Domů Veletrh PRAGOALARM/PRAGOSEC opět pro hasiče a hasičské firmy!

Veletrh PRAGOALARM/PRAGOSEC opět pro hasiče a hasičské firmy!

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Pondělí, 26. září 2011

incheba_1_titlPragoalarm/Praogsec se snaží podpořit sekci (proti)požární ochrany a v přípravách veletrhu se zaměřil na intenzivní odbornou a mediální spolupráci s partnery působícími v této oblasti. Cílem společného úsilí je dosáhnout toho, aby vystavovatelé z řad „hasičských firem" našli na veletrhu správnou cílovou skupinu návštěvníků a získali i další výhody a benefity.

Podstatná část připravovaného doprovodného programu veletrhu bude zaměřena také na protipožární ochranu budov, nevynechá se ani aktuální téma ochrany kritické infrastruktury nebo požární ochrana kulturních památek. Vzhledem k připravovanému vyrovnání státu s církvemi je oblast kulturních památek momentálně zajímavá pro mnohé dodavatele zabezpečovací a požární techniky.

Prostor bude i pro diskuzi nad aktuální podobou protipožárních norem a právních předpisů. Ze zvažovaných témat lze uvést např. problematiku reakce na oheň, požární odolnosti, šíření požáru po povrchu konstrukce, požárně dělicích konstrukcí, požárních úseků, ne/chráněných únikových cest, požárních čidel a signalizace nebo hasicích zařízení.

Na zajištění kvality a atraktivnosti doprovodného programu z hlediska projektantů, stavebních inženýrů a developerů dohlédnou noví odborní partneři veletrhu Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Nadace pro rozvoj architektury a stavebnictví ABF, ČSSI a ČKAIT. Díky této spolupráci je domluveno, že se informace o veletrhu, doprovodném programu a vystavovatelích veletrhu včetně pozvánky na veletrh dostane ke všem partnerům a členům těchto oborových organizací.

Odborné semináře vznikají ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem, Profesní komorou požární ochrany nebo také s důležitým informačním portálem ve stavebnictví TZB info, ale zapojit se mohou i jednotlivé firmy. Každý zájemce může nabídnout své zkušennosti z praxe a podílet se na zajištění obsahové stránky doprovodného programu. Tato forma prezentace v přednáškovém bloku je pro vystavovatele veletrhu zdarma.

incheba_3_1

Pro profesionální a dobrovolné hasiče budou na veletrhu připraveny ukázky hasičské techniky historické i moderní, ukázky zásahu složek IZS nebo návštěvnické soutěže o hodnotné ceny. I zde se pro vystavovatele nabízí zajímavá příležitost zviditelnění a propagace nad rámec pronajaté výstavní plochy! Můžou se stát sponzorem návštěvnické soutěže, obohatit přehlídku techniky o zajímavý exponát nebo nabídnout divácky atraktivní program.

Mediální podporu hasičské sekce veletrhu zajišťují mimo jiné Rescue Report, 112, Alarm Revue, Požáry.cz a Sdružení dobrovolných hasičů, na jejichž webových stránkách je možné prezentovat i informace o zajímavých exponátech vystavovatelů.

Informace o dalších projektech budou následovat v příštích výdáních zpravodaje.

Rozhovor s: Ing. Janem Aulickým, ředitelem Kanceláře SH ČMS, které je tradičním odborným partnerem veletrhu Pragoalarm/Pragosec.

incheba_3_2

Vážený pane Aulický, Sdružení dobrovolných hasičů ČMS bylo v letošním roce důležitým odborným partnerem mezinárodního veletrhu zabezpečení a požární ochrany Pragoalarm/Pragosec. Jak vnímáte tuto spolupráci?

Spolupráce na tomto poli je pro naše sdružení velice přínosná. Je pro nás velice důležité ukazovat široké veřejnosti čím vším se dobrovolní hasiči zabývají, co všechno dělají a jak tráví volný čas. Dobrovolní hasiči jsou nedílnou součástí Integrovaného záchranného systému a vše dělají po své práci jako koníčka a přitom jsou vyzbrojeni a vycvičeni na záchranu životů a majetku stejně jako profesionálové. Proto je nutné neodborné veřejnosti vysvětlovat, jak se mají starat o svoji bezpečnost na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva. To všechno jsme na veletrhu v rámci preventivních materiálů všem příchozím poskytovali a na dalším veletrhu budeme poskytovat zase a to i s odborným výkladem.

Sdružení se kromě aktivit na své expozici podílelo i na zajištění doprovodného programu během třetího dne veletrhu, který byl určen pro širokou veřejnost. O co se jednalo a jak jste byl s výsledkem této akce spokojen?

Ano Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska připravilo pro návštěvníky ve spolupráci s Městským sdružením hasičů Praha, SDH Kolovraty, Třebonice a Pitkovice a zdravotní záchrannou službou SOSAN ukázku zásahu na havarované vozidlo s vyproštěním osob z tohoto vozidla. I když byla velká zima tak ukázka proběhla od dobrovolných hasičů na profesionální úrovni, což diváci ocenili velkým potleskem.

Podařilo se Vám také ve spolupráci se sponzorem připravit soutěž pro dobrovolné hasiče o hodnotné ceny. S jakou odezvou se tato soutěž setkala u hasičů?

Soutěž jsme připravili společně s firmou Physio-Control, divize společnosti Medtronic Czechia s.r.o. a hrálo se o profesionální automatizovaný externí defibrilátor Lifepak 1000. Soutěž nalákala mnoho dobrovolných hasičů z celé ČR. O tom svědčí i vítěz této hodnotné ceny SDH Třemošnice (okr. Chrudim). Podobnou soutěž plánujeme i na další ročník a již se těšíme na dobrovolné hasiče.

Podařilo se Vám dohodnout s organizátory veletrhu, aby měli dobrovolní hasiči vstup na veletrh zdarma. Zvýšilo to jejich zájem o návštěvu veletrhu?

Organizátoři veletrhu byli k dobrovolným hasičům velice vstřícní a, přestože to v tomto termínu nebyl jediný veletrh, mohli dobrovolní hasiči s průkazkou člena jít na veletrh i s doprovodem rodinných příslušníků zdarma. Myslím že ze strany dobrovolných hasičů se zájem o veletrh zvýšil. To se projevilo i na výše uvedené soutěži. Zájem o účast v ní překonala naše očekávání.

Můžete prozradit, jakým způsobem se zapojíte do příprav příštího ročníku Pragoalarmu v roce 2012?

Do příprav jsme se již zapojili a v současné době děláme společně s pořadateli přípravy dalšího ročníku doprovodné soutěže pro dobrovolné hasiče. Připravujeme též prezentační stánek, kde chceme příchozím ukázat práci dobrovolných hasičů a preventivně na ně působit. Především ale představujeme veletrh Pragoalarm členům Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, prostřednictvím našich médiálních kanálů a krajských a okresních organizací.

Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně pracovních úspěchů.

Proaktivní přístup firem – větší porce propagace a zviditelnění zdarma!

Propagace a zviditelnění nad rámec objednané výstavní plochy je jedním ze způsobů jak nabídnout lepší poměr kvalita/cena vystavovatelům veletrhu. Důležitým faktorem k využití takové nabídky je v tomto případě přístup jednotlivých společností k vlastní účasti na veletrhu.

AKTIVNÍ ZAPOJENÍ DO DOPROVODNÉHO PROGRAMU

je vítaným zpestřením výstavy pro návštěvníky a stává se i atraktivním materiálem pro média. Vystavovatelé mohou využít komerční prezentace v přednáškových blocích doprovodného programu, který bude zaměřen nejen na zabezpečení a protipožární ochranu budov, ale také inteligentní domy, bezpečnost v informačních technologiích aj. Plochu navíc lze získat účastí v plánovaných produktových soutěžích veletrhu nebo prezentací divácky atraktivních exponátů (např. hasičské techniky), zajištěním vlastního doprovodného programu či soutěže o ceny pro návštěvníky. Další zajímavou variantou je Sponzoring. V průběhu veletrhu se bude odehrávat spousta sledovaných doprovodných akcí odborného nebo společenského charakteru a zájemci o partnerství v konkrétních projektech mohou získat podrobnosti o podmínkách na telefonu 220 103 208.

 
distrelec

Přehled nových článků

Brož MaR

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky