Domů


Chytré trafostanice významně zkracují dobu potřebnou pro lokalizaci poruchy. Tisk Email
Zveřejněno: Neděle, 25. červenec 2021
shutterstock 105226460Trafostanice v Česku jsou rok od roku chytřejší. Na distribučním území EG.D se jich díky přeshraničnímu projektu ACON v uplynulých dvou letech zmodernizovalo více než 370, dalších přibližně 250 je v plánu upravit letos. Hlavním přínosem chytrých distribučních stanic pro spotřebitele je významné zkrácení detekce a lokalizace poruchy v síti a následná rychlejší obnova dodávek energie odběratelům.Přeshraniční projekt ACON, na kterém se od roku 2018 podílí EG.D a Západoslovenská distribučná, má za cíl propojení distribučních soustav obou zemí a jejich modernizaci na takzvané Smart Grids. Investice pro vytvoření chytré infrastruktury jsou do roku 2027 odhadovány na 270 milionů eur (přibližně 7 miliard korun), přičemž na část projektu oba partneři získali dotaci z Evropské unie ve výši 91 milionů eur.
Významnou částí projektu – co se výše investic i množství staveb týče – je na českém území modernizace distribučních trafostanic,které se starají o tramsformaci vysokého napětí na nízké.
 
Základní povinnosti provozovatele elektrických zařízení NN ve vztahu k provádění revizí (2.část) Tisk Email
Zveřejněno: Čtvrtek, 22. červenec 2021
ČSN 33 1600 ed.2 REVIZE A KONTROLY ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ BĚHEM POUŽÍVÁNÍ

shutterstock 6790690572.část 
autor: p.Rostislav Kubíček, revizní technik E2A, E2B, lektor živnostenského společenstva elektrotechniků 

 
Účelem normy je stanovit požadavky na revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání, odlišné od požadavků ČSN 33 1500.
Norma řeší bezpečnost elektrických spotřebičů včetně elektrického ručního nářadí ve smyslu minimálních požadavků podle nařízení vlády č. 378/2001 Sb. s přihlédnutím k příslušným harmonizovaným evropským normám.
Norma stanovuje způsob, rozsah a postup revizí a kontrol nepřipevněných elektrických spotřebičů během jejich používání a jejich revizí po opravách.
 
Předjištění svodičů bleskových proudů Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Zveřejněno: Čtvrtek, 22. červenec 2021
image 001Pravidelně se setkávám s dotazy jak přistupovat ke svodičům přepětí a předřazenému jištění. Základním pravidlem u svodičů bleskových proudů a přepětí je pravidlo, že pokud je před svodičem přepětí jištění menší než je doporučené výrobcem není nutné svodiče předjišťovat.
 
Výrobci svodičů bleskových proudů a přepětí doporučují předjištění z dů-vodu budoucí opravy a revize na uvedeném svodiči. Zde je nutné si uvědomit, že jsou aplikace malého charakteru kde v případě servisu nebo měření není žádným problémem odpojení celé instalace. Problém nastane, pokud chceme provádět servis na svodiči přepětí u rozsáhlé aplikace kde je nepřetržitý provoz a tyto úkony se mohou provádět pouze v dané časy, případně pouze v době odstávky provozu. Na instalaci předjištění před svodičem přepětí dále výrazně apelují výrobci svodičů, kteří ve svých výrobcích používají varistor.
 
Zajištění bezpečnosti strojů pomocí přístrojů Eaton Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Zveřejněno: Středa, 21. červenec 2021
FAKBezpečnost práce a bezpečnost strojních zařízení. Témata, která dnes hýbají světem. Až na vzácné výjimky je už snad pryč doba, kdy někdo tato témata bral na lehkou váhu. Drtivá většina výrobních podniků má dnes speciální programy pro prevenci zajištění bezpečnosti svých zaměstnanců a strojního vybavení. Začíná to různými plakáty na stěnách, pracovním oblečením nabádajícím ostatní kolegy k ujištění, že je daný spolupracovník v bezpečí, a dokonce již některé společnosti zavádějí v rámci štíhlé výroby a zavedeného systému „5S“ i šesté „S“, které na rozdíl od 5 základních japonských výrazů vychází z angličtiny a znamená “Safety“, tedy bezpečnost.
 
Ani společnost Eaton se k tématu bezpečnosti nestaví zády a ve svém portfoliu je schopna nabídnout přístroje, které dokážou nebezpečí předejít či zabránit následkům. 
 
Jak vybrat vhodný přístroj? Základem pro výběr vhodných zařízení je posouzení a vyhodnocení rizik daného stroje. Toto je průběžný proces a získávané hodnoty se v průběhu vývoje, konstrukce a výroby zařízení můžou měnit. Celý proces podléhá velkému množství bezpečnostních norem.
 
Testování možnosti startu ze tmy z baterie v praxi ve Finsku Tisk Email
Zveřejněno: Úterý, 13. červenec 2021
testing real life black start capability in southern finland from a batteryLoňské  léto hrál Danfoss Drives ve Finsku rozhodující roli v unikátním testu sítě pro rozvod elektrické energie, kdy byla zálohová energie pro obec poskytnuta z jedné baterie.
Tento proces se nazývá start ze tmy. Obnova dodávky elektrické energie do sítě, aniž by se pro její obnovení při úplném nebo částečném rozpadu muselo spoléhat na externí síť pro přenos elektrické energie. Proces startu ze tmy ještě není na trhu úplně běžný.
 
Během srpnové noci loňského roku uskutečnily finské energetické společnosti Fortum a Caruna unikátní test sítě v obci Inkoo, která leží asi 50 kilometrů od Helsinek. Naplánovaly simulaci případu, kdy sít´ pro rozvod elektrické energie selhala, spadla a pro její znovunapojení byl použit úložný systém baterie.
 
Základní povinnosti provozovatele elektrických zařízení NN ve vztahu k provádění revizí (1.část) Tisk Email
Zveřejněno: Neděle, 11. červenec 2021
shutterstock 16598363861.část 
autor: p.Rostislav Kubíček, revizní technik E2B, lektor živnostenského společenstva elektrotechniků 
 
Specifické vlastnosti elektrického proudu si vynucují, aby se elektrickému zařízení a práci na něm věnovala mimořádná pozornost. Přítomnost elektrického napětí nemůžeme svými smysly předem vnímat. 
Při poruše se může napětí objevit i na místech, kde to člověk nepředpokládá a prostřednictvím vodivých cest (vodivá konstrukce, plynovým nebo vodovodním potrubí, apod.) může být zavlečeno i do míst, kde se elektrické zařízení vůbec nevyskytuje. 
Proto zákonné předpisy a normy ukládají provozovateli elektrického zařízení povinnost zajistit bezpečnost práce na tomto zařízení.
 
Philips Momentum – první monitor na světě navržený speciálně pro Xbox Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 3
NejhoršíNejlepší 
Zveřejněno: Neděle, 11. červenec 2021
Philips 559M1RYV PROJECTION imagePraha, 22. června 2021 – MMD, specialista na displeje a licenční prodejce monitorů značky Philips, oznamuje uvedení prvního monitoru na světě určeného pro herní konzole řady Xbox. Nový monitor Philips Momentum je postaven od základu tak, aby poskytoval maximální zážitek pro fanoušky hraní na Xbox. Díky zahrnutí nové specifikace HDMI 2.1 je nyní možné dostat maximum z herní konzole nové generace (rozlišení 4K a rychlejší obnovovací frekvence 120 Hz) a zajistit tak ultra jasný a ultra plynulý herní výkon. Vezmeme-li to z jiného úhlu pohledu, tak ve spolupráci s Xbox vzniklo řešení, které poskytuje optimalizovaný ověřený výkon řady Xbox od samotného okamžiku připojení a umožní bezkonkurenční ponoření se do her. Monitor Philips Momentum, určený speciálně pro herní konzole Xbox, bude nyní k dispozici s úhlopříčkou 55" (139,7 cm). 
 


Přehled nových článků

Amper
insio
testo
ABB
danfoss
dehn
brady

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky