Domů


Monitorování stavu pomocí inteligentních frekvenčních měničů Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 3
NejhoršíNejlepší 
Zveřejněno: Úterý, 15. červen 2021

shutterstock 511527364 red 850x420V současnosti jsou pohony více než jen jednoduché procesory. Protože jsou měniče schopny fungovat jako snímače a rozbočovače senzorů, umí zpracovávat, ukládat a analyzovat data spolu s možnostmi připojení, jsou v moderních automatizačních systémech jejich životně důležitými prvky.

Integrovaná funkce sledování stavu umožňuje provádění inovativních způsobů údržby, jako je právě údržba na základě stavu, tedy condition-based maintenance.

Trendy v automatizačním systému Průmyslu 4.0

Vliv Průmyslu 4.0 na motorové systémy je přechod z "automatizační pyramidy" na "systémy sítí". To znamená, že různé prvky systému, například motory, pohony, senzory a ovládací prvky, jsou propojeny a připojeny ke cloudu - datovému centru, kde jsou uložena, zpracována, analyzována a přijímána rozhodnutí.

 
Mobilní roboty řeší současné výzvy vnitropodnikové logistiky Tisk Email
Zveřejněno: Úterý, 15. červen 2021

Jesper Sonne Thimsen obchodní ředitel Mobile Industrial Robots pro region CEE

Již několik let probíhá v českých výrobních podnicích úsilí o zvýšení provozní efektivity. Poté co ERP systémy přinesly celopodnikové řízení a MES systémy umožňují optimalizovat výrobní procesy na dílnách, je na obzoru další evoluční krok – zvýšení efektivity vnitropodnikové logistiky. Robotizace výrobních operací je v plném proudu, a právě roboty budou v blízké budoucnosti hrát hlavní roli i v optimalizaci logistiky.

Kamstrup II low resAutomaticky či autonomně?

V okamžiku kdy se výrobním firmám podaří eliminovat prostoje ve výrobě, obvykle zjistí, že úzký místem se staly dlouhé mezioperační časy v souvislosti s logistikou výrobního materiálu. Poohlížejí se proto po řešeních, která by jim umožnila automatizovat manipulaci s materiálem s cílem ji zrychlit, zpřesnit a snížit zátěž pracovníků. Manažeři logistiky v současnosti řeší dilema, zda investovat do technologií automaticky naváděných vozidel (AGV), které jsou tradiční metodou automatizované přepravy, nebo zda zvážit autonomní (či kolaborativní) mobilní roboty (AMR), které jsou více uzpůsobené potřebám moderní výroby postavené na vysoce individualizované poptávce, flexibilitě a často se měnícím uspořádání pracovišť na dílnách.

Flexibilní výroba a rychle se měnící požadavky trhu znamenají, že uspořádání výrobního zařízení se dynamicky přenastavuje s tím, jak přicházejí nové procesy a vznikají nová pracoviště. Lidé, stroje, palety a další překážky se najednou objevují v místech, která slouží jako přepravní koridory, což znamená, že systémy automatizované přepravy materiálu musejí být flexibilní a přizpůsobitelné novým situacím – nehledě na přísné požadavky bezpečnosti práce. Proces automatizované manipulace s materiálem by proto měl jít snadno nastavit, naprogramovat, uvést do provozu a případně přemístit na jiné místo v rámci výrobního zařízení.  

 
Revize a kontroly pracovních strojů. 3.část Tisk Email
Zveřejněno: Neděle, 13. červen 2021

„Stará“ strojní zařízení v provozu

upravená„Stará„ strojní zařízení bez označení CE a bez ES prohlášení o shodě provozovaná na území České republiky musí od 1. ledna 2003 splňovat tzv. minimální požadavky nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanovují bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Uvedeným nařízením vlády byla do českého právního systému převzata směrnice 89/655/EHS, ve znění směrnice 95/63/ES, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovních prostředků zaměstnanci při práci. „Minimální požadavky„ se týkají již provozovaných strojních zařízení, a nejsou proto tak náročné jako „základní požadavky„ týkající se nových strojních zařízení.

Minimálními požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí dle NV 378/2001 Sb.

a) používání zařízení k účelům a za podmínek, pro které je určeno, v souladu s provozní dokumentací; zaměstnavatel může stanovit další požadavky na bezpečnost místním provozním bezpečnostním předpisem, a to minimálně v rozsahu daném normovou hodnotou,

 
Nemile jde s dobou. Fotovoltaika za korunu uspoří více než 2 miliony a 310 tun CO2 Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 3
NejhoršíNejlepší 
Zveřejněno: Čtvrtek, 10. červen 2021

3 menšíFotovoltaická elektrárna, kterou vybudovala na střeše čistírny odpadních vod v obci Nemile nedaleko Zábřehu společnost ČEZ ESCO, vyrobí každoročně kolem 19 MWh elektrické energie, téměř třetinu celoroční spotřeby ČOV. Za dobu své životnosti uspoří na energiích přes 2 miliony korun a přírodě ušetří 310 tun emisí oxidu uhličitého. Obec za elektrárnu zaplatí pouhou korunu, elektrárna se splatí během 15 let provozu.
ČEZ ESCO bude do té doby fotovoltaickou elektrárnu provozovat a zajišťovat její údržbu, zatímco obec bude elektřinu vyrobenou solárními panely vykupovat za předem dohodnutou cenu, což přinese vesnici s necelými sedmi sty další úspory. Ty budou znamenat stabilizaci cen za stočné nejen pro obyvatele Nemile i sousední obce Jestřebí, která je na čistírnu odpadních vod také napojena. Fotovoltaické panely jsou na střeše elektrárny ve 5 řadách po 10 kusech a zabírají 110 čtverečních metrů, tedy téměř celou část střechy obrácenou na jih. Instalovaný výkon elektrárny je 19,25 kWp.

 
Cesta k nižší latenci: co je edge computing? (2.část) Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Zveřejněno: Středa, 09. červen 2021

Článek volně navazuje na předcházející část 1, Firma budoucnosti: Jak ji ovlivní edge computing. 
 
Autorem článku je poskytovatel VPS, cloudových služeb a dedikovaných serverů .
 
xAssist on dynaEdgePřenos dat do centrálního cloudu může být pro technologie vyžadující nízkou latenci příliš zdlouhavé. IoT zařízení nebo 5G síť podporující aplikace, které pracují s daty v reálném čase, vyžadují, aby byl výpočetní výkon co nejblíže místu, kde se data vytvářejí. Edge computing a jeho „edge“ zařízení snižují latenci a zpracovávají data na okraji sítě. Co to znamená? A co je vůbec okraj sítě?
Zatímco v cloud computingu běží všechny procesy na jednom centrálním cloudu, edge computing zajišťuje, že jsou výpočetní síly rozloženy do několika koncových zařízení, a mezi klientem a serverem probíhá jen ta nejnutnější komunikace. Všechno ostatní, od sběru dat přes kontrolní funkce až po ukládání obsahu náročného na datový tok, probíhá v místech bližších koncovému uživateli v logickém koncovém bodě sítě, která je součástí větší cloudové infrastruktury.
Je to příliš abstraktní? Představte si budovu, která disponuje nějakým kamerovým systémem zabezpečení a jednotlivé kamery odesílají celý záznam ke zpracování do cloudu. Tohle je příklad klasického cloud computingu. Jestliže by stejný kamerový systém fungoval na bázi edge computingu, pak by byla každá kamera vybavena o něco sofistikovanějším hardware, který by byl schopen sám vyhodnotit, co je nutné a důležité do cloudu poslat, třeba na základě detekování pohybu.
 
Firma budoucnosti: Jak ji ovlivní edge computing? ( 1.část ) Tisk Email
Zveřejněno: Středa, 09. červen 2021

Neustále se učím. Tento článek mohl být umístěn na portále www.etm.cz bez dalšího vysvětlení.Domnívám se, že slovo edge computing, však není všem čtenářům úplně"  zažité v krvi" ale je důležité pro další rozvoj digitálních technologiií, a proto v následujícím článku, bude pojem edge computing, vysvětlen podrobněji, v článku co to je edge computing? (2). ( pozn. vydavatele www.etm.cz)

Nick Offin Nick Offin, ředitel prodeje, marketingu a provozu společnosti
Dynabook Northern Europe

Podle společnosti Gartner patří budoucnost „chytrým“ firmám, které využívají dynamicky se rozvíjejících možností robotiky a automatizace. Tyto oblasti nabízí transformaci způsobů, jakými lze využít elektronická data ke zlepšení procesů, kvality výroby, provozní efektivity i k optimalizaci nákladů. Pokud se firmy rozhodnou jít touto cestou, musí se zaměřit na vhodné zpracování a vyhodnocování velkého množství dat. V tuto chvíli se do centra pozornosti dostává edge computing: zpracovávání dat hned u zdroje.

Jedním z prvních odvětví, které během koronavirové pandemie přechází na edge computing a také na implementaci internetu věcí (IoT), je výrobní průmysl. Výrobní podniky reagují na měnící se svět a tyto technologie se dostávají do popředí jako nezbytná součást síťové infrastruktury. Nabízí totiž řešení pro nový, komplexní a vzájemně provázaný digitalizovaný systém. Spolu s technologiemi nové generace, jako je 5G či umělá inteligence (AI), může výrobním podnikům pomoci posílit jejich IT infrastrukturu, udržet si konkurenční výhodu a podpořit ekonomické zotavení po krizi.

Digitální transformace bude v době po pandemii klíčová

Technologie mají vliv na veškerý chod společnosti od návrhů až po výrobu, razantně zasahují do provozních změn i síťového provozu a použitá zařízení využívaná na nejrůznějších místech produkují obrovské množství dat.

 
Od tisíců k milionu – boom střešních solárních panelů pokračuje v Rakousku Tisk Email
Zveřejněno: Úterý, 08. červen 2021

Photo by Vivint Solar on UnsplashProgram podpory instalace a provozu fotovoltaických panelů na střechách rodinných domů zavedlo Německo poprvé v roce 1991 a na úspěšný projekt navazuje dodnes. Rakousko, které má ve využívání solární energie velký potenciál, nedávno přišlo s vlastním programem podpory s názvem Milion střech. 

První tisícovka v Německu padla v roce 1993

Německo v roce 1991 přišlo s programem 1 000 střech, který se zaměřoval na instalace na rodinných domech s výkonem 1-5 kW. Jednalo se o první “ostrý test” fotovoltaických elektráren pro soukromé osoby na světě a jeho cílem bylo objasnit, jestli je využívání solární energie slučitelné se stávající infrastrukturou (např. zda střídač nebude působit rušení veřejné elektrické sítě).

Průměrné pořizovací náklady “rodinné fotovoltaické elektrárny” byly tehdy 30 000 €. Německo dotovalo investiční náklady až do výše 70 %.

V rámci programu se podařilo do roku 1995 instalovat 1932 systémů. Související zákon stanovil povinnost pouštět tuto soukromou energii do veřejné sítě a garantovanou výkupní cenu za kWh.

 


Přehled nových článků

Micronix
Findernet.com
NOARK electric
Famatel
konference
blue panther
Schrack
danfoss
dehn
Sick sensor intelligence

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky