Domů


Pozvánka na XVII.celostátní setkání elektrotechniků - podrobný program ke stažení Tisk Email
Zveřejněno: Čtvrtek, 07. říjen 2021

shutterstock 287669165Již jen 12 dnů nás dělí od XVII.celostátníího setkání elektrotechniků v Praze. 
Konference jejímž nosným program jsou aktuální změny u vyhrazených technických zařízení, je věnována, ale také i dalším oblastem elektrotechniiky, především s ohledem na revize elektrických zařízení. 
Na konferenci vystoupí přední lektor Živnostenského společenstva, z.s., pan Rostislav Kubíček, RT E2A, E2B,  který se bude věnovat, správným náležitostem revizních zpráv, vnějším vlivům , a základním  povinnostem  provozovatele elektrických zařízení NN ve vztahu k provádění revizí. Hodnotné jsou i další přednášky například ta, kterou přednese pan Daniel Anděl, ze společnosti Dehn s.r.o , jeho přednáška  "Ochrana před účinky blesku a přepětí z pohledu projektanta, provozovatelea revizního technika byla s ním konzultovánna a věřím, že všichni si přijdou na své. Navíc pan Daniael Anděl se zúčastní večrního Workshopu, kde si účastníci mohou vyzkoušet praktické zapojování  přepěťových ochran. 
Projektanty, určitě zaujmu přednášky pracovníků Danfoss věnované problematice frekvenčních měničů , a nasazení frekvenční měničů v průmyslovém podniku. Generální ředitel ČAS pan magistr Zdeněk Veselý, účastníky seznámí, jak je to se závazností norem, a  bezplatným přístupům k normám. Podívejte se dobře na pozvánku, najdete v ní tří workshopy,o které je mezi účastníky velký zájem. 
Druhý den mezi nás přijde pan Ing. Leoš Koupý, ze společnosti ILLKO, který budeme mít hodnotnou přednášku Měření proudových chráničů RCD při revizíchMěření proudových chráničů RCD při revizích elektrických instalací podle ČSN 33 2000-6 ed. 2.

 
Příběh ženy, která se nikdy nevzdává Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 3
NejhoršíNejlepší 
Zveřejněno: Sobota, 02. říjen 2021

foto titulní strana

Tou ženou je ředitelka Střední školy elektrotechniky a strojírenství v Praze 10, Ing. Bc. Simona Nesvadbová, Ph.D. ING-PAED IGIP.

Když jsem se připravoval na účast elektrotechnických škol na XVII. celostátní setkání elektrotechniků, podíval jsem se na vedení elektrotechnických škol. Zaujala mne ředitelka Ing. Bc. Simona Nesvadbová, Ph.D. ING-PAED IGIP. Žen ve vedení elektrotechnických škol není mnoho. Slovo dalo slovo a paní ředitelka, přestože je hektické období před volbami a začátek školního roku, vyhověla mé prosbě a domluvili jsme si návštěvu u ní ve škole a rozhovor, pro naše čtenáře.

Paní ředitelka se již ve svém mladém věku rozhodla, že vynahradí svému otci syna, kterého si tak toužebně přál. Tak jak píši v názvu reportáže, měl jsem možnost i za tu krátkou chvíli poznat, že se obdobně jako známá návrhářka a pozdější majitelka několika módních salónů, Coco Chanel, nikdy nevzdává.

Již během postgraduálních studií dokazovala svému okolí, že jí sudičky přisoudily vlastnost, která často není ani doménou mužů. Všechny tři se shodly na tom, že jí dají vzácný dar, dar síly, doplněný životním krédem, které měla paní ředitelka již od svého dětství naplňovat.“ Nikdy se nevzdávej, protože to je jen tady a teď“. Proto již během studií na ČVUT začala vyučovat na Smíchovské střední průmyslové škole, kde pracovala 11 let. Dále absolvovala vysokoškolská studia učitelství odborných předmětů a angličtiny. Její krédo „Nikdy se nevzdávej“, tak bylo naplněno bezezbytku. Tím se jí otevřela cesta do dalšího života naplněného vysokými cíli.
pozn.autora

 
Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně v Jeseníkách: Obsah a ukázka Tisk Email
Zveřejněno: Čtvrtek, 23. září 2021

POhled na dolní nádrž PVE Dlouhé StráněŽivnostenské společenstvo elektrotechniků, z.s. ve spolupráci s Ing.Pavlem Hálou ( autorem) připravilo publikaci Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně. 
Tuto publikaci v tištěné podobě obdrží všichni účastníci XVII. Celostátního setkání elektrotechniků v Praze, Aureli hotel Astra, ve dnech 19.-20.10 2021. 

informace a přihlášky 
https://www.elektrotechnici.cz/aktuality/55-xvii-celostatni-setkani-elektrotechniku-projektantu-reviznich-techniku-a-energetiku-cr-eltech


Na úvod začnu tím, že Vám připomenu, že výstavba elektrárny Dlouhé Stráně byla zahájena v květnu 1978, na počátku 80 let však byla stavba převedena do útlumového programu. V roce 1985 došlo k modernizaci projektu a porce 1989 bylo rozhodnuto stavbu dokončit. Do provozu byla uvedena roku 1996. Elektrárna ležící v katastru obce Loučná nad Desnou u Šumperka, se může pochlubit třemi „nej". Největší reverzní vodní turbínou v Evropě, největším spádem a největším instalovaným výkonem

V  elektrizační soustavě plní elektrárna několik významných funkcí:

  • statickou (přeměna nadbytečné energie v soustavě na energii špičkovou – v době přebytku elektrické energie v síti, především v noci, se voda čerpá z dolní nádrže do horní a ve špičkách se vyrábí elektrický proud).
  • dynamickou (plní funkci rezervy systému, poskytuje regulační výkon a podílí se na řízení kmitočtu soustavy)
  • kompenzační (slouží k regulaci napětí v soustavě).
 
XVII.celostátní setkání elektrotechniků, projektantů, revizních techniků a energetiků ČR, ELTECH, odkazy na komentáře k zákonu 250/2021 Sb 1.část Tisk Email
Zveřejněno: Čtvrtek, 23. září 2021

shutterstock 1289067910 Upravená velikost 3Na stránkách www.elektrotechnici.cz  v rubrice Aktuality je postupňě uveřejňován nový Zákon o bezpečnosti u vyhrazených technických zařízení č.250/2021 Sb.
Návazně včetně otázek k zamyšlení některých nejasných ustanovení zákona. Tyto a další otázky budou zaslány na Ministerstvo práce a sociálních věcí, k rukám paní magistry Bc.Kyselové, vedoucí oddělení inspekce a bezpečnosti práce. Paní magistra Kyselová, na ně odpoví, dle jejího příslibu při osobním setkání s předsedou Živnostenského společenstva Ing.Pavlem Hálou co nejdříve, roovněž budou předmětem diskuse na XVII.Celostátním setkání elektrotechniků , které se uskuteční ve dnech 19.a 20.října t.r. v Aureli hotelu Astra v Praze.Na setkání Mgr Kyselové a Ing.Hály byla dohodnuta možnost zaslat vaše otázky nejen k zákonu, ale hlavně k připravovanému Nařízení vlády ČR, k vyhrazeným elektrickým zařízením. 
Dnes vybííáme nejzajímavější otázky, k jednotlivým částem zákona, a navíc, vždy odkaz, kde je možné tyto části zákona si stáhnout. 
1.část 
Živnostenské společenstvo elektrotechniků - Nový zákon 250/21 Sb.1 část + komentář (elektrotechnici.cz)
Z
 otázek vybíráme: 
c) revizí posouzení provozní a technické bezpečností osob vykonávajících obsluhu a práci na  elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti  vyhrazeného technického zařízení uváděného do provozu nebo již provozovaného, při kterém se prohlídkou, zkouškou nebo měřením  ověřuje, zda zařízení odpovídá právním a ostatním předpisům  zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, popřípadě posouzení technické dokumentace a odborné způsobilosti obsluhy   ( bude revizní technik při revizi posuzovat nejen technickou dokumentaci, což dělal dosud , ale nyní také odbornou způsobilost obsluhy??  

 upravená 2g) průvodní dokumentací soubor dokumentů, dodaných výrobcem nebo dodavatelem vyhrazeného technického zařízení, v českém jazyce, který musí být k dispozici po celou dobu provozu zařízení,Jak se revizní technik má postavit při revizi k situaci, kdy průvodní dokumentací soubor dokumentů, dodaných výrobcem nebo dodavatelem vyhrazeného technického zařízení, není k dispozici. Věčný problém, který se řeší na různých seminářích, je třeba znát závaznou odpověď, lze dokonce revizi v tomto případě na základě toho zákona 250/2021 odmítnout? 

c) potřebné technické vybavení k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny.  Kdo je na základě tohoto ustanovení  Zákona č.250/21 Sb. §8 , čl.2, písmeno c, povinen zajistit potřebné  vybavení revizního technika k revizím vyhrazeným technických zařízení? Kdo určuje co je potřebné vybavení revizního technika ? V případě vybavení měřicími přístroji; Kdo určuje výši investic na pořízení vybavení revizního technika? 

Celý zákon č.250/2021 Sb. je hlavní téma odborné přednášky, zpracovatelů zákona Mgr.Ing.Hahna, Generálního inspektora SUIP a Ing.Ondřeje Varty ředitele odboru VTZ SUIP na XVII celostátním setkání elektrotechniků ČR ve dnech 19.-20.10 Aureli hotel Astra

informace a přihlášky 
https://www.elektrotechnici.cz/aktuality/55-xvii-celostatni-setkani-elektrotechniku-projektantu-reviznich-techniku-a-energetiku-cr-eltech


V další části uveřejníme 

XVII.celostátní setkání elektrotechniků, projektantů, revizních techniků a energetiků ČR, ELTECH, odkazy na komentáře k zákonu 250/21 Sb 2.část

 

 

 
Řešení optických rozvodů -část 2 Vnější optické sítě Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 4
NejhoršíNejlepší 
Zveřejněno: Pondělí, 20. září 2021

VýstřižekDíky pochopení majitele firmy ELNO CZ  pana Adama Piláta, máte možnost se seznámit s optickými sítěmi. Je to téma zajímavé 
zejména pokud instalujete optické sítě,v různých objektech a revizní technici, pak při následné revize se setkávají s povinností revidovat  optické  sítě.Dnes vám přinášíme pojednání o venkovních optických sítích . Typickým produktem pro výstavbu FTTH je mikrotrubička s předinstalovaným vláknovým svazkem až do kapacity 24 vláken. Instalace takové trubičky uspoří čas jak při samotném záfuku, tak i omezí počet nutných vstupů do objektu zákazníka. Výhodou takové instalace je i možnost instalace trubičky s vláknem, které už je předkonektorováno optickým konektorem, který stačí pouze terminovat do zákaznické zásuvky uvnitř koncového objektu.

Dalším z produktů pro účastnickou část FTTH sítí je „zemní“ Riser kabel, který je určen pro přímou pokládku do země. Stejně jako u dnes již používaných Riser kabelů je možná instalace s vytažením vlákna a poté zastrčením do koncového objektu, tak i varianta s navařením na vláknový svazek, který je již zákazníkovi přeinstalován v položené mikrotrubičce.

 
Nový zákon 250/21 Sb.2 část + komentář Tisk Email
Zveřejněno: Neděle, 12. září 2021

vnější vlivyNa stránkách www.elektrotechnici.cz v rubrice Aktuality je zveřejněna druhá část Nového zákona o VTZ č.250/2021 Sb, včetně komentáře. a možnosti stažení na závěr článku. Tentokrát je věnována tato část především zkouškám odborné způsobilosti, a revizním technikům. Přičemž podle Zákona je nově stanovena Zkouška odborné způsobilosti, a to nejen revizních techniků. Ale všech odborných kvalifikací. Účinností nového zákona definitivně končí tzv. ověřování odborné způsobilosti kvalifikací § 6 - 8, kdy stačilo aby se sešla tříčlenná komise, z nichž jeden měl vyšší kvalifikaci, než se přezkušovala, oznámení na Inspektoráty práce, případně odbornové organnizace často míjeli adresáta, a tak zkoušku dle vyhl.50/78 Sb. často vykonávala pouze tato tříčlenná komise. Nemusím dál rozebírat. 
Doporučuji si nejprve přečíst tento příspěvek na www.elektrotechnici.cz/Aktuality,  viz Živnostenské společenstvo elektrotechniků - Nový zákon 250/21 Sb.2 část + komentář (elektrotechnici.cz)kde je vyznačeno mnoho nejasností, týkajících se jak přezkušování odborné způsobilosti, tak i nově zaváděná veřejná evidence Revizních techniků, a po  té zvážit účast na XVII.celostátním setkání elektrotechniků, ve dnech 19.-20.10.2021 v Praze, Aureli hotel Astra, kde budou přítomni jak zpracovatelé zákona, ( Generální inspektor SUIP Mgr.Ing.Rudolf Hahn, Ing.Ondřej Varta PhD. vedoucí odboru VTZ SUIP, Ing.Miroslav Záloha gestor elektrických zařízení SUIP,  tak i za ministerstvo práce a sociálních věcí  vedoucí odělení inspekce a bezpečnosti práce paní Mgr.Bc.Lucie Kyselová, kteří Vám odpoví nejlépe na dotazy, které zejména v dnešním příspěvku  týkající se 2.části Nového Zákona 250/2021 a  zejména  odborné způsobilosti budou vyvolávat. Na základě četných požadavků, bude vypuštěna přednáška pana Kubíčka, týkající se náležitosti revizních zpráv ( všem účastníkům zašleme tuto přednášku on-line ) a bude prodloužena doba na diskusi.  

informace a přihlášky 
https://www.elektrotechnici.cz/aktuality/55-xvii-celostatni-setkani-elektrotechniku-projektantu-reviznich-techniku-a-energetiku-cr-eltech

 
Nový zákon 250/2021 Sb.1 část + komentář Tisk Email
Zveřejněno: Čtvrtek, 09. září 2021

191085396 4471057029590908 3833126085534245340 nNa www.elektrotechnici.cz v rubrice Aktualizace , je zveřejněna první část Nového Zákona č.250/2021, včetně komentáře

Zapojte se i vy, do diskuse, k zákonu a svoje dotazy odešlete na adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 
Celý zákon č.250/2021 Sb. je hlavním téma tem odborné přednášky, zpracovatelů zákona Mgr.Ing.Rudolfa Hahna, Generálního inspektora SUIP a Ing.Ondřeje Varty, PhD.,  ředitele odboru VTZ SUIP na XVII celostátním setkání elektrotechniků ČR ve dnech 19.-20.10 Aureli hotel Astra
 


distrelec

Přehled nových článků

insio
testo
ABB
danfoss
brady

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky