Domů


Evropským zemím dominují průtočné vodní elektrárny s jezem, v horských lokalitách mají potenciál ty derivační Tisk Email
Zveřejněno: Úterý, 01. červen 2021

ilustracni snimek zdroj shutterstockTlak na větší zapojení obnovitelných zdrojů do výroby elektrické energie je patrný napříč všemi světadíly. V oblasti výroby energie z vodních zdrojů dominují v posledních letech k přírodě šetrnější řešení. Zejména v evropských zemích se jedná o budování takzvaných průtočných vodních elektráren, které nevyžadují zásadní zásahy do krajiny. V Asii, především pak v Číně, ale stále převládají projekty s obřími rezervoáry vody.
Výroba elektřiny z vodních zdrojů je, na rozdíl od řešení využívajících sluneční energii a vítr, méně závislá na rozmarech počasí či přírodních podmínkách. Velká vodní díla jako Tři soutěsky v Číně či ekvádorská přehrada Coca Codo Sinclair, které využívají velké vodní rezervoáry, pak v podstatě vůbec nejsou závislá na aktuálním průtoku řeky. Tato řešení jsou však často kritizována z hlediska dopadů na životní prostředí a hlavně evropské země se od nich odklánějí.
V našich – evropských podmínkách – tak začínají převládat řešení v podobě průtočných vodních elektráren, takzvaných run-of-river.

 
Revize a kontroly pracovních strojů. 1.část Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 3
NejhoršíNejlepší 
Zveřejněno: Čtvrtek, 27. květen 2021

shutterstock 1178701192 upravená velikostPodmínky k zajištění bezpečného provozu strojních zařízení a ochrany zdraví na pracovištích.
Martin Daňhel, 21.12.2008, aktualizace 26.08.2015

V článku jsou prezentovány názory a teoretické znalosti a zkušenosti vycházející z několikaleté praxe autora v oblasti revizí a kontrol bezpečnosti elektrických zařízení.
Žádná část dále uváděného textu nemá právní závaznost, neboť právo výkladu ustanovení a požadavků směrnic Evropského společenství (ES), zákonů, nařízení vlády (NV), vyhlášek a technických norem náleží jen k tomu určeným institucím. Ve sporných případech je vždy rozhodující konkrétní znění odpovídajícího předpisu.

Stále ještě existuje část provozovatelů strojních zařízení, kteří přesně neznají požadavky na ně kladené pro zajištění bezpečného provozu těchto zařízení.

 
Značení kabelů a vodičů, část.2 Dokončení Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Zveřejněno: Neděle, 23. květen 2021

Starší způsob značení kabelů: např.CYKY, CYSY atd

Autoři: Ing. Miloš Besta
             Ing.Pavel Hála


První písmeno určovalo materiál jader
A - hliník
B - měď

Druhé a čtvrté určovalo materiál izolace
N - napuštěný  papír " normální "
M - napuštěný papít " nemigrující !
Y - měkčený polyvinylchlorid
G - kaučukový vulkanizát
E - polyetylén

Třetí písmeno určuje provedení kabelu
K - označovalo kabel pro pevní uložení
H - hadice, vodič s obalem
L - jádrem je lano nebo slaněný vodič
S - šňůra, strojní lano, svařovací vodič
V - vodič pro vysoké napětí

Výstřižek 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vnější vlivy z pohledu normy ČSN 332000-5-51 ed.3 Tisk Email
Zveřejněno: Sobota, 22. květen 2021

shutterstock upravenáProtokol určení vnějších vlivů patří bezesporu k důležitým dokumentům a je řádným podkladem  pro odpovídající návrh projektové dokumentace zhotovení a revizi elektroinstalace,a tvoří důležitý podklad v rámci stavebního zákona 183/2006 sbírky ,a zákona o dokumentaci staveb 499/2006 sbírky.
 Při výchozích, pravidelných a mimořádných revizích se vychází z požadavků na elektroinstalaci vyplývající z dokumentu o určení vnějších vlivů v době provedení této elektroinstalace.

Kolem protokolu určení vnějších vlivů toho bylo řečeno již mnoho .
Dle platné legislativy se vnějšími vlivy a ukazateli kolem protokolu určení vnějších vlivů zabývá  norma  ČSN 332000-5-51 ed.3 v kapitole 512.2.
Na každé zařízení působí na jeho okolí a naopak.
Protokol určení vnějších vlivů slouží tomu aby byly zajištěny základní podmínky pro bezpečnost osob,zvířat a majetku při provozní bezpečnosti  elektrického zařízení.

 
Kontrola v reálném čase, komunitní sdílení a zapojení prosumerů. Bez chytrých sítí se moderní energetika 21. století neobejde Tisk Email
Zveřejněno: Sobota, 22. květen 2021

Distribuční soustava ilustrační snímek 02Energetika se v posledních letech drasticky proměňuje. Sílící tlaky na větší podíl obnovitelných zdrojů a uhlíkovou neutralitu na jedné straně a zvyšující se počet zařízení připojených do sítě, elektromobilů a domácích fotovoltaických elektráren na straně druhé ukazují, že současná distribuční soustava v Česku přestává nárokům 21. století stačit. Odborníci se shodují, že bez chytrých sítí, takzvaných Smart Grids, se proto v blízké budoucnosti neobejdeme.
„Distribuční soustavy v Česku, ale i mnoha dalších zemích, vyhovují požadavkům dvacátého století, soudobým nárokům již ale přestávají stačit. Roste tlak na větší zapojení obnovitelných zdrojů energie a současně je třeba reagovat i na trendy v oblasti elektromobility, výroby elektřiny domácími fotovoltaickými elektrárnami, chytrých domácností, konceptů smart cities či komunitního sdílení elektrické energie,“ říká Miroslav Kopt, vedoucí útvaru Strategických projektů EG.D.
Řešením, jak těmto soudobým požadavkům vyhovět, je přebudování distribučních soustav na takzvané Smart Grids.

 
KUKA udává trendy v robotické automatizaci, která mění budoucnost Tisk Email
Zveřejněno: Sobota, 22. květen 2021

Web Image KUKA Rob iiQKA photoshooting 02Hannover Messe 2021, který probíhal online, patří minulosti. Jeho hlavní téma bylo věnováno budoucnosti automatizace. V množství firem prakticky z celého světa, které na něm prezentovaly své vize, patřil „stánek“ společnosti KUKA k nejsledovanějším. Plným právem. Její program začínal KUKA Messe-TV, který poskytl každé ráno stručný a kompaktní přehled témat každého dne. Na to navázaly pořady jednotlivých bloků o technologiích budoucnosti, kterých bylo pět – Digitální transformace, Mise 2030/iiQKA, Robotické systémy, Řešení pro automobilový průmysl a Inovace. To vše doplňovala videa k vybraným tématům. Bez nadsázky by myšlenky z panelových diskuzí a navrhovaná řešení vydaly na mnohostránkový bulletin.

 
Barevné značení kabelů a vodičů 1.část Tisk Email
Zveřejněno: Sobota, 22. květen 2021

VýstřižekVodič - elektrický materiál určený k vedení el.proudu
Izolace- elektrický nevodivý materiál ( izolant ) určený k ochraně před účinky
el.proudu  i k ochraně samotného vodiče
Holé vodiče - vodiče bez izolace
Izolované vodiče - jednožilové s izolací
Kabel- skládá se více izolovaných vodičů, které mají ještě další společnou izolační vrstvu
Pracovní vodič - vodič, ktterý slouží k vedení pracovního proudu. Při jeho poruše zařízení nepracuje
Ochranný vodič - vodič,který zajišťuje ochranu před nebezpečným dotykem.
Při jeho poruše zařízení pracuje, ale při další jiné poruše, může být uživateli nebezpečné
Krajní vodič - vodič, který je pracovní a má napětí  proti střednímu vodiči,v naší síti nn i proti zemi
Střední vodič- vodič vyvedený z uzlu zdroje, je to pracovní vodič, v naší síti nn nemá napětí proti zemi
Vodič PEN - vodič, který v sobě sdružuje funkce ochranného a středního vodiče. Je to pracovní vodič,
ale funkce ochrany je nadřazena funkci středního vodiče. Proto se na něj vztahují předpisy jako
na ochranný vodič. Neodborně a zastarale se mu říká " nulák".
Tento vodič musí mít nejmenší průřez 10mm2 u mědi, a 16mm2 u hliníku.

 


Přehled nových článků

Amper
insio
testo
ABB
danfoss
dehn
brady

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky