Domů Jaká byla letošní konference BEZPEČNOST 2022?

Jaká byla letošní konference BEZPEČNOST 2022?

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Úterý, 25. říjen 2022

PhotoScanNemohu začít jinak, než poděkováním panu ministru práce
a sociálních věcí panu ing. Mariánu Jurečkovi,

který  převzal nad konferencí BEZPEČNOST 2022 záštitu. 

Je to ocenění pro nás všechny, kteří jsme se na přípravě
a organizace konference podíleli. Všechno se uskutečnilo
podle programu, jen trochu improvizace bylo nutno udělat,
kvůli omluvě pana ing.Bečky ze společnosti SICK, který se
nemohl ze zdravotních důvodů zúčastnit. Těžká role čekala
na pana Kubíčka, našeho výborného lektora,ŽSE, z.s.
a současně revizního technika E2 A, E2B. Na něj připadla
nelehká úloha , vysvětlitúčastníkům  úskalí Nařízení vlády
č.190/2022 a 194/2022. Oslovili jsme ředitele elektrotechnických
středních škola a odborných elektrotechnických učilišť,aby vyslali na konferenci co největší
počet učitelů odborného výcviku, zástupců ředitelů, a mezi účastníky byli i  ředitelé škol.
Všechny zajímala nová metodika,k udělování Osvědčení dle §4, Nařízení vlády č.194/2022,
protože to je pro ně úplně nová věc, se kterou mohli seznámit de facto až po nástupu do škol
a učilišť začátkem měsíce září . 
Proto jsme ve spolupráci s panem Kubíčkem připravili celou metodiku,k Źákonu250/2021,
i oběma Nařízením vlády, včetně komentáře, a příloh. 
Tato publikace bude vydána v ŽSE,
z.s. knižně, a její rozsah je připravovánkolem 200 str.A5., její předpokládaná cena do 500 Kč.
Vyjde  koncem listopadu, a určitě to bude vhodný dárek, nejen pro učitele 
elektrotechnických škol a učilišť
ale pro všechny elektrotechniky, kteří chtějí být seznámeni podrobně s touto
legislativou, a komentáři
pana Kubíčka. Jeho přednáška, na konferenci
patřila k těm nejsledovanějším. 

Protože na konferenci bylo minimálně 20 učitelů středních elektrotechnických
škol a středních elektrotechnických odborných učilišť,domluvili jsme se s nimi
a zástupci ŽSE, z.s.  operativně 
na vytvoření pracovní skupiny, ve které byly
předneseny důležité otázky, které je třeba zahrnout do připravované
novely Nařízení vlády č.194/2022. Ale o tom bude pojednávat samostatný článek. 


S velkým zájmem se setkala přednáška Nové připojovací podmínky - podmínky odborné způsobilosti
pro smluvní partnery PRE, Požadavky distributora na připojení fotovoltaických elektráren,kterou
přednesl p. Lukáš Král, PRE a.s., vedoucí skupiny metodika a podpora spolupracujících partnerů. 
Účastníci získali cenné informace k FVE, které stále zaznamenávají rozsáhlý boom.
Následovala přednáška pana docenta Ing.Ladislava Pospíchala CSc.,předsedy představenstva
akciové společnosti MEgA, který se věnoval  ve své přednášce, významu měření kvality napětí
v sítích s distribuovanou výrobou, a detailnímu seznámení s novým měřicícm přístrojem Meg 45,
který nahradil púvodní měřicí přístroj Meg 40. 

Měřicímu přístroji Meg 40 je věnována titulní strana a velká část v novém časopise
PRO REVIZE č.1-2/2022, a měřicímu přístroji Meg 45 bude věnována opět titulní strana
a rozsáhlá část v časopise PRO REVIZE č.3-4 na konci článku jsou odkazy
na ukázkové strany časopisu PRO REVIZE č.1-2/2022 a objednávkový formulář
pro zájemce, kteři by uvažovali zakoupení předplatného.                                                                                             


S hodnotnými přednáškami  věnovanými fotovoltaice přijeli jednatel a jeho kolega,
ze Slovenské republiky, z firmy KIWAsk. Následovali přednášky věnované analýzám rizik strojů
a inspektor ing.Peter Pagáč, měl poslední přednášku prvního dne na téma
 Najčastejšie nezhody s technickými predpismi a technickými normami na elektrických
zariadeniach strojov z pohľadu inšpekčného orgánu. 

Pak již byla chvíle volna , na osobní hygienu, vydechnutí a přípravu na Slavnostní večer,
na kterém se uskutečnil křest nového časopisu PRO REVIZE a po té předání
Ocenění zasloužilím elektrotechnikům, pro mlsné jazýčky pánů elektrotechniků, hostů byl
připraven bohatý raut. 

více viz 

Časopis PRO REVIZE pokřtěn !!

https://etm.cz/index.php/novinky/2445-asopis-pro-revize-poktn-

D
oporučuji shlédnout i videoprezentaci, která je umístěna v článku. 

Druhý den, jsme mohli provést v programu drobné úpravy, které se týkali především
přednášky ing.Leoše Koupého, který měl téměř 1 a půl hodiny  trvající přednášku
zkouškám bezpečnosti spotřebičů. 
Přednášky druhý den zahájii produkt manageri, z ABB, opět přednáška ing. Jiřího Vašinky,
věnovaná fotovoltaice, a stejně hodnotná přednáška pana ing Tomáše Drahoňovského, 
který pod názvem Na každé místo v elektroinstalaci ten správný přístroj , seznámil účastníky
s elektroinstalačními přístroji na  a do hořlavých podkladů a s krytím elektroinstalačních přístrojů
Poslední přednáškou bylo vystoupení  Ing. Vlastimila Volejníka, ředitele marketingu
KOPOS KOLÍN a.s., věnované Systémům se zachováním funkčnosti při požáru, normovými
a nenormovými  nosné systémy,

První den díky pochopení pana ing.  Jiřího Hrazdila se společnosti Technické normy,
kdy jsme jeho přednášku věnovanou normám pro FVE,  mohli vsunout  místo coffe breaku,
se účastníci konference mohli dovědět, některé novinky, týkající se norem pro FVE. 

Po celou dobu byly zajištěny prezentace firem, partnerů konference, z nichž jmenujme
Pražská energetika a.s. , generální partner konference, zlatý partner, společnost MEgA,
stříbrný partner KIWAsk, a hlavní partneři, společnosti ABB, SICK a KOPOS KOLÍN
a dalších partnerů konference.

ohlasy na konferenci: 

Dobré ránko pane Hála,

Chtěl bych Vám poděkovat za krásnou konferenci. Moc jsem si ji užil. Nyní lituji, že jsem
se nezúčastnil slavnostní večeře. Konference byla velice přínosná, dozvěděl jsem se spoustu věcí
a bylo i příjemné konzultovat s ostatními. Těším se již na další nějaký ročník.

Jiří Horák, Dvůr Králové nad Labem
----------------------
Vážený,
ještě jednou Vám chci moc poděkovat za uspořádání pražské konference.
Byla pro mě, a jsem přesvědčen,že i pro ostatní velkým přínosem.


Ing.Vlastimil Šikula 
----------------------------
Tolik ohlédnutí nad prvním ročníkem konference BEZPEČNOST 2022

Ukázka z časopisu PRO REVIZE 1-2/2022

Objednávka časopisu PRO REVIZE

Ing.Pavel Hála 

odborný a organizační garant 
konference BEZPEČNOST 2022
předseda ŽSE, z.s. 
distrelec

Přehled nových článků

Brož MaR

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky