Domů


Systém Test-it-off pro automatizaci testování funkčnosti DPS Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 22
NejhoršíNejlepší 
Zveřejněno: Sobota, 13. listopad 2021

1Při výrobě desek plošných spojů je důležitým krokem výstupní kontrola kvality, díky které se spolehlivě odhalí přítomnost vadných kusů. Procesy testování funkčnosti DPS je možné automatizovat. Za tímto účelem vyvinula společnost KINALI systém Test-it-off, který vychází z principů Průmyslu 4.0 a zajišťuje autonomní testování.

Testování DPS a metodika

Co vše je součástí testování funkčnosti osazených DPS, tedy PCBA? Zpravidla se kontrolují hodnoty napětí, odběr proudu nebo funkčnost komunikačních protokolů. Pokud jsou na desce osazeny například LED diody, zavádí se také kontrola vizuální reakce.

Elektrotechnické společnosti řeší testování desek plošných spojů buď offline na FCT/ICT stanicích, nebo inline při začlenění do výrobních linek. Kontrola pak může být prováděna lidmi, nebo roboty.

 
Nová publikace Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně Tisk Email
Zveřejněno: Pondělí, 11. říjen 2021

shutterstock 1834277647Živnostenské společenstvo elektrotechniků vydává v těchto dnech novou publikaci přehledně monitorující Přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně. 

Autorem je Ing.Pavel Hála, předseda spolku, který využívá při zpracování publikace dostupných informací, od tehdejšího ředitele elektrárny, pana Ing.Babáka, materiálu ČEZ a vlastních poznatků ze samostatných exkurzí, doprovázených zkušenými pracovníky elektrárny. 

Publikace má 36 stran,které postupně prochází jednotlivými částmi, tvořícími samotnou elektrárnu. 

Cena publikace činí 165 Kč, lze jí objednat na eshopu www.elektrotechnici.cz, pro návštěvníky webu www.etm.cz je po zaregistrování možnost stáhnout si publikaci zdarma.

 
Monitorování energie od senzoru až po cloud: udržitelná výroba a úspora nákladů Tisk Email
Zveřejněno: Neděle, 10. říjen 2021
 
11925305851934Zaručení udržitelnosti a snížení spotřeby energie jsou na denním pořádku v každém odvětví. Společnost SICK AG vyvíjí od založení podniku před 75 lety senzorová řešení pro lepší životní prostředí a stanovila si za cíl snížit do roku 2030 svoje netto emise skleníkových plynů po celém světě na nulu. Tento závazek a know-how pro šetrné zacházení se zdroji a ochranu životního prostředí mají tradici i budoucnost. Dokazují to inovativní řešení pro monitorování energie na bázi chytrého snímače průtoku FTMg.
  
Společnost SICK již desítky let implementuje ve všech pobočkách energeticky úsporná a udržitelná opatření ve výrobě, logistice a dalších oblastech důležitých pro téma energie. Požadavky vlastních závodů jako „interních zákazníků“, ale také četné projekty realizované s externími zákazníky na základě jejich přání pravidelně generují nové nápady na produkty a řešení pro zachování zdravého a obyvatelného životního prostředí pomocí senzorů. Přitom se opětovně ukázalo, že se účinnost zdrojů a efektivita nákladů navzájem doplňují – životní prostředí a firmy tedy společně profitují z výhod. Jedním z nejnovějších příkladů je FTMg (Flow Thermal Meter for gases), u něhož firma SICK navrhla odstupňovaný koncept řešení pro monitorování stlačeného vzduchu.
 
Základní povinnosti provozovatele elektrických zařízení NN ve vztahu k provádění revizí (4.část)-dokočení) Tisk Email
Zveřejněno: Čtvrtek, 07. říjen 2021
prodlužovací šnůryOchrana prodlužovacích šňůr  před úrazem elektrickým proudem 
Prodlužovací přívody musí být navrženy a provedeny tak, aby po zapojení a namontování jako pro obvyklé používání nebyly živé části přístupné ani po odstranění částí, které mohou být odejmut bez použití nástroje. 
 Konstrukce prodlužovacích přívodů 
Zásuvky, které se mají používat v prodlužovacích přívodech, musí mít clonky. 
Vidlice a zásuvky musí odpovídat ČS IEC 60884-1
Vidlice s pojistkami musí odpovídat IEC 60884-2-1 (norma v ČR nezavedena). 
Ohebné kabely musí odpovídat IEC 60227(soubor) nebo TEC 60245(soubor). 
 
Poznámka: Uvedené soubory norem v ČR nezavedeny. Používá se HO 21 (soubor) - zaveden v souboru ČSN 34 7410 a HO 22 (soubor) - zaveden v souboru ČSN 34 7470. V současnosti normy souborů ČSN většinou již jako ČSN EN 50525 (soubor). 
 
Ohebný kabel musí mít stejný počet vodičů, jako je počet pólů v zásuvce (zásuvkách). 
Ochranné kontakty, pokud jsou použity, jsou považovány za jeden pól. 
 
Pokud je v zásuvce použit ochranný kontakt, musí být připojen k příslušnému ochrannému kontaktu vidlice. Typ, délka ohebného kabelu a jmenovitý průřez vodičů prodlužovacích přívod LI musí odpovídat tabulce 2. Délka kabelu se měří mezi dosedacími plochami vidlice (plocha, ze které vystupuj í kolíky) a zásuvky (plocha, ve které jsou otvory pro kolíky vidlice). V případě vícenásobných zásuvek se měření provádí u zásuvky, která je nejblíže vidlici. 
 
Pozvánka na XVII.celostátní setkání elektrotechniků - podrobný program ke stažení Tisk Email
Zveřejněno: Čtvrtek, 07. říjen 2021

shutterstock 287669165Již jen 12 dnů nás dělí od XVII.celostátníího setkání elektrotechniků v Praze. 
Konference jejímž nosným program jsou aktuální změny u vyhrazených technických zařízení, je věnována, ale také i dalším oblastem elektrotechniiky, především s ohledem na revize elektrických zařízení. 
Na konferenci vystoupí přední lektor Živnostenského společenstva, z.s., pan Rostislav Kubíček, RT E2A, E2B,  který se bude věnovat, správným náležitostem revizních zpráv, vnějším vlivům , a základním  povinnostem  provozovatele elektrických zařízení NN ve vztahu k provádění revizí. Hodnotné jsou i další přednášky například ta, kterou přednese pan Daniel Anděl, ze společnosti Dehn s.r.o , jeho přednáška  "Ochrana před účinky blesku a přepětí z pohledu projektanta, provozovatelea revizního technika byla s ním konzultovánna a věřím, že všichni si přijdou na své. Navíc pan Daniael Anděl se zúčastní večrního Workshopu, kde si účastníci mohou vyzkoušet praktické zapojování  přepěťových ochran. 
Projektanty, určitě zaujmu přednášky pracovníků Danfoss věnované problematice frekvenčních měničů , a nasazení frekvenční měničů v průmyslovém podniku. Generální ředitel ČAS pan magistr Zdeněk Veselý, účastníky seznámí, jak je to se závazností norem, a  bezplatným přístupům k normám. Podívejte se dobře na pozvánku, najdete v ní tří workshopy,o které je mezi účastníky velký zájem. 
Druhý den mezi nás přijde pan Ing. Leoš Koupý, ze společnosti ILLKO, který budeme mít hodnotnou přednášku Měření proudových chráničů RCD při revizíchMěření proudových chráničů RCD při revizích elektrických instalací podle ČSN 33 2000-6 ed. 2.

 
Příběh ženy, která se nikdy nevzdává Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 3
NejhoršíNejlepší 
Zveřejněno: Sobota, 02. říjen 2021

foto titulní strana

Tou ženou je ředitelka Střední školy elektrotechniky a strojírenství v Praze 10, Ing. Bc. Simona Nesvadbová, Ph.D. ING-PAED IGIP.

Když jsem se připravoval na účast elektrotechnických škol na XVII. celostátní setkání elektrotechniků, podíval jsem se na vedení elektrotechnických škol. Zaujala mne ředitelka Ing. Bc. Simona Nesvadbová, Ph.D. ING-PAED IGIP. Žen ve vedení elektrotechnických škol není mnoho. Slovo dalo slovo a paní ředitelka, přestože je hektické období před volbami a začátek školního roku, vyhověla mé prosbě a domluvili jsme si návštěvu u ní ve škole a rozhovor, pro naše čtenáře.

Paní ředitelka se již ve svém mladém věku rozhodla, že vynahradí svému otci syna, kterého si tak toužebně přál. Tak jak píši v názvu reportáže, měl jsem možnost i za tu krátkou chvíli poznat, že se obdobně jako známá návrhářka a pozdější majitelka několika módních salónů, Coco Chanel, nikdy nevzdává.

Již během postgraduálních studií dokazovala svému okolí, že jí sudičky přisoudily vlastnost, která často není ani doménou mužů. Všechny tři se shodly na tom, že jí dají vzácný dar, dar síly, doplněný životním krédem, které měla paní ředitelka již od svého dětství naplňovat.“ Nikdy se nevzdávej, protože to je jen tady a teď“. Proto již během studií na ČVUT začala vyučovat na Smíchovské střední průmyslové škole, kde pracovala 11 let. Dále absolvovala vysokoškolská studia učitelství odborných předmětů a angličtiny. Její krédo „Nikdy se nevzdávej“, tak bylo naplněno bezezbytku. Tím se jí otevřela cesta do dalšího života naplněného vysokými cíli.
pozn.autora

 
Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně v Jeseníkách: Obsah a ukázka Tisk Email
Zveřejněno: Čtvrtek, 23. září 2021

POhled na dolní nádrž PVE Dlouhé StráněŽivnostenské společenstvo elektrotechniků, z.s. ve spolupráci s Ing.Pavlem Hálou ( autorem) připravilo publikaci Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně. 
Tuto publikaci v tištěné podobě obdrží všichni účastníci XVII. Celostátního setkání elektrotechniků v Praze, Aureli hotel Astra, ve dnech 19.-20.10 2021. 

informace a přihlášky 
https://www.elektrotechnici.cz/aktuality/55-xvii-celostatni-setkani-elektrotechniku-projektantu-reviznich-techniku-a-energetiku-cr-eltech


Na úvod začnu tím, že Vám připomenu, že výstavba elektrárny Dlouhé Stráně byla zahájena v květnu 1978, na počátku 80 let však byla stavba převedena do útlumového programu. V roce 1985 došlo k modernizaci projektu a porce 1989 bylo rozhodnuto stavbu dokončit. Do provozu byla uvedena roku 1996. Elektrárna ležící v katastru obce Loučná nad Desnou u Šumperka, se může pochlubit třemi „nej". Největší reverzní vodní turbínou v Evropě, největším spádem a největším instalovaným výkonem

V  elektrizační soustavě plní elektrárna několik významných funkcí:

  • statickou (přeměna nadbytečné energie v soustavě na energii špičkovou – v době přebytku elektrické energie v síti, především v noci, se voda čerpá z dolní nádrže do horní a ve špičkách se vyrábí elektrický proud).
  • dynamickou (plní funkci rezervy systému, poskytuje regulační výkon a podílí se na řízení kmitočtu soustavy)
  • kompenzační (slouží k regulaci napětí v soustavě).
 


distrelec

Přehled nových článků

insio
testo
ABB
danfoss
brady

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky