Domů


Ochrana datového vedení proti bleskovým proudům a přepětí Tisk Email
Zveřejněno: Neděle, 29. srpen 2021
Příklad ochrany EZS obr.1Ochrana datového vedení proti bleskovým proudům a přepětí
Daniel Anděl – DEHN s.r.o.
 
Nikdo si v dnešní době nemůže dovolit výpadek příjmů jenom kvůli problémům způsobeným přepětím. Proto jsou svodiče bleskových proudů na napájecí sestavě standardem o kterém se nediskutuje. Bohužel se stále setkávám s mnoha aplikacemi, kde jsou sice nainstalované svodiče bleskových proudů a přepětí na silové části elektroinstalace, ale je zcela opomenuta ochrana datových vedení. Je nutné si uvědomit, že pokud dochází k poškození různých zařízení vlivem přepětí, tak drtivá část elektroniky byla zničena právě díky zanedbání ochrany na datovém vedení.
 
Za dobu mé praxe se mi už několikrát stalo, že jsem byl pozván na místo poškození k zhodnocení celé události a návrhu opatření aby se problém již neopakoval. Po zjištění stavu instalace jsem narazil na absenci svodičů přepětí typ 3 a neomluvitelné opomenutí datových ochran na vstupu do objektu. Již mnoho let je požadavek na nasazení datových ochran uveden v normě ČSN EN 62305-4 ed.2 ochrana elektrických a elektronických systémů. Zkoušení, značení a zařazení do jednotlivých kategorií u datových ochran pak odpovídá normě ČSN 61643-21.
 
 
 
 
Softwarový nástroj, který Vám pomůže snadno a spolehlivě navrhnout elektrické rozváděče nízkého napětí Tisk Email
Zveřejněno: Středa, 25. srpen 2021
banner schrackSoftwarový nástroj, který Vám pomůže snadno a spolehlivě navrhnout elektrické rozváděče nízkého napětí
 
Softwarová podpora pro Vaší každodenní práci
Připravili jsme pro Vás ucelený softwarový nástroj s názvem Schrack Design. Ten slouží jako projekční nástroj pro návrh rozváděčů včetně kontroly oteplení, čelního pohledu, jedno- a třípólového schématu, soupisky použitých komponent, které si můžete ihned objednat v našem eshopu.
 
Schrack Design je softwarový nástroj, který Vám pomůže snadno a spolehlivě navrhnout elektrické rozváděče nízkého napětí podle aktuálních norem ČSN EN 61439-1, -2, -3 a ČSN IEC 890+A1. Součástí programu je kompletní produktová databáze komponentů Schrack Technik (jističe, chrániče, skříně pro rozváděče,…..), která je pravidelně aktualizována.
 
Monitorování energie: nástroj pro udržitelnost a spolehlivost. Tisk Email
Zveřejněno: Úterý, 24. srpen 2021

m monitoring el siteČím konkrétnější a přesnější jsou informace získané monitorováním, tím lepší výsledky lze získat.

V čem vám pomůže?

  • Podpora snižování energie a nákladů a optimalizace plynulosti a bezpečnosti výroby.
  • Optimalizace a zlepšení lze dosáhnout vizualizací spotřeby a kvality energie.Ve skutečnosti je to tak, že čím konkrétnější a přesnější jsou informace získané monitorováním, tím lepší výsledky lze následně získat. Monitorování je zásadním prvním krokem ke snížení spotřeby energie a souvisejících nákladů. Monitorování energie může být navíc užitečným nástrojem pro optimalizaci účinnosti, plynulosti a bezpečnosti výrobních procesů.
 
XVII.celostátní setkání elektrotechniků, projektantů, revizních techniků a energetiků ČR, ELTECH 2021 Tisk Email
Zveřejněno: Pátek, 20. srpen 2021
obr.čXVII.celostátní setkání elektrotechniků, projektantů, revizních techniků a energetiků ČR, ELTECH
Kdy 19. 10. – 20. 10. 2021
 
Kde Aureli Hotel Astra,
Mukařovská 1740/22, Praha 10
 -----------------------------------------                                                               
Program:
 
Úterý 19. 10. 2021
Nová legislativa v oblasti VTZ
 
8.30 - 10.00 Prezence, ranní káva.

10.00 - 11.00 Základní povinnosti provozovatele elektrických zařízení NN ve vztahu k provádění revizí.
Přednáší: p. Rostislav Kubíček, RT E2A,
E2B, lektor Živnostenského společenstva elektrotechniků, z.s.
 
11.00 - 12.00 Ochrana před účinky blesku a přepětí z pohledu projektanta, provozovatele a revizního technika. obr.Dehn
Přednáší: p. Daniel Anděl, DEHN s.r.o.
 
12.00 - 13.00 Oběd.
 
13.00 - 13.15 Úvodní proslov
Mgr. Bc. Lucie Kyselová, vedoucí oddělení inspekce a bezpečnosti práce,
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
 
13.15 - 14.30 Nová legislativa v oblasti VTZ.
Nový zákon č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce u vyhrazených technických zařízení.
Základní informace o Nařízení vlády pro vyhrazená elektrická zařízení.
Přednáší: Ing. Mgr. Rudolf Hahn, generální inspektor SUIP Opava, Ing. Ondřej Varta, vedoucí odboru VTZ, SUIP Opava.         obr.č.5
 
14.30 - 15.00 Výsledky z kontrolní činnosti SUIP u vyhrazených elektrických zařízení.
Přednáší: Ing. Miroslav Záloha, Vedoucí oddělení inspekce II (VTZ a stavebnictví)
Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj, Živičná ul. Ostrava  
 
15.00 - 15.30 Závazné normy, sponzorské přístupy.
Prodej/distribuce norem – způsoby distribuce, ceny, ČSN online.
Ochrana autorských práv – proč nejsou normy dostupné zdarma, za jakých
podmínek je možné používat části norem.
Přednáší: Mgr. Zdeněk Veselý, generální ředitel, Česká agentura pro
standardizaci, Ing. Ivana Kolínská, vedoucí oddělení péče o zákazníky, ČAS.
 
 
15.30 - 16.00 Správné náležitosti revizních zpráv.
Přednáší p. Rostislav Kubíček, revizní technik E2 A, E2B, lektor Živnostenského                                                                                   vnější vlivy
společenstva elektrotechniků, z.s.
 
16.00 - 16.30 Coffebreak.
 
 Schrack design
16.30 - 18.30  Workshop I Schrack Technik spol. s r.o
Schrack Design: Projekční nástroj pro návrh rozváděčů včetně kontroly oteplení.
Schrack Design je softwarový nástroj pro návrh rozváděčů včetně kontroly oteplení, čelního pohledu, jedno- a třípólového schématu, soupisky použitých komponent,
které si můžete jedním klikem ihned objednat na e-shopu Schrack.cz. Software je pro všechny zcela zdarma a ukážeme si praktickou ukázku jeho využití.
Přednáší: Pavel Kouřil, produktový manažer, Schrack Technik spol. s r.o.
 
16.30 - 18.30 Workshop II Dehn s.r.o
Dokončení přednášky z dopoledního bloku, a poté následuje Instalace svodičů bleskových proudů
a přepětí, jejich kontrola a měření.
Ukázka svodičů v montážních sadách, kde si mohou účastníci workshopu vyzkoušet sami zapojení svodičů
bleskových proudů a přepětí a měření při revizích svodičů bleskových proudů a přepěťových ochran.
Přednáší: Daniel Anděl, Dehn s.r.o.
 
fluke mda 550 motor drive analysis machine blue panther16.30 - 18.30 Workshop III Měření na řízených pohonech, Blue Panther s.r.o.
Přednáší: Ing. Jaroslav Smetana, ředitel Blue Panther s.r.o.
Volně navazuje na přednášku společnosti Danfos
Úvod do koncepce a problematiky měničů obecně,nasazení frekvenčních měničů v průmyslovém podniku a jejich vliv na kvalitu elektrické energie
Vlastnosti elektrické sítě – napájecí napětí, zkreslení napětí a proudu a nesymetrie a jejich vliv na pohon
Napětí meziobvodu – velikost, časové změny – vliv na provoz měniče.
Napětí a proudy na výstupu měniče, odrazy na kabelu a jak je odstranit.
Hřídelové napětí a ložiskový proud a co sním.
Frekvenční měniče Danfoss
18.30 – 19.30 Osobní volno.
 
19.30 - 22.00  Raut, doplněný ochutnávkou piva Staropramen, neformální výměna zkušeností.        
                                                                                                                                       
Středa 20. 10. 2021
 
8.30 – 9.00 Prezence 
 
9.00 – 10.30  Úvod do koncepce a problematiky měničů obecně, nasazení frekvenčních měničů v průmyslovém podniku.                  
Přednáší: Ing. Hynek Václavík – Aplikační inženýr Danfoss CZ/SK,
                 Ing. Josef Konečný – Aplikační inženýr Danfoss CZ/SK.
 RCD chránič
10.30 - 12.00 Měření proudových chráničů RCD při revizích elektrických instalací podle ČSN 33 2000-6 ed. 2
Přednáší: Ing. Leoš Koupý, obchodní ředitel ILLKO Blansko.
 
12.00 - 13.00 Oběd.
 
13.00 – 14.00  Novinky v připojovacích podmínkách pro výrobny včetně mikrozdrojů a průvodce procesem připojení

Přednáší: Ing. Jakub Vaněk, Specialista odboru Obsluha zákazníků Business, ČEZ Distribuce, a. s.

 
14.00 – 15.00 Vnější vlivy z pohledu normy ČSN 332000-5-51 ed.3.
Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem                                                                                                                                               vnější vlivy do pozvánky
Třídění vnějších vlivů, označování vnějších vlivů.
Dokumentace o určení vnější vlivů.                                                                                                                                
Způsob uvádění vnějších vlivů v protokolu.
Složení komise pro vypracování protokolu o určení vnějších vlivů.
Lhůty pravidelných revizí ve vztah k určeným vnějším vlivům.
Přednáší: p. Rostislav Kubíček, revizní technik E2A, E2B lektor Živnostenského
společenstva elektrotechniků, z.s.
 
15.00 – 15.30 Vylosování tomboly, předání Osvědčení o absolvování, rozjezd domů.
 
 
Zabezpečení účtů díky Identity Managementu a cloudu Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 2
NejhoršíNejlepší 
Zveřejněno: Čtvrtek, 19. srpen 2021

Lukáš Cirkva 1Vývoj nových technologií jde neustále dopředu. Moderní technologie se staly nedílnou součástí života mnoha lidí. Ti během dne využívají několik aplikací a přihlašují se do různých účtů. A nejen v souvislosti se správou účtů vznikají i nové cloudové služby. V čím dál tím větší míře se využívá správa identit a řízení přístupů. Nově v poslední době vzniká také potřeba propojení správy identit s cloudem. Tomuto trendu se věnuje následující článek.

Otázka bezpečnosti a zjednodušení chování uživatelů

V souvislosti s novými technologiemi, se stále složitější strukturou organizací i se stále větší potřebou využívání různých softwarových aplikací vzrůstal požadavek na bezpečnost a na zjednodušení chování jednotlivých uživatelů při využívání informačních zdrojů v rámci firem. Pro různé softwarové systémy měli uživatelé často přidělené různé přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo) a k nim schválená práva. Obvykle k těmto oprávněním docházelo v zaměstnaneckém poměru skrze personální oddělení a konkrétního vedoucího. A právě s narůstajícím počtem jednotlivých uživatelů a se vzrůstajícím počtem softwarových aplikací bývá pro usnadnění zaváděn systém správy identit a přístupů uživatelů (Identity and Access Management neboli IAM).

Identity and Access Management

Jak uvádí Lukáš Cirkva, CEO & Partner ve společnosti BCV solutions: „Identity and Access Management svým uživatelům usnadňuje přístup a využívání dalších potřebných softwarů napříč konkrétní firmou. Řídí se dle business a procesní logiky, která je nutná při zavádění oprávnění jednotlivých uživatelů.“

 
Řešení optických rozvodů -část 1 Vnitřní optické rozvody Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 3
NejhoršíNejlepší 
Zveřejněno: Středa, 18. srpen 2021
Snímek obrazovky 2021 08 18 192810Díky pochopení majitele firmy ELNO CZ  pana Adama Piláta, máte možnost se seznámit s optickými sítěmi. Je to téma zajímavé 
zejména pokud instalujete optické sítě,v různých objektech a revizní technici, pak při následné revize se setkávají s povinností revidovat  optické  sítě.Dnes vám přinášíme pojednání o vnitřních optických sítí. V dalším pokračování bude následovat řešení venkovních optických sítí a na závěr si povíme o jejich údržbě a revizích. 
 
ŘEŠENÍ OPTICKÝCH ROZVODŮ
Provedení vnitřních instalací sítí elektronických komunikací pomocí optických vláken vytváří základ pro dlouhodobě udržitelné řešení vysokorychlostního přístupu k Internetu v bytových a rodinných domech. Takto provedené rozvody umožňují přímé napojení na optickou přístupovou síť a společně vytváří sítě typu FTTH (optická přístupová síť se zakončením optického vlákna v bytě účastníka). Pokud není vnitřní rozvod budován konkrétním provozovatelem služeb elektronických komunikací (operátorem), je vhodné návrh rozvodu koncipovat s ohledem na připojení vnitřních rozvodů bytového domu více operátory, tedy umožnit sdílení rozvodu na úrovni přístupového bodu budovy tzv. AP (Access Point), který je rozhraním optických přístupových sítí různých operátorů a optické kabeláže budovy.
 
Od odpadu k udržitelné energii: elektřina a vytápění pro město Tisk Email
Zveřejněno: Sobota, 07. srpen 2021
 
edinburgh efw plant 1120x747SKOTSKO: Na předměstí Edinburghu pomáhá inovativní systém nakládání s nerecyklovatelným městským odpadem snižovat ekologickou stopu města. V souladu s cíli skotské vlády v oblasti nulového odpadu přispívá k odstranění skládkování a zároveň k výrobě elektřiny a tepla. Tento proces je vybaven vysoce účinnými pohony VACON® NXP a vytváří dostatek tepla pro zásobování 25 000 domácností.
  
Kompetence, která zlepšuje energetickou účinnost                                                                                                                                      
 Závod Millerhill Zero Waste Parc je zařízení na výrobu energie pro odpad (EfW), které navrhla a postavila společnost Hitachi Zosen Inova (HZI) jménem společnosti FCC Environment, která je odpovědná za řízení environmentálních služeb v obci Edinburgh.
 


Přehled nových článků

Amper
insio
testo
ABB
danfoss
dehn
brady

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky