Domů Předpokladem spolehlivosti záložního zdroje je kvalitní servis

Předpokladem spolehlivosti záložního zdroje je kvalitní servis

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Středa, 16. září 2009

energ_pz_titlZáložní energetický zdroj, který mázajistit dodávku elektrické energie při nestandardních (plánovaných nebo havarijních) situacích, se instaluje především v objektech a technologiích, které jsou životně závislé na dlouhodobé dodávce elektrické energie. Má za úkol při výpadku elektrické energie zabránit hospodářským škodám, případně ohrožení zdraví či životů osob v objektu. V naprosté většině případů je realizován dieselgenerátorem. V některých případech je doplněn zařízením pro vykrytí krátké prodlevy mezi výpadkem a okamžikem schopnosti dieselgenerátoru dodávat energii do zátěže (obvykle záložní zdroj UPS nebo podobné zařízení s krátkou provozní dobou).

Dieselgenerátor má podobnou úlohu, jako stoper ve fotbalovém týmu. Většinu času, kdy jeho kamarádi útočí na soupeřovu branku, je v klidu. Jakmile se ale pohroma blíží k němu, je jeho jediným úkolem chránit vlastního brankáře. Jestliže svou úlohu nesplní, má celý jeho tým problémy.
Právě skutečnost, že dieselgenerátor je převážnou část svého života v klidu, je rozhodující pro řešení spolehlivosti dodávky elektrické energie z tohoto stroje. Běžné záložní dieselgenerátory mají roční proběh 20 – 50 motohodin, a navíc převážná část tohoto času jsou rutinní starty při pravidelných kontrolách, a jen zlomek času představují skutečně „ostré“ starty. Záložní dieselgenerátory se nikdy nedožijí střední nebo generální opravy. To ale neznamená, že nepotřebují servis alespoň na takové úrovni, jako např. naše osobní auto s ročním proběhem kolem tisíce provozních hodin.

energ_pz_2

Základní vlastností dieselgenerátoru je jeho schopnost startu a rychlého dosažení provozních otáček. Ta je určena několika podmínkami:

  • provozuschopností startéru
  • stavem startovací baterie
  • optimální teplotou olejové náplně
  • stavem systému vstřikování paliva
  • kvalitou paliva
Podmínek je samozřejmě více, těchto pět je ale pro start stroje klíčových. První čtyři lze ovlivnit péčí o stroj, poslední pak zahrnuje známé problémy se „stárnoucí“ naftou, ze které se v nádrži po delší době může stát hmota připomínající zkažené máslo.
Je zřejmé, že i zařízení, které je převážnou dobu mimo provoz, potřebuje pravidelnou kontrolu a údržbu. Tu lze provádět v zásadě čtyřmi způsoby:
  1. Nedělat nic, ono to určitě bude fungovat (koupili jsme přeci značkové zařízení !!).
  2. Provádět údržbu svépomocí.
  3. Včas si objednat údržbu u autorizované firmy.
  4. Sjednat si při pořízení dieselgenerátoru Servisní program a pak už se nestarat o nic.

Společnost Phoenix-Zeppelin za téměř dvacetileté působení na trhu zabezpečeného napájení elektrickou energií instalovala více než 2000 záložních dieselgenerátorů. Servisní péče o tuto rozsáhlou populaci přinesla řadu poznatků a zkušeností. Byla optimalizována logistika a skladové zásoby náhradních dílů. A na základě těchto zkušeností doporučujeme uživatelům záložních zdrojů Servisní programy.
Servisní programy pro záložní energetické zdroje představují ucelený soubor produktů, který garantuje nezbytnou podporu pro provoz systémů zálohovaného napájení a jejich pravidelnou údržbu. Tato péče prodlužuje životnost záložního zdroje a zvyšuje spolehlivost jeho provozu.
V souladu s výběrem servisního programu je uzavřena Servisní smlouva s dobou platnosti pět let, tedy na dobu jedné servisní periody záložního zdroje.
Každý zákazník se záložním energetickým systémem krytým Servisní smlouvou získává především naprostou jistotu, že o jeho systém zálohovaného napájení bude vždy řádně postaráno. Tato jistota je založena na několika základních principech:

energ_pz_3


Pravidelná preventivní údržba
Pravidelné provádění profylaktických prohlídek v rámci preventivní údržby v kombinaci s pravidelnou kontrolou stavu a kapacity baterií záložního energetického zdroje (pokud je použit bateriový zdroj UPS) zajišťuje maximální provozuschopnost a omezuje na minimum riziko náhlých a neočekávaných poruch. Tato prohlídka probíhá 1x ročně. V případě požadavku provozovatele lze tuto prohlídku provádět s větší četností. V rámci prohlídky jsou provedeny všechny nezbytné korekce nastavení interních parametrů na předepsané hodnoty a preventivní opravy.
Jako součást zátěžové zkoušky baterií (během níž je záložní energetický zdroj mimo záložní provoz) lze využít možnost zápůjčky kompaktního bezbateriového energocentra NZ2® v kontejnerovém provedení, aby bezpečnost provozu napájeného objektu či technologie byla zachována na nejvyšší možné úrovni.

Pevně definovaná doba nástupu k servisnímu zásahu
V rámci všech Servisních programů je definována závazná doba pro nástup technika k odstranění závady od nahlášení poruchy. Doba odstranění poruchy je závislá na povaze vzniklé poruchy a dostupnosti náhradních dílů. V případě rozsáhlé poruchy je možné použít službu náhradního záložního zdroje ze skladu Phoenix-Zeppelin, případně prostřednictvím služby ENERGENCY.

energ_pz_1

Telefonická podpora
Telefonická asistence je zákazníkům poskytována prostřednictvím kvalifikovaných techniků Phoenix-Zeppelin, kteří pomáhají při řešení problémů spojených s provozováním záložních zdrojů. Linka Hot-Line zajišťuje pohotovost pro převzetí požadavku na radu nebo provedení servisního zásahu technikem.

Nepřetržitá servisní pohotovost 24 / 7 / 366
Tato služba zajišťuje nepřetržitou pohotovost pro převzetí požadavku na provedení servisního zásahu a je poskytována nepřetržitě, tedy 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Připojením na centrální dispečink získává klient jistotu, že v případě vzniku nekorektního stavu na záložním systému a současně sledovaných ostatních technologiích bude o této situaci bezprostředně po jejím vzniku informován.
Společnost Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. nabízí od roku 1997 možnost monitorování stavu záložních zdrojů. Během doby prošel monitorovací systém několika modernizacemi, a dnes je zákazníkům nabídnuto dispečerské pracoviště s nabídkou komplexní služby s okamžitým přehledem o stavu zařízení. Tato dispečerská pracoviště jsou dvě (jedno v Čechách, druhé na Moravě), obě jsou navzájem plně redundantní v zrcadlovém provozu.
Podle zvoleného servisního programu je poskytována sleva na sazby za práci a dopravu techniků a sleva na náhradní díly. Na zvláštní žádost lze domluvit jiný nadstandardní rozsah Servisního programu, případně individuální program.
V Servisních programech Phoenix-Zeppelin jsou zahrnuty i další služby, jako je doplnění paliva a likvidace znehodnoceného paliva, služba vyhodnocování laboratorních vzorků olejů (S.O.S. - Scheduled Oil Sampling), která optimalizuje výměnu náplní oleje a výměnu náhradních dílů v olejovém systému a sacím vzduchovém systému, komplexní revize stavu záložního energetického zdroje a další služby.

PŘEHLED SERVISNÍCH PROGRAMŮ PHOENIX-ZEPPELIN
energ_pz_4

Společnost Phoenix Zeppelin, spol. s r.o. poskytuje také výrazné slevy při uzavření servisní smlouvy na větší počet kusů záložních energetických systémů. Údaje o více energetických zařízeních lze sdružit do jedné databáze, kde je možnost bilancování dle různých klíčů, data jsou zabezpečena proti ztrátě a poškození, lze plánovat servisní prohlídky, revize a výjezdy techniků. Je jednoduchá evidence spravovaných zařízení (depozitář), editace dat, a především jsou data o provozu a poruchách zařízení poskytována „správným lidem ve správném čase“.

 
distrelec

Přehled nových článků

insio
testo
ABB
danfoss
brady Test

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky