Domů


Čemu věnovat pozornost při nákupu elektrických spotřebičů a svítidel Tisk Email
Zveřejněno: Pondělí, 28. listopad 2022

Když kupujeme světelný spotřebič,třeba lustr,uvažujeme o tom že by jsme ho chtěli regulovat .Také je důležitý příkon žárovek.
svítidla

 

 

 

 

 

Jak vysvětlit svítivost žárovek (světelný tok): co vyjadřuje a proč se jí řídit?

Světelný tok se udává v lumenech a vyjadřuje skutečné množství světla, které světelný zdroj vyzáří. Jde tak o mnohem lepší parametr pro srovnání „výkonu“ žárovek, než je jejich příkon ve wattech, což je zřejmé při pohledu na srovnávací tabulku klasických a LED žárovek.
obr.2

 

 

 

 

 

Důležitá je otázka výběru příkonu spotřeba (příkon) vybíraného svítidla.

Udává energetickou náročnost svítidla. Současné úsporné zdroje mají spotřebu pouze v jednotkách wattů. 

Už jste se setkali že jste si koupili žárovku a ona Vám nepasovala do objímky? Je důležité si ověřit před koupí světelného zdroje tvar patice svítidla..

Patice slouží k mechanickému upevnění a elektrickému propojení svítidla se světelným zdrojem. Mohou být šroubovací, bajonetové či kolíčkové, mohou se lišit i velikostí. Různé typy patic nejsou vzájemně kompatibilní. 

 
Nová ČSN 33 2000-5-53 ed. 3 Tisk Email
Zveřejněno: Pondělí, 21. listopad 2022

20221121 164406Ve Věstníku 11/2022 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, byla vyhlášena norma ČSN  33 2000-5-53 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení – Spínací a řídicí přístroje, která nabyde platnost k 1. 12. 2022.

Tato norma nahradí, s účinností od 2025-05-13, normy ČSN 33 2000-5-53 ed. 2 z června 2016, ČSN  33 2000-5-534 ed. 2 z listopadu 2016 a ČSN  33 2000-5-537 ed. 2 z dubna 2017. Tyto normy platí do uvedeného data společně s normou ČSN  33 2000-5-53 ed. 3.

Tato norma je celkovou technickou revizí předchozí normy, která slučuje technické požadavky na přístroje pro ochranu, odpojování, spínání, řízení a monitorování, které byly doposud obsažené ve třech samostatných normách souboru ČSN 33 2000.

Podrobný popis všech změn v textu normy najdete v příštím čísle časopisu.

Další informace o nových i stávajících normách najdete na https://www.normy.biz/

 
Kontroly,zkoušky a revize fotovoltaických elektráren a ostrovních systémů z pohledu aktuálních platných norem Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Zveřejněno: Sobota, 19. listopad 2022

shutterstock 408305149 2Autoři: Rostislav Kubíček, RT 2A, 2B, lektor ŽSE, z.s.
           Štefan Chcocholáček RT 1A, 1B  

V tomto článku byly použity tyto normy:

ČSN EN 62446:2010 (364623) Fotovoltaické
systémy spojené s elektrorozvodnou sítí – Minimální
požadavky na systémovou dokumentaci, zkoušky
při uvádění do provozu a kontrolu
 (viz https://www.in-el.cz/referat/103219/dokumentace
-zkousky-a-kontroly-fotovoltaiky-csn-en-62446
).

Požadavky na konstrukci, ale především na soubor 
ČSN 33 2000 Elektrické instalace nízkého 
(v samotné normě je to skryto pod mezinárodním
označením těchto norem jako IEC 60364), zejména
pak na ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého
napětí – Část 6: Revize a ČSN 33 2000-7-712:2006 (332000) Elektrické instalace budov
– Část 7-712:Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Solární fotovoltaické (PV) napájecí
systémy (v normě jsou uvedeny pod mezinárodním označením

IEC 60364-6 a IEC 60364-7-712).

Další související normy

Soubor ČSN 33 2000 Elektrické instalace nízkého napětí

ČSN 33 2000-6 (332000) Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize

ČSN 33 2000-7-712:2006 (332000) Elektrické instalace budov –
Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech
– Solární fotovoltaické (PV) napájecí systémy

Soubor ČSN EN 61557 (356230) Elektrická bezpečnost
v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím
do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V – Zařízení
ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany
ČSN EN 61730-1 (364650) Způsobilost k bezpečné činnosti fotovoltaických
(PV) modulů – Část 1: Požadavky na konstrukci

 
Co přináší časopis PRO REVIZE č. 1 - 2? Tisk Email
Zveřejněno: Úterý, 08. listopad 2022

casopis1Co přináší časopis PRO REVIZE č. 1 - 2?

Dlouho jsme čekali na odborný časopis,
který není přeplněn reklamami a popisy
elektrotechnických výrobků, a podařilo
se. Díky členům našeho
Živnostenského společenstva
elektrotechniků, z. s.
a redakční radě
máte možnost si dnes přečíst, případně
volně stáhnout v pdf formátu, celý časopis.

Časopis, který je celý věnován praxi  a
reviznímtechnikům především, ale i příznivcům elektrotechnikům, kteří uvažují, že by se revizními
techniky stali i našim doyenům, kteří již s praxí skončili a rádi si přečtou, co je dnes v oboru nového.

V úvodu časopisu je panem Štefanem Chocholáčkem, revizním technikem E1A a E1B, lektorem
Živnostenského společenstva elektrotechniků, z. s. představen měřicí přístroj MEg 40+.
Pan Chocholáček v něm popisuje, k čemu tento měřicí přístroj slouží. Přístroj má funkce
elektroměru,monitoru, sleduje průběhy napětí, proudů a výkonů. Jedná se o měřicí přístroj
sloužící k optimalizaci nastavení nasmlouvaného odběru.

Další revizní technik E2A a E2B - pan Rostislav Kubíček, který je rovněž předním lektorem
Živnostenského společenstva elektrotechniků, z. s., uvádí revizní techniky do tajů náležitostí
revizní zprávy
. Pan Kubíček má bohatou celoživotní praxi revizního technika a jeho články
i přednášky na konferencích jsou vyhledávány nejen mladými, začínajícími revizními techniky,
ale často má co říci i těm dříve narozeným.

Velmi hodnotný článek, který následuje, napsal Ing. Leoš Koupý, obchodní ředitel ILLKO Blansko.
Je věnován měření elektrických instalací při revizích, a v čísle 1-2/2022 je popsáno měření
proudových chráničů.

Další článek, který napsal Ing. Tomáš Drahoňovský, Ph.D. ze společnosti ABB, se věnuje normám
upravujícím elektroinstalace na a do hořlavých podkladů
.

casopis2V časopisu najdeme pojednání o revizích
stávajících zařízení, které byly provedeny
 podle dříve platných norem
.
Autorem je opět pan Štefan Chocholáček,
který v závěru uvádí případ, kdy elektroinstalaci
posuzovalo několik revizních techniků, a soudní
znalec měl na revidovanou elektroinstalaci
jiný názor,  a zpochybnil závěry revizních t
echniků, tedy se zastal provozovatele.
Pan Chocholáček v samém závěru článku
cituje onoho soudního znalce, „že by se
stávající a staré zařízení nemělo posuzovat
dle současných norem“, a že „revizní technik
by měl konkretizovat závady a posuzovat elektroinstalace střízlivěji, s čistou hlavou a s rozumem“.

V dalším článku najdeme pojednání o provádění revize elektroinstalací
z pohledu normy ČSN 33 2000-6 ed. 2
.Autor, pan Kubíček, se zde
věnuje postupu při revizích elektroinstalace v jednotlivých případech. Zdůrazňuje,
na co by si revizní technici měli dát pozor při revizích stavebních rozváděčů, společných
prostor,elektroměrových rozváděčů v bytovém domě, bytových instalací a při kontrolách
pracovních strojů.

Dále pokračuje měřením impedance smyčkypři revizích a proudovými chrániči.

 
Kontroly a revize elektrických spotřebičů z pohledu nové legislativy. Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Zveřejněno: Sobota, 05. listopad 2022

shutterstock 736672528 1 optimizedzmenšitZačátkem platnosti zákona 250/2021 sb.

nastala změna také při  kontrolách a revizích
elektrických spotřebičů.
§ 2

Co říká zákon 250/2021 sb.?

Odstavec a) :vyhrazeným technickým
zařízením tlakové, zdvihací, elektrické nebo
plynové zařízení, které při provozu svým
charakterem nebo akumulovanou energií,
v důsledku nesprávného použití, výskytem
provozních rizik vyvolávajících nebezpečné situace nebo nedodržením podmínek bezpečného
provozu představuje závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob,

 Jaké jsou tedy vyhrazená elektrická zařízení ve smyslu nařízení vlády 190/2022sb.?

 1. a) elektrická zařízení pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod, distribuci a odběr elektrické energie
  a elektrické instalacestaveb a technologií,
 2. b)zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.

Co tedy nepatří podle nařízení vlády 190/2022 sb. mezi vyhrazené technické zařízení?

 1. a)ruční elektromechanické nářadí, elektronické přístroje a elektrické spotřebiče do napětí
  400 V včetně, pokud nejsou určené pro pevné připojení k elektrické síti,
 2. b) prodlužovací šňůry a odpojitelné přívody,
 3. c)zdravotnické elektrické přístroje,
 4. d) elektrické zařízení strojů, které je považováno za výrobek podle jiného právního
 5. předpisu Zákon 378/2002)
 6. e) elektrická zařízení a instalaces charaktery proudu nebo napětí, které nepředstavují
 7. zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob, pokud nejsou
 8. určeny k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, parnebo prachů.

 

 
Jaká byla letošní konference BEZPEČNOST 2022? Tisk Email
Zveřejněno: Úterý, 25. říjen 2022

PhotoScanNemohu začít jinak, než poděkováním panu ministru práce
a sociálních věcí panu ing. Mariánu Jurečkovi,

který  převzal nad konferencí BEZPEČNOST 2022 záštitu. 

Je to ocenění pro nás všechny, kteří jsme se na přípravě
a organizace konference podíleli. Všechno se uskutečnilo
podle programu, jen trochu improvizace bylo nutno udělat,
kvůli omluvě pana ing.Bečky ze společnosti SICK, který se
nemohl ze zdravotních důvodů zúčastnit. Těžká role čekala
na pana Kubíčka, našeho výborného lektora,ŽSE, z.s.
a současně revizního technika E2 A, E2B. Na něj připadla
nelehká úloha , vysvětlitúčastníkům  úskalí Nařízení vlády
č.190/2022 a 194/2022. Oslovili jsme ředitele elektrotechnických
středních škola a odborných elektrotechnických učilišť,aby vyslali na konferenci co největší
počet učitelů odborného výcviku, zástupců ředitelů, a mezi účastníky byli i  ředitelé škol.
Všechny zajímala nová metodika,k udělování Osvědčení dle §4, Nařízení vlády č.194/2022,
protože to je pro ně úplně nová věc, se kterou mohli seznámit de facto až po nástupu do škol
a učilišť začátkem měsíce září . 
Proto jsme ve spolupráci s panem Kubíčkem připravili celou metodiku,k Źákonu250/2021,
i oběma Nařízením vlády, včetně komentáře, a příloh. 
Tato publikace bude vydána v ŽSE,
z.s. knižně, a její rozsah je připravovánkolem 200 str.A5., její předpokládaná cena do 500 Kč.
Vyjde  koncem listopadu, a určitě to bude vhodný dárek, nejen pro učitele 
elektrotechnických škol a učilišť
ale pro všechny elektrotechniky, kteří chtějí být seznámeni podrobně s touto
legislativou, a komentáři
pana Kubíčka. Jeho přednáška, na konferenci
patřila k těm nejsledovanějším. 

Protože na konferenci bylo minimálně 20 učitelů středních elektrotechnických
škol a středních elektrotechnických odborných učilišť,domluvili jsme se s nimi
a zástupci ŽSE, z.s.  operativně 
na vytvoření pracovní skupiny, ve které byly
předneseny důležité otázky, které je třeba zahrnout do připravované
novely Nařízení vlády č.194/2022. Ale o tom bude pojednávat samostatný článek. 

 
Kontroly elektrických spotřebičů a nářadí od 1.7.2022 ve školství Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Zveřejněno: Sobota, 22. říjen 2022
shutterstock 1659716629autor: Rostislav Kubíček, RT E2A, E2B ,
lektor Živnostenského společenstva 
elektrotechniků, z.s.
Vyhrazenými elektrickými zařízeními nově
nejsou
a) ruční elektromechanické nářadí,
elektronické přístroje a elektrické spotřebiče
do napětí 400 V včetně, pokud nejsou určené
pro pevné připojení k elektrické síti
b) prodlužovací šňůry a odpojitelné přívody
c) zdravotnické elektrické přístroje,
d) elektrické zařízení strojního zařízení,
které je považováno za výrobek
podle jiného právního předpisu,
e) elektrická zařízení a instalace s charaktery proudu nebo napětí,
které nepředstavují zvýšenou míru ohrožení života,

zdraví a bezpečnosti fyzických osob, pokud nejsou určeny k použití

v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, par nebo prachů.

Ty sice dále nespadají do skupiny vyhrazených elektrických zařízení, ale to neznamená,
že by měly být vyňaty z veškerých dalších činností, že tato zařízení už nikdy
nebudeme kontrolovat, sledovat a nebudeme dávat pozor na jejich bezpečnost.
To, co pro všechna zařízení zůstává v platnosti je nařízení vlády č. 378/2001 Sb.,
a požadavek § 4 odstavec 2 kontroly minimálně jednou ročně
Co se týče drobných zařízení, tak existují dvě normy, které vyšly v roce 2021,
které definují, co bychom měli se spotřebiči a drobným zařízeními dělat.
A ty obsahují jednak část kontrol a pak část revizí.
 


distrelec

Přehled nových článků

amper 2023 Noark Electric Witty Petr Soukup PRE Kiwa Hotel Avanti Abb

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky