Domů Podmienky uzemnenia cudzích vodivých častí spojených so zemou

Podmienky uzemnenia cudzích vodivých častí spojených so zemou

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Úterý, 23. říjen 2012

00V prípadoch, keď uzemnenie ochranného vodiča je zabezpečené len uzem­neniami distribučnej siete vrátane uzemnenia pri pripojovacej skrini (je to napríklad v starých nízkonapäťových inštaláciách systému TN-C kde nie je hlavná uzemňovacia svorka a k ochrannému vodiču nie sú pripojené ani žiadne cudzie vodivé časti – pozri obr.) ale keď existujú cudzie vodivé časti, ktoré sú spo­jené so zemou (bez spojenia s ochranným vodičom), musí byť splnená následovná podmienka:

 

kde je:

RB celkový odpor uzemnenia v neutrálnom bode (výsledná hodnota všetkých uzemnení vodiča PEN v distribučnej sieti meraná v neutrálnom bode) v Ω,

RE najmenší odpor, v Ω, spojenia cudzích vodivých častí so zemou, ktoré nie sú spojené s ochranným vodičom,

U0 efektívna hodnota menovitého striedavého napätia proti zemi vo V

01

 Pri dodržaní uvedenej podmienky, nevznikne ne­bezpečné dotykové napätie na neživých častiach in­štalácie pripojených k vodiču PEN pri poruche so zanedbateľnou impedanciou (pri skrate) medzi kraj­ným vodičom a cudzou vodivou časťou, ktorá je spoje­ná so zemou a nie je spojená s ochranným vodičom. Cudzia vodivá časť nie je spojená s vodičom PEN ale je samostatne uzemnená.

  

02


Cudzia vodivá časť spojená so zemou

Vysvetlenie k obrázku: pri poruche medzi krajným vodičom L3 a cudzou vodivou časťou spojenou so zemou (R), ktorá nie je pripojená na ochranný vodič, poruchová slučka sa uza­tvára zo zdroja krajným vodičom L3 na cudziu vodivú časť a z cudzej vodivej časti do zeme (R), potom zemou k uzemneniu R(uzemne­nie neutrálneho bodu) a do zdroja (cievka – fáza L3). Na vodiči PEN sa objaví napätie (úbytok napätia na odpore uzemnenia R) – toto napätie nebude mať nebezpečnú veľkosť, podľa výrazu (1), v prípade, že R≥ 7,2 Ω (po­číta sa s hodnotou R= 2 Ω).

 

Literatúra:

• STN 33 2000-4-41:2007 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 41: Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom.

• Kopecký, V.: Odborná spôsobilosť v elektrotechnike, MARKAB, Žilina, 2012, ISBN 978-80-89072-50-0

 

Viliam Kopecký
MARKAB spol. s r.o., Žilina
www.markab.sk
 
distrelec

Přehled nových článků

Brož MaR

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky