Domů PRO REVIZE č.5-6/2023 právě vyšlo.

PRO REVIZE č.5-6/2023 právě vyšlo.

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 5
NejhoršíNejlepší 
Neděle, 10. září 2023
PRO REVIZE 5 6 náhled1 obálka 1Tak je venku. Dlouho očekávané číslo časopisu PRO REVIZE 5-6, právě vyšlo a v těchto dnech je rozesíláno distribuční společností  předplatitelům . 
 
Co můžete v novém čísle časopisu očekávat ? 
Úvodní článek pana Štefana  Chocholáčka, revizního technika E1 A, E1B, lektora ŽSE, je věnován fotovoltaikám. Konkrétně fotovoltaikám v režimu ostrov – mikrozdroj. Odráží autorovi vlastní zkušeností s výstavbou fotovoltaických elektráren.
Dva následující vzájemně na sebe navazující  články autora Rostislava Kubíčka , revizního technika E2A, E2B zahrnují veškerou teorii a praxi pro montáže a výrobu rozváděčů NN podle řady norem, ČSN EN 61 439 z pohledu revizního technika. Článek obsahuje mnoho fotografií z autorova archívu. Jsou představeny rozvodnice, výkonové rozváděče, pojistkové skříně, elektroměrové rozváděče, elektroměrové rozváděče pro akce výstav, připojení prodejních stánků. 
Bytové rozvodnice a rozvodnice DBO pro obsluhu bez elektrotechnické kvalifikace.  Rozváděče pro datové účely.Navazující článek je věnován kontrolám a revizím rozváděčů z pohledu revizního technika. Následuje další článek tentokrát od společnosti Siemens , 
pod názvem Energetické „hnízdo je zelené řešení pro budoucnost. Skupina Siemens se podílí na budování největšího  bateriového úložiště v Česku. Bude součástí nezvyklého moderního zdroje, který bude pomáhat zajišťovat bezpečný chod české rozvodné sítě. Velký pokrok při chránění a jištění  světelných a zásuvkových okruhů udělala společnost OEZ. V článku popisuje chránění světelných obvodů 4 a 2 pólovým chráničům a také jitičochráničům, které jsou instalovány všude tam, kde potřebujeme získat úsporu místa. OEZ nabízí použití 1 modulového jističochrániče úsporu dvou modulů. Článek pokračuje pasáží věnovanou  chránění a jištění zásuvkových obvodů. K jištění a chránění zásuvkových obvodů je možné také používat 1 modulové jističochrániče LMF. 
Pan Rostislav Kubíček se v další části věnuje přívodům pro zařízení z mobilních zdrojů z pohledu revizního  technika. Jsou typy elektrických zařízení, které vyžadují náhradní  napájení při výpadku elektrické energie. Jedním ze způsobů napájení je přívod z diesel generátorového soustrojí. Ostatní se dovíte po přečtení celého článku. Opět doplněn, velkým množstvím fotografií z archívu autora.
Skupina Hager elektrotechnický gigant rodinnou DNA je výjimečný, že je to čistě rodinný podnik. O historii i současnosti se dozvíte v další kapitole. Pro ty z Vás, kteří se setkáváte s výrobky Hager, bude čtení o historii zejména českého s.r.o, velmi zajímavé. Jedná se o poutavé čtení o rodinném podniku rodiny Hagerových. Na fotografii je zachycen „ otec zakladatel „ českého s.r.o., pan Bohumil Tyc, který má velikou zásluhu, na tom, že s.r.o Hager Electro u nás vůbec vznikla.
Společnost Danfoss se v časopis prezentuje měniči, jako inteligentními snímači.V současné době jsou měniče kmitočtu více než jen prvky pro jednoduchou změnu otáček motoru. Měniče kmitočtu Danfoss, díky speciálnímu softwaru byli povýšeny na „ inteligentní snímač „. 
O tom co je inteligentní měnič se dozvíte právě v tomto článku, včetně výhod chytrého měnič kmitočtu,
Pro připomenutí starším revizním techniků a seznámení začínajících revizních techniků je určen rozsáhlý článek pana Tomáše Drahoňovského ze společnosti ABB , který popisuje co to vlastně jsou revize elektrických zařízení a kdy jsou potřeba. Následuje  podrobné vysvětlení paralelních poruchových oblouků (L-PE).Pojednání společnosti OEZ, o obloukových ochranách AFDD. Detailně jsou popsány jak obloukové ochrany fungují a jaká je jejich ochrana  při vzniku sériových poruchových oblouků, (L) paralelních poruchových oblouků ( L)-N. Redakci se podařilo získat dva velmi cenné příspěvky od soudního znalce pana inženýra Bohuslava Březiny. Jsou to autentické případy, ke kterým se pan ing. Březina ve své znalecké praxi opravdu setkal  u soudu, kdy musel vypracovat znalecké posudky.
V prvním článku, který dnes otiskujeme je určení příčiny rozsáhlého poškození 18 silových kabelů v objektu jedné pražské firmy , a vymáhání značné škody soudní cestou zadavatelem znaleckého posudku. 
Objednatel zadal soudnímu  znalci, panu inženýru Březinovi sérii otázek, na které musel  ve svém posudku  odpovědět. A jak to dopadlo? , dozvíte se po přečtení  celého článku, který se čte téměř, jako detektivky z románu či  televizních příběhu. Nutno podotknout, že v článku jsou použity  autentické fotografie, ze soudního  spisu, ( kvalita poplatná době vzniku)  které byli součástí znaleckého posudku. 
Na další straně  časopisu se dozvíte proč se 1 modulové jističochrániče LMF už prodávají mnohem více než dvoumodulové  jističochrániče. 
Článek věnovaný kontrolám vzduchotechniky v kolektorových sí v rámci pravidelných revizí, spadá přímo  pod pracovní náplň pana Rostislava Kubíčka. Je opět doplněn řadou fotografií  a dá všem čtenářům možnost nahlédnout pod pokličku brněnského  podzemí. 
V časopise nechybí ani tentokrát rubrika věnován otázkám a odpovědím,vás revizních techniků. Autorsky upravil pan  Štefan Chocholáček 
Blížíme se pomalu k závěrečné pasáži, kterou je historie veřejného osvětlení v městě Brně. Věřím že i  tato historie 230 založení veřejného osvětlení v městě Brně, čtenáře zaujme a je vhodným doplňkem zejména pro čtenáře kteří mají rádi historii. 
Ing. Jiří  Hrazdil, z firmy Technické normy Brno, opět seznamuje s novými normami , v článku Důležité normy v praxi elektrotechnika.
Jsem přesvědčen , že poslední článek věnované tepelným čerpadlům pod názvem“ Tepelné čerpadlo– princip , zrozumitelně a pre každého“ pomůže ještě lépe pochopit jak fungují tepelná čerpadla v teorii i praxi.
 
Přeji Vám hezké čtení
 
Ing .Pavel Hála 
šéfredaktor časopisu PRO REVIZE
 

 

Komentáře a dotazy 

 
#1 Pavel Vlas 2023-09-11 17:17 Dobrý den,
kde lze magazín zakoupit?
Citovat
 

Přehled nových článků

insio


insio


insio

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky