Domů Otazníky nad udělením elektrotechnické kvalifikace na Středních odborných učilištích, a středních elektrotechnických školách

Otazníky nad udělením elektrotechnické kvalifikace na Středních odborných učilištích, a středních elektrotechnických školách

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Neděle, 11. září 2022

ZAMYŠLENÍ NAD ZMĚNAMI LEGISLATIVY    V OBLASTI ŠKOLSTVÍshutterstock 423336835 1

 

Dovolte mi malé zamyšlení..

Podle staré vyhlášky 50/78 sb.student oboru elektro udělal závěrečné zkoušky ,a automaticky dostal osvědčení §5,osoba znalá.

S §5 ale nemohl pracovat samostatně ale s osobou znalou ,a po dobu 1 roku na zařízení do 100V AC ,a 2 roky na zařízení nad 1000V získal praxi ,a mohl po proškolení a prokazatelnému přezkoušení obdržet §6.

Podle nařízení vlády 194/2022 je změna ,s tím že student učiliště nebo žák školy v oboru elektro dostane po složení závěrečné zkoušky §4.

Co se týče praxe ,podle NV 194ˇ/2022 sb. je požadovaná praxe na přoškolení a přezkoušení na §6 1 rok,a to s osobou znalou s praxí minimálně 2 roky..

 

O testových otázkách pro N.V. 194/2022 nehovoří.

Je to na provozovateli školy jakým způsobem provede prokazatelné prozkoušení pro zmíněný §4.

Co se týče osvědčení pro §4 ,vzor je v tomto článku.

 

         OSVĚDČENÍ OSOBY POUČENÉ §4

                   PODLE NV 194/2022sb              

           POKYNY PRO POUČENÉ OSOBY

              Osoby bez elektrotechnického vzdělání

                     Osoby §4 s elektrotechnickým vzděláním bez praxe

                                          

Evidenční číslo osvědčení :

 

Pracovník bez odborné kvalifikace

Jméno a příjmení:

Datum narození :

Bydliště:

 

Pracovníci poučení (NV194/2022sb.):

(1) Osoba poučená je odborně způsobilá osoba , která byla v rozsahu své činnosti školena o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro činnost na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti, dále byla školena v oblasti možných zdrojů a příčin rizik na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti, upozorněna na možné ohrožení elektrickými zařízeními, seznámena s postupy pro poskytnutí první pomoci při úrazech elektrickým proudem a byly u ní tyto znalosti ověřeny.

(2) Obsah a časový rozsah poučení podle odstavce 1 jsou stanoveny právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou, která provozuje elektrické zařízení nebo provádí činnosti na elektrických zařízeních podle § 3 odst. 1, s ohledem na charakter a rozsah činnosti na elektrických zařízeních, kterou mají osoby poučené vykonávat.

(3) O poučení a ověření znalostí musí být proveden zápis, který vyhotoví osoba znalá, která poučení a ověření provedla. V zápisu musí být přesně vymezen rozsah poučení a specifikace pracoviště.

(4) Rozsah činností, které může osoba poučená vykonávat, stanoví právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci4) pro činnost na elektrických zařízeních včetně místních provozních bezpečnostních předpisů. Osoba poučená zejména vykonává

 

(4) Rozsah činností, které může osoba poučená vykonávat, stanoví právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci4) pro činnost na elektrických zařízeních včetně místních provozních bezpečnostních předpisů. Osoba poučená zejména vykonává

  1. a) samostatnou obsluhu elektrického zařízení bez omezení napětí, s omezením, že se může dotýkat jen těch částí zařízení, které jsou pro obsluhu určeny,
  2. b)práci podle pokynů na elektrických zařízeních malého a nízkého napětíbez napětí a v jejich blízkosti,
  3. c) práci s dohledem na elektrických zařízeních vysokého napětíbez napětía v jejich blízkosti,
  4. d)práci s dohledem osoby znalé v blízkosti nekrytých živých částí elektrických zařízení nízkého napětípod napětím, v bezpečné vzdálenosti od nich, nebo až na dotyk s izolačním krytem chránícím před nahodilým dotykem s živou částí,
  5. e)práci pod dozorem osoby znalé v blízkosti nekrytých živých částí elektrických zařízení vysokého napětípod napětím,
  6. f)práci na elektrickém zařízení ve zvláštních případech, na které právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje elektrické zařízení, zpracovala a vydala zvláštní pracovní postup, se kterým byla osoba poučenápředem a opakovaně ve stanovených lhůtách seznámena a byla prakticky zacvičena k této činnosti; o seznámení se vyhotoví zápis, který podepíše osoba poučená spolu s osobou, která seznámení provedla.

 

Odborná způsobilost podle vyhl.194/2022sb. sb.bude potvrzena písemně organizací pro

pracovníky poučené (§4) a stvrzena podpisem zkoušeného .

                          

Datum: =========================

……………………………….                               ………………………………………….

       Razítko organizace                                                   podpis(razítko) školitele

…………………………………………………….

                 Podpis školené osoby

 

 testové otázky §4 žák


Testové otázky §4 kontrola testu

Celé toto téma bude předmetem přednášky pana Kubíčka na konferenci BEZPEČNOST 2022. 
Pro ty z Vás, kteří se konference zúčastníte předkládáme Dotazník, pro Vaše otázky, vyplňte a odešlete prosím spolu s přihláškou. Dotazy budou zodpovězeny na konferenci
Pozvánka na konferenci BEZPEČNOST 2022
Přihláška na konferenci BEZPEČNOST 2022

Dotazník s Vašimi otázkami 


 
distrelec

Přehled nových článků

insio
testo
ABB
danfoss
brady

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky