Domů


Proč byste na konferenci VOLT 2023 neměli chybět. Tisk Email
Zveřejněno: Pátek, 20. leden 2023

shutterstock 197250728 2Vážení kolegové elektrotechnici, vážení kolegové revizní technici. 

Dovolte mi, abych i já Vás všechny pozdravil a blíže Vám ve  videu uvedl první dva bloky přednášek, na téma revizí. 
Pro ty z Vás, kteří se ještě rozhodujete na konferenci přijet , dobrá zpráva pro získání slevy 20%. Stačí se přihlásit a provést úhradu ještě do 30.1.2023. 

Vím, že někteří za námi přijedete z velké dálky. Abychom Vám snížili výdaje na dopravu, rozhodli jsme se Vám všem kteří přijedete za vzdálenosti kolem 300 km Vám poskytnout jednorázovou slevu z vložného ve výši 500,- Kč. 

těším se s Vám na setkání při zahájení konference. Ing.Pavel Hála 
odborný a organizační garant
předseda ŽSE, z.s.Pozvánka na konferenci VOLT 2023

Přihláška na konferenci VOLT 2023


 
Proč byste na konferenci VOLT 2023 neměli chybět Tisk Email
Zveřejněno: Čtvrtek, 19. leden 2023

shutterstock 1551713267O čem by začínající revizní technik mohl vědět 

Program konference VOLT 2023, která se uskuteční ve dnech 22-23.3.2023 v hotelu AVANTI, v Brně zahrnuje také přednášku, pro začínající revizní techniky, nebo i pro ty, kteří si své znalosti chtějí zopakovat. 

Přednášku přednese p.Štefan Chocholáček, revizní technik E1A, E1B, lektor Živnostenského společenstva elektrotechniků, z.s.
Nuže dejme mu slovo, a zvažte, proč byste právě Vy na konferenci VOLT 2023 neměli chybět  

                   Jsou povolání, které si člověk může vybrat. Takový dobrý prodavač Vám prodá i čerta bez baterek. Nejde to ale hned. Dostane školení, jak se takový čert spouští, kde se tomu vyměňují baterky a kde to má vypínač. Pak další školení , kdy už k čertovi přibudou další produkty, různé čertice a čertíčata ale to sem nepatří..... Povolání revizní technik elektro zařízení to má s tím školením také tak podobně, jen s tím rozdílem, že to školení má pořád a nejen to.... musí si ho dělat i doma, samostudiem. Sám jsem se už přichytil při tom, jak místo sledování oblíbených činností, zkoumám normy a podvědomě hledám nesrovnalosti ve věcech, se kterými jsem se přes den setkal. A ještě jedna maličkost. Moc to naše povolání nevynáší. Možná někde dělám chybu, ale za dobu mého působení jako revizní technik ,a to už bude přes deset let, jsem zjistil, že bych se samostatnou činností revizního technika, s dost velkou pravděpodobností, neuživil. Má cenu dál pokračovat ? Ale jo...má. Osobně si myslím, že člověk, který toto povolání dělá, byl k tomu předurčen a moc ho to baví. Jinak si nedovedu představit člověka, který se nechá buzerovat investorem, který stavbu potřebuje prodat a Vy mu do toho "kafráte", že jsou špatně osazeny zásuvky. Ale..pěkně po pořádku. Mně by ani ve snu nenapadlo, že by jsem měl dělat revizáka. Dělal jsem dlouhé roky v energetice v jedné elektrárně a postupně procházel"povinným kolečkem" od stovkové rozvodny, po pravidelné dobíjení ještěrek, až k motorářům, kterým nedělal problém za den vyměnit přední ložisko u 6kV sekundárního ventilátoru. Člověka činnost elektrikáře musí pohltit, sežrat celého, i s veškerou jeho výbavou. Je to z mé vlastní zkušenosti. Po vojně v devadesátém roku, jsem pracoval v elektrárně a pokračoval v elektrikařině. Člověk se zdokonaluje a když je jen trochu normální, snaží se být produktivnější, rychlejší a lepší. Čím víc je člověk šikovnější, tím vic má pracovních nabídek, které se dělávali po práci a tim vice měl penízků, které má tak ráda Vaše rodina, nebo "něco jiného". shutterstock 197250728 2V elektrárně je to stále stejné,v patách máte  předáka, který do Vás hustí, že by jste to mohl jako revizák zkusit, že to není špatná práce a že revizní technik, kterého má, je už starý a potřebuje to obměnu. To všechno Vás napadne až s odstupem času..co všechno bylo a jak by mohlo být. Vy si v té chvíli ani neuvědomujete, co se po Vás chce, máte jiné zájmy, rodinu, přátele, koníčky. Tehdejší revizní technik -co si pamatuju- tak jsme se vždycky klepali, co zase uvidí, za co nás zbuzeruje, co je špatně. Vždy jsme se poctivě připravovali, aby ten výkop měl poctivych 700, aby elektroměrový rozvaděč byl tam, kde má být a rozvodnice přesně podle projektu. Jinak jsem se jako parťák chystal vysvětlovat, proč není rozvodnice v předsíni a proč se musel přidávat ještě jeden okruh, kvůli pračce, kterou projektant zapomněl. Ale všechny tyto "maličkosti" Vás formují do stavu, který v tu danou chvíli vůbec nevnímáte, ale v případě budoucího revizního technika, to jenom potřebujete. Čím víc se v tom "hrabete", tím více jste fundovanější a odborně zdatnější. Vrátím se k mému předákovi, který ve mně viděl "potenciál" budoucnosti a proto do mě "šil" a "připravoval" do jámy lvové. Popravdě, neviděl jsem se jako revizák v žádném případě. Někoho buzerovat kvůli zásuvkám a barvě vodičů.... však, vždyť to funguje ALE O TOM TA PRÁCE KONTROLORA KVALITY A VYUŽITÍ ELEKTROINSTALAČNIHO MATERIÁLU DLE PLATNÝCH NOREM, JE. Více o tom, co potřebuje revizní technik k práci, co to všechno obnáší a proč to není MARNÉ, bych Vám rád vysvetlil na semináři v Brně, který chystáme v březnu 2023. Revizního technika dělám bezmála přes deset let,v energetice už se budu pohybovat taky nějakých třicet let, mám mnoho krásné fotodokumentace o které se s Vámi rád podelím a určitě poradím... když budu vědět.

Pozvánka na konferenci VOLT 2023

Přihláška na konferenci VOLT 2023 
 
 
Proč byste na konferenci VOLT 2023 neměli chybět Tisk Email
Zveřejněno: Neděle, 15. leden 2023

Konference VOLT 2023  se uskuteční ve dnech 22.-23.3 v hotelu AVANTI, v Brně. Je to součást oficiálního doprovodného programu veletrhu AMPER 2023 
Program byl velmi pečlivě připravován, a jedním z motorů byl podnět začínajícího revizního technika.Ptal se mě, poradíte mi co bych jako začínající revizní technik měl znát? 
Od tohoto tématu jsme se odrazili, a vznikl program, bohatý na informace o revizích, revizních zprávách a záludnost, které by mohli mladí revizní technici při revizích elektroinstalaci přehlédnout . Protože všude kolem nás rezonuje fotovoltaika, a pan Kubíček, se setkal s odběrateli elektrické energie, tj společností EGD , a musel řešit  jaké všechny  úkony je teřba  provést při zajištění instalace fotovoltaických elektráren . před příchodemrevizního technika v návaznosti na evropskou směrnici a platné normy. 

Celý program konference VOLT 2023 si můžete přečíst v pozvánce, která je přiložena k tomuto článku, a také se můžete včas přihlásit , a získat velké slevy. Při přihlášení a úhradě 
vložného do 25.1. 2023 je to sleva ve výši až 20%, tedy 1098 Kč. 

Ale nechme také promluvit pana Kubíčka, aby on sám  vás pozval k účasti na konferenci VOLT 2023. 

                                                                                                  

Pozvánka na konferenci VOLT 2023

Přihláška na konferenci VOLT 2023

 
Co přináší časopis PRO REVIZE č.3-4/2022 Tisk Email
Zveřejněno: Úterý, 10. leden 2023

PRO REVIZE 3 4 obálka 1V prvním týdnu v lednu t.r. vyšlo číslo PRO REVIZE 3-4/2022. Ve středu bude rozesláno všem předplatitelům.
A na co se můžete v tomto čísle těšit?

V úvodu je popsán měřicí přístroj MEG -45 pro energetiku, společnosti MEgA- Měřicí energetické Aparáty a.s..
Měření v energetice je často nutné doplnit o dálkovou komunikaci a a časovou synchronizaci . Dálková komunikace přenáší změřená data geograficky rozmístěných míst, do společného řidicího centra. Časová synchronizace je nutná pro správné přiřazení změřených dat a má zásadní význam při analýzách rozvoje poruch v elektrické síti.
Druhý článek se věnuje kontrolám a revizím elektrických spotřebičů z pohledu nové legislativy. V první části se pan Kubíček ( autor ) věnuje změnám legislativy u nařízení vlády 190/2022 a 194/2022, a jejich dopadem do kontrol a revizí spotřebičů.Pokračuje rozdělením elektrických spotřebičů vzhledem k účelu jejich užívání.Kdo může provádět dle zákona č.250/2021Sb revize elektrických spotřebičů. Kdo provádí kontroly spotřebičů. Dále jak se provádí prohlídka elektrického spotřebiče ve smyslu normy ČSN 1600 ed.2 Jaké měřicí úkony se provádějí při revizi elektrického spotřebiče dle normy ČSN 1600, ed. 2.
V další části zaujme článek Ing.Koupého ze společnosti ILLKO, na téma použití a měření RCD v dobíjecích stanicích pro elektromobily.Tento rozsáhlý článek uvádí čtenáře do problematiky EVSE ( Electric vehicle supply equipment )  dobíjecí stanice pro elektromobily. V článku jsou podrobně popsány parametry RCD důležité pro použití v EVSE., konstrukční provedení, volba typu RCD, zapojení RCD, v TN sítí, v TT síťi. A závěr článku je věnovánOvěření parmetrů RCCD-DD při revizi.
Následuje 2 část povinností provozovatele elektrických zařízení nn ve vztahu k provádění revizí. Poprvé se na stránkách časopisu PRO REVIZE č.3-4/2022 představí Ing. Ján Meravý, soudní znalec z oboru elektrotechniky a bezpečnosti práce  Trenčín..Ve velice odborném pojednání seznámí čtenáře z poznatky z revizí elektrických instalací z pohledu soudního znalce. Článek je doplěný řadou fotografií, které zachycují, špatně provedenou elektroinstalaci. Ing.Roman Hudeček, majitel firmy Bonega, přispívá článkem z praxe Blíží se konec klasických jističů? Domnívám se, že seznamení s modulovými jističi Bonega potěší hlavně projektanty, ale své si  v článku najdou i revizní technici. Ing.Hudeček uvádí Příklady nežádoucích spojení vodičů?N“ a "PE z praxe. Proč odpínat s fází současně i N vodič.
Rozebírá také i skutečnost, že pouze proudový chránič chránič nestačí.Je třeba se věnovat i tomu, co se děje s bezpečností za proudovýnm chráničem. Je toho opravdu hodně, co si každý čtenář může v tomto obšírném článku najít. Pokračuje pan Kubíček, s Analýzou rizik v elektrotechnice, na co by si měli nejen revizní technici  dát pozor.Pokračuje seriál Ing.Koupého Měření při revizích elektrických instalací, tentokrát věnovaný měření proudobývh chráničů RCD.
Závěr časopisu patří opět panu Kubíčkovi, který se věnuje kontrolám, zkouškám a revizím fotovolaických elektráren a ostrovních systému z pohledu aktuálních platných norem.

PROREVIZE_3-4.pdf

objednávka_předplatného.docx

 
Čeho by se měl vyvarovat a co by měl znát nejen začínající revizní technik elektrických zařízení - konference VOLT 2023 Tisk Email
Zveřejněno: Sobota, 07. leden 2023

shutterstock 2066352428  Konference VOLT 2023 

 Uskuteční se ve dnech 22.-23.3. v Brně,
 v hotelu AVANTI. 
 Podnět k programu nám dal jeden začínající  revizní technik, 
 který mi řekl. Víte, já jsem " čerstvý " revizní technik, a rád  bych se dověděl informace,
 které mi pomohou v mé začínající  praxi. V ŽSE, máme dlouholeté
 zkušené revizní techniky, a současně lektory, pana Rostislava Kubíčka RT 2A, 2B  a pana Štefana Chocholáčka, RT 1A, 1B.
 Dali jsme  hlavy dohromady a připravili program, které sestává se dvou částí.

První je věnována tématu revizí elektrických zařízení.

Z programu vybíráme
1/ Jak postupovat při výběru správného měřicích přístroje při revizích elektrických instalací
    Kdy je vhodný jednoúčelový a kdy kombinovaný měřicí přístroj
    přednese : Ing. Pavel Šilar, RT E2A,vedoucí oddělení měřicích přístrojů Micronix Praha 

2/ Poznatky súdneho znalca z vykonávania revízií elektrických inštalácií a bleskozvodov 
    podľa dnes už neplatných noriem
    přednese: Ing. Ján Meravý, soudní znalec elektrických zařízení, Lightning elektro,Trenčín

3/ Čo možno neviete o výťahoch a zvihacích zariadeniach 
   přednese: Štefan Fábry, revizní technik zdvihacích zařízení

4/ Normy vztahujcí se k revizím elektroinstalací 
    přednese: Ing. Jiří Hrazdil, Technické normy Brno 

5/ Náležitosti revizní zprávy z pohledu revizního technika 
     přednese: p.Rostislav Kubíček, RT E2A, E2B, lektor ŽSE,z.s.

6/ Čeho by se měl vyvarovat a co by měl znát začínající revizní technik elektrických zařízení 
    přednese: p.Štefan Chocholáček, RT E1A , E2B, lektor ŽSE, z.s.

7/ Rozvody elektrické energie z pohledu revizního technika 
    přednese: p.Rostislav Kubíček, RT E2A, E2B, lektor ŽSE,z.s.

Druhá část je věnována tématům souvisejícím s fotovoltaikou
8/ Nabíjecí stanice Hager v kombinaci s fotovoltaickými systémy
    přednese:p.Štěpán Tyc, Hager Electro

9/ Měření na fotovoltaických elektrárnách 
    přednese : Ing.Jaroslav Smetana , ředitel Blue Panther

10/ Ochrana fotovoltaických elektráren proti přepětí pro stejnosměrné sítě do 1500 V DC 
       Revize fototovoltaických přepěťových ochran a jejich záludnosti 
       přednese : Ing.Daniel Sidun , jednatel KiWA SK

11/ Přepěťové ochrany ve vlastnictví odběratele, kam se umisťují
      přednese. p.Rostislav Kubíček, RT E2A,E2B, lektor ŽSE, z.s. 

Celý program vhodně doplní pan Ing.Jiří Vašinka, produktový manažer ABB
Úspora místa v rozváděčích 
Moderní trendy v oblasti jističů, proudových chráničů a jejich kombinací 

Stalo se již tradicí, že konferenci vhodně doplní výstavky elektrických výrobků
měřicích přístrojů 

V závěru této upoutávky ,si dovolím upozornit na velký počet slev
podrobnosti v pozvánce. 
Nejaktuálnější a největší sleva z vložného ve výši 20% , tedy 1098 Kč 
je poskytována, za včasné přihlášení a úhradu do 25.1.2023

Ti z Vás , kteří o účasti opravdu vážně uvažujete, nezapomeňte jí využít!! 

Pozvánka na konferenci VOLT 2023

Přihláška na konferenci VOLT 2023

 

 


   

 
Čemu věnovat pozornost při nákupu elektrických spotřebičů a svítidel Tisk Email
Zveřejněno: Pondělí, 28. listopad 2022

Když kupujeme světelný spotřebič,třeba lustr,uvažujeme o tom že by jsme ho chtěli regulovat .Také je důležitý příkon žárovek.
svítidla

 

 

 

 

 

Jak vysvětlit svítivost žárovek (světelný tok): co vyjadřuje a proč se jí řídit?

Světelný tok se udává v lumenech a vyjadřuje skutečné množství světla, které světelný zdroj vyzáří. Jde tak o mnohem lepší parametr pro srovnání „výkonu“ žárovek, než je jejich příkon ve wattech, což je zřejmé při pohledu na srovnávací tabulku klasických a LED žárovek.
obr.2

 

 

 

 

 

Důležitá je otázka výběru příkonu spotřeba (příkon) vybíraného svítidla.

Udává energetickou náročnost svítidla. Současné úsporné zdroje mají spotřebu pouze v jednotkách wattů. 

Už jste se setkali že jste si koupili žárovku a ona Vám nepasovala do objímky? Je důležité si ověřit před koupí světelného zdroje tvar patice svítidla..

Patice slouží k mechanickému upevnění a elektrickému propojení svítidla se světelným zdrojem. Mohou být šroubovací, bajonetové či kolíčkové, mohou se lišit i velikostí. Různé typy patic nejsou vzájemně kompatibilní. 

 
Nová ČSN 33 2000-5-53 ed. 3 Tisk Email
Zveřejněno: Pondělí, 21. listopad 2022

20221121 164406Ve Věstníku 11/2022 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, byla vyhlášena norma ČSN  33 2000-5-53 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení – Spínací a řídicí přístroje, která nabyde platnost k 1. 12. 2022.

Tato norma nahradí, s účinností od 2025-05-13, normy ČSN 33 2000-5-53 ed. 2 z června 2016, ČSN  33 2000-5-534 ed. 2 z listopadu 2016 a ČSN  33 2000-5-537 ed. 2 z dubna 2017. Tyto normy platí do uvedeného data společně s normou ČSN  33 2000-5-53 ed. 3.

Tato norma je celkovou technickou revizí předchozí normy, která slučuje technické požadavky na přístroje pro ochranu, odpojování, spínání, řízení a monitorování, které byly doposud obsažené ve třech samostatných normách souboru ČSN 33 2000.

Podrobný popis všech změn v textu normy najdete v příštím čísle časopisu.

Další informace o nových i stávajících normách najdete na https://www.normy.biz/

 


Přehled nových článků

insio


insio


insio

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky