Domů


Proč byste na konferenci ELTECH 2022 neměli chybět - část 4 Pohled revizních technika na staré instalace provedené podle tehdy platných předpisů Tisk Email
Zveřejněno: Úterý, 03. květen 2022

Dnes uzavíráme seriál Proč byste neměli na XVIII.celostátní konferenci ELTECH 2022 chybět. Tentokrát je to z praxe revizních techniků.
Je to pohled, zkušeného revizního technika, E1 A, E1B, E2A, E2B, předního lektora, Živnostenského společenstva elektrotechniků, z.s. pana Štefana Chocholáčka, který se s přítomnými  elektrotechniky a hlavně revizními techniky podělí se svými zkušenostmi jak postupovat při revizích starých elektroinstalací, provedených podle tehdy platných předpisů. 
Domnívám se, že s touto problematikou se setkáváte i vy při své revizní činnosti, a uvítáte možnost zeptat se pana  Chocholáčka na problémy, se kterými se setkáváte při revizích vy. 

přihlásit se můžete zde :
www.elektrotechnici.cz/eshop/seminare

 
Proč byste neměli na konferenci ELTECH 2022 chybět - Záštita ministra práce a sociálních věcí, Ing. Mariana Jurečky nad konferencí ELTECH 2022 Tisk Email
Zveřejněno: Sobota, 30. duben 2022

Diplom MPSV 2022 62848 k exp 001Velmi mne potěšil e-mail ze dne 27.4.  kdy jsem byl informován ředitelkou odboru kabinetu ministra práce a sociálních věcí, paní inženýrkou Lucií Vymazalovou, že nám pan ministr práce a sociálních věcí, Ing. Marián Jurečka, udělil záštitu ministra  na konferencí ELTECH 2022. 

Přihlédl tak k odbornému i organizačnímu zajištění této akce a jejímu mimořádnému významu pro elektrotechnickou veřejnost. Je to výsledek mnohaleté práce, a zkušeností s pořádáním obdobných akcí, vždyt 12.5.2022 se sejdeme na již  XVIII.celostátní konferenci ELTECH 2022. 

Naším cílem bylo, připravit již v loňském roce po schválení Zákona 250/2021 konferenci ELTECH 2021, za účasti pracovníků SUIP seznámení s tímto veledůležitým zákonem,který zrušil mnoho důležitých zákonů a také letitou vyhlášku 50/78 Sb. 
Účinnosti nabývá 1.7.2022, a Zákon zmocnil  v §23 Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby vydalo k tomuto Zákonu, Nařízení vlády, Bez vydání Nařízení vlády, by došlo cit. 


412/22
 Návrh Plánu legislativních prací vlády na rok 2022

4.

MPSV

Návrh nařízení vlády o vyhrazených elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

musí být schváleno ve vládě
05.22

Zrušením vyhlášky č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti, zákonem č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení (dále jen „zákon“), dojde k vytvoření právního vakua bližších požadavků pro zajištění bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení, a přestože zákon sám poskytuje právní rámec dané problematice, bez provedení zmocňovacího ustanovení § 23 zákona bude právní úprava nefunkční a systém bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení bude kritickým způsobem paralyzován.

 

     

MPSV

Návrh nařízení vlády o požadavcích na způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

musí být schváleno ve vládě

05.22

Zrušením vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, zákonem č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení (dále jen „zákon“), dojde k vytvoření právního vakua bližších požadavků pro kvalifikace osob zajišťujících činnosti na elektrických zařízeních, a přestože zákon sám poskytuje právní rámec dané problematice, bez provedení zmocňovacího ustanovení § 23 zákona bude právní úprava nefunkční a systém bezpečnosti práce a ochrany zdraví v předmětné oblasti bude kritickým způsobem paralyzován.

 
Proč byste neměli na konferenci ELTECH chybět 3.část - Svět chytrých Danfoss měničů kmitočtu ! Tisk Email
Zveřejněno: Sobota, 30. duben 2022

shutterstock 511527364 red 850x420Máte rádi svět v pohybu? A co byste řekli na to, když by ten pohyb byl hlídaný chytrým zařízením?

Pokud Vás zajímá odpověď, tak jste srdečně zváni na celostátní setkání elektrotechniků, revizních techniků a projektantů, které se bude konat ve čtvrtek 12. 5. 2022 v hotelu Olšanka a o této problematice bude v 15:00 hod. přednášet aplikační inženýr spol. Danfoss Drives, pan Josef Konečný. Pohovoří o problematice měničů kmitočtu se zaměřením na predikci chování stroje nasazeného v průmyslovém podniku.

Všichni účastníci konference ELTECH 2021 nadšeně sledovali odbornou přednášku pana Josefa Konečného 
kterou jsme nazvali Úvod do koncepce a problematiky měničů obecně,Úvod do koncepce a problematiky měničů obecně,nasazení frekvenčních měničů v průmyslovém podniku
Pan Josef Konečný, za tuto přednášku sklidil velký potlesk a ohodnocení mezi nejlepšími přednášejícími toho dne.

 
Proč byste na konferenci ELTECH 2022 neměli chybět- 2.část Nařízení vlády u VTZ EZ a Odborné způsobilosti v elektrotechnice Tisk Email
Zveřejněno: Pondělí, 25. duben 2022

profilJednou z nejdůležitějších oblastí, které se budou probírat na XVIII.konferenci ELTECH 2022, budou dvě nová nařízení vlády první 
Nařízení o vyhrazených elektrických zařízeních   a druhé  Nařízení vlády  o požadavcích  na odbornou způsobilost v elektrotechnice přednášky na tato témata budou mít Mgr.Bc Lucie Kyselová, vrchní mininsterský rada , vedoucí oddělení inspekce a bezpečnosti práce MPSV a Mgr. Radek Roušar - prezident Elektrotechnického svazu Českého, z.s.- předseda Sekce pro vyhrazená technická zařízení a člen představenstva Hospodářské komory ČR

  • který bude mít na konferenci  dvě přednášky na téma 

Nová legislativa pro vyhrazená elektrická zařízení účinná od 1.7.2022 a Odborná způsobilost v elektrotechnice účinná od 1.7.2022RR profil 2021

Na konferenci se dovíte odpovědi nejen na otázky, které jsme obdrželi od Mgr.Bc.Lucie Kyselové, 
odpovědi na otázky:

Je pravda, že předsedu zkušební komise pro revizní techniky u odpovědné osoby, jmenuje ředitel Odpovědné osoby, a že členové mohou být například, 2 zaměstnanci Odpovědné osoby, a třetí ze SUIP? Nebo předseda komise zaměstnanec Odpovědné osoby, dále jeden ze SUIP a jeden MPSV?

Složení komise bude od 1. 7. 2022 dáno ust. § 12 odst. 2 zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon“). Pověřenou organizací dle tohoto zákona bude TIČR, která si bližší podmínky pro činnost zkušební komise stanoví statutem a jednacím řádem.

Jak se bude školit osoba poučená-bývalý §4-ve většině případů zámečníci, uklízečky

 Návrh nové právní úpravy uvádí, že za činnost na elektrickém zařízení vyžadující odbornou způsobilost se nepovažuje obsluha jednoduchého elektrického zařízení malého a nízkého napětí (např. zapnout/vypnout vysavač, počítač či jiný stroj pomocí vypínače) pro běžné použití. Tyto činnosti může vykonávat osoba školená dle § 19 zákona. Při provádění ostatních činností musí zaměstnanec mít odbornou způsobilost minimálně osoby poučené v návaznosti na prováděnou činnost.
 
Proč byste na konferenci ELTECH 2022 neměli chybět - 1.část InSite, aneb jak připojit, plně osazený, podružný rozvádeč k internetu Tisk Email
Zveřejněno: Pondělí, 18. duben 2022

system pro m compact insite control unit scu100 293x180

První přednáška na XVIII.celostátní konferenci ELTECH 2022, 12.5., Kongresové centrum Olšanka, je věnována InSite, aneb jak připojit, plně osazený,podružný rozvadeč k internetu
Přednášku přednese Ing.Jiří Vašinka , produktový manažer ABB, s.r.o
V prostředí, kde jsou klíčovými parametry energetická účinnost a plynulost provozu, vám výrobky řady System pro M compact® InSite prokážou neocenitelnou službu. Možná vám někde ve spotřebě energie zbytečně unikají peníze a vy o tom vůbec nevíte.

Měřiče výkonu InSite vám pomohou odhalit rizika instalovaného systému už v rané fázi. Dostává se vám do ruky nástroj, který v reálném čase nepřetržitě provádí diagnostiku a upozorňuje na možné problémy.

 
Proč byste neměli chybět na XVIII celostátní konferenci ELTECH 2022 Tisk Email
Zveřejněno: Středa, 13. duben 2022

stažený soubor 1Vážení kolegové,a kolegyně,

stálo nás dost úsilí abychom splnili svůj slib z podzimu, z konference ELTECH 2021, že uspořádáme po schválení Nařízení vlády Odborné způsobilosti v elektrotechnice, a Vyhrazených technických zařízení elektrických konferenci na jaře tohoto roku. Poslal jsem Vám newsletter i pozvánku abyste se mohli přihlásit na konferenci ELTECH 2022, kde je nosným programem Nařízení vlády, viz výše, které už je schválené  Odborná způsobilost v elektrotechnice a do konce dubna  Nařízení vlády VTZ EZ

Dostal jsem včera otázku, " napiš jim," proč se mají této konference zúčastnit. Obě nařízení vlády jsou propojená se Zákonem 250/2021.

Mělo by Vás zajímat  že u Nařízení vlády k odborné způsoblosti v elektrotechnice, dochází ke změně kvalifikace, ke změně zkoušek revizních techniků na TIČR, kdy bude předseda někdo z TIČR, a další dva členové,jmenování ředitelem TIČR, mohou být ze SUIP, i MPSV. Zkoušky pro RT  dle našeho názoru budou těžší. Platnost Osvědčení RT bude i nadále 5 roků. Proto jsme připravili i dva kurzy pro RT, kteří si chtějí obnovit Osvědčení Revizního technika podle stávající legislativy. Viz naše dva kurzy : www.elektrotechnici.cz/eshop/kurzy, dosud bez větší odezvy z Vaší strany. Pokud ještě váháte, alespoň si přečtěte program, a koncepci tohoto kursu.Ukázky z testových otázek a odpovědí pro kurzy RT ke zkouškám na TIČR

U Nařízení vlády o Odborné způsobilosti dochází také ke zrušení kvalifikace § 5, tedy absolventi elektrotechnických škol a vyučení elektrotechnici, neobdrží jako součást maturitního vysvědčení  odbornou způsobilost v elektrotechnice ( viz dříve §5/vyhlášky 50/78 Sb.

 
Normy upravující použití elektroinstalace na a do hořlavých podkladů Tisk Email
Zveřejněno: Úterý, 12. duben 2022

17857 ABB Podklady web webinare banner 1080x680 APoptávka po dřevostavbách a úsporných nízkoenergetických domech u zákazníků stále roste. Konstrukce, kde hlavním stavebním materiálem je dřevo a dřevu příbuzné hmoty, však podléhají zvláštním požadavkům pro elektroinstalace na hořlavých podkladech. Vyznat se v normách, které určují, co se musí a co se nesmí, je docela složité. ABB se rozhodlo připravit přehledné videoškolení, které vám pomůže se v té problematice zorientovat. Dozvíte se v něm, jak správně elektroinstalační přístroje do dřevostavby vybrat a neudělat chybu.

 

Stručné shrnutí videoškolení

Normy upravující použití elektroinstalace na a do hořlavých podkladů

  1. ČSN 33 2312 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich
  2. ČSN EN 60670-1 - Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace
 


distrelec

Přehled nových článků

insio
testo
ABB
danfoss
brady

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky