vedení:

u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně, pro vodiče bez izolace – pásmo 7 m;

pro vodiče s izolací základní – pásmo 2 m;

pro závěsná kabelová vedení – pásmo 1 m;

u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně,

pro vodiče bez izolace – pásmo 12 m;

pro vodiče s izolací základní – pásmo 5 m;

u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně – pásmo 15 m,

u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně – pásmo 20 m,

u napětí nad 400 kV – pásmo 30 m,

u závěsného kabelového vedení 110 kV – pásmo 2 m,

u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence – pásmo 1 m.

  

Vedení pro napětí do 1 kV

pro vodiče bez izolace - bez ochranného pásma - pro zemní kabelová vedení - 1 m

Vedení pro napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně 

pro vodiče bez izolace - 7 m

pro vodiče s izolací základní (PAS) - 2 m

pro závěsná kabelová vedení - 1 m

pro zemní kabelová vedení - 1 m

Vedení pro napětí nad 35 kV do 110 kV včetně

pro vodiče bez izolace - 12 m

pro vodiče s izolací základní - 5 m

pro zemní kabelová vedení - 1 m

Elektrické stanice

kompaktní a zděné stanice do 52 kV - 2 m

stožárové stanice do 52 kV - 7 m

venkovní stanice nad 52 kv - 20 m 

Podzemní vedení:

Vedení do napětí 110 kV včetně – pásmo 1 m,

vedení s napětím nad 110 kV – pásmo 3 m.

 

OCHRANNÁ PÁSMA U ELEKTRICKÝCH STANIC:

venkovní elektrické stanice a stanice s napětím větším než 52 kV – pásmo 20 m,

stožárové stanice a věžové stanice od 1 kV do 52 kV – pásmo 7 m,

kompaktní a zděné elektrické stanice od 1 kV do 52 kV – pásmo 2 m,

vestavěné elektrické stanice od obestavění – pásmo 1 m.

autor: p. Rostislav Kubíček , lektor Živnostenského společenstva elektrotechniků , z.s.
                                              revizní technik E2 B

 

 

 

 

 

 
distrelec

Přehled nových článků

insio
testo
ABB
danfoss
brady

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky