Domů


Nový kurz pro RT, prezenční formou v Orea Congress Hotel Brno-pro členy fb skupiny revizni technici elektrickych zarizeni se slevou 2000 Kč Tisk Email
Zveřejněno: Úterý, 10. květen 2022
20220505 185129Vypůjčím si texty, které jsem psal v článku https://www.etm.cz/index.php/novinky/2405-2022-03-27-14-14-48Původně byl tento kurz určen jako příprava revizních techniků ke zkouškám na TIČR. Ze zkušeností, které máme již od loňského roku, kdy se přípravné kurzy prováděli on-line podobou, nebyl zájem a také technicky možné, sedět u počítače týden, každý den 8hod. Po odeznění koronavirové krize, jsem oslovil významného odborníka, dlouholetého revizního technika a soudního znalce pana inženýra Pavla Borka.  Spolu s našimi předními lektory, panem Chocholáčkem a panem Kubíčkem jsme vytvořili scénař ojedinělého prezenčního kurzu , na kterém si všichni, kteří se přihlásí, zopakují průřezem 800 testových otázek, své dosavadní znalosti. Ať již revizní technici, kteří se chystají na zkoušky, ještě do 30.6.2022, nebo ti, kteří se chtějí dovědět, jestli revize vykonávají správně, a tím, že je to prezenční kurz, si mohou vzájemně mezi sebou, vzájmně mezi sebou a lektory, vysvětlit otázky, které často zaznívají na seminářích, kde není časový prostor. Cenu, kterou jsme upravili, tedy do 12.5. snížením, o 2000,- pro všechny a členy ŽSE navíc o další 2000,- Kč si může dovolit podle našich zkušeností, každý revizní technik. Z jejich strany není bohužel zájem se vzdělávat, a na různých konferencích revizní technici vzájemně diskutují o tom, že při následných kontrolách zjišťují, že " revizní technici " kontrolují elektrická zařízení ještě podle památné normy ČSN 34 1010.
 
Proč byste na konferenci ELTECH 2022 neměli chybět - část 4 Pohled revizních technika na staré instalace provedené podle tehdy platných předpisů Tisk Email
Zveřejněno: Úterý, 03. květen 2022

Dnes uzavíráme seriál Proč byste neměli na XVIII.celostátní konferenci ELTECH 2022 chybět. Tentokrát je to z praxe revizních techniků.
Je to pohled, zkušeného revizního technika, E1 A, E1B, E2A, E2B, předního lektora, Živnostenského společenstva elektrotechniků, z.s. pana Štefana Chocholáčka, který se s přítomnými  elektrotechniky a hlavně revizními techniky podělí se svými zkušenostmi jak postupovat při revizích starých elektroinstalací, provedených podle tehdy platných předpisů. 
Domnívám se, že s touto problematikou se setkáváte i vy při své revizní činnosti, a uvítáte možnost zeptat se pana  Chocholáčka na problémy, se kterými se setkáváte při revizích vy. 

přihlásit se můžete zde :
www.elektrotechnici.cz/eshop/seminare

 
Proč byste neměli na konferenci ELTECH 2022 chybět - Záštita ministra práce a sociálních věcí, Ing. Mariana Jurečky nad konferencí ELTECH 2022 Tisk Email
Zveřejněno: Sobota, 30. duben 2022

Diplom MPSV 2022 62848 k exp 001Velmi mne potěšil e-mail ze dne 27.4.  kdy jsem byl informován ředitelkou odboru kabinetu ministra práce a sociálních věcí, paní inženýrkou Lucií Vymazalovou, že nám pan ministr práce a sociálních věcí, Ing. Marián Jurečka, udělil záštitu ministra  na konferencí ELTECH 2022. 

Přihlédl tak k odbornému i organizačnímu zajištění této akce a jejímu mimořádnému významu pro elektrotechnickou veřejnost. Je to výsledek mnohaleté práce, a zkušeností s pořádáním obdobných akcí, vždyt 12.5.2022 se sejdeme na již  XVIII.celostátní konferenci ELTECH 2022. 

Naším cílem bylo, připravit již v loňském roce po schválení Zákona 250/2021 konferenci ELTECH 2021, za účasti pracovníků SUIP seznámení s tímto veledůležitým zákonem,který zrušil mnoho důležitých zákonů a také letitou vyhlášku 50/78 Sb. 
Účinnosti nabývá 1.7.2022, a Zákon zmocnil  v §23 Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby vydalo k tomuto Zákonu, Nařízení vlády, Bez vydání Nařízení vlády, by došlo cit. 


412/22
 Návrh Plánu legislativních prací vlády na rok 2022

4.

MPSV

Návrh nařízení vlády o vyhrazených elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

musí být schváleno ve vládě
05.22

Zrušením vyhlášky č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti, zákonem č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení (dále jen „zákon“), dojde k vytvoření právního vakua bližších požadavků pro zajištění bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení, a přestože zákon sám poskytuje právní rámec dané problematice, bez provedení zmocňovacího ustanovení § 23 zákona bude právní úprava nefunkční a systém bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení bude kritickým způsobem paralyzován.

 

     

MPSV

Návrh nařízení vlády o požadavcích na způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

musí být schváleno ve vládě

05.22

Zrušením vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, zákonem č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení (dále jen „zákon“), dojde k vytvoření právního vakua bližších požadavků pro kvalifikace osob zajišťujících činnosti na elektrických zařízeních, a přestože zákon sám poskytuje právní rámec dané problematice, bez provedení zmocňovacího ustanovení § 23 zákona bude právní úprava nefunkční a systém bezpečnosti práce a ochrany zdraví v předmětné oblasti bude kritickým způsobem paralyzován.

 
Proč byste neměli na konferenci ELTECH chybět 3.část - Svět chytrých Danfoss měničů kmitočtu ! Tisk Email
Zveřejněno: Sobota, 30. duben 2022

shutterstock 511527364 red 850x420Máte rádi svět v pohybu? A co byste řekli na to, když by ten pohyb byl hlídaný chytrým zařízením?

Pokud Vás zajímá odpověď, tak jste srdečně zváni na celostátní setkání elektrotechniků, revizních techniků a projektantů, které se bude konat ve čtvrtek 12. 5. 2022 v hotelu Olšanka a o této problematice bude v 15:00 hod. přednášet aplikační inženýr spol. Danfoss Drives, pan Josef Konečný. Pohovoří o problematice měničů kmitočtu se zaměřením na predikci chování stroje nasazeného v průmyslovém podniku.

Všichni účastníci konference ELTECH 2021 nadšeně sledovali odbornou přednášku pana Josefa Konečného 
kterou jsme nazvali Úvod do koncepce a problematiky měničů obecně,Úvod do koncepce a problematiky měničů obecně,nasazení frekvenčních měničů v průmyslovém podniku
Pan Josef Konečný, za tuto přednášku sklidil velký potlesk a ohodnocení mezi nejlepšími přednášejícími toho dne.

 
Proč byste na konferenci ELTECH 2022 neměli chybět- 2.část Nařízení vlády u VTZ EZ a Odborné způsobilosti v elektrotechnice Tisk Email
Zveřejněno: Pondělí, 25. duben 2022

profilJednou z nejdůležitějších oblastí, které se budou probírat na XVIII.konferenci ELTECH 2022, budou dvě nová nařízení vlády první 
Nařízení o vyhrazených elektrických zařízeních   a druhé  Nařízení vlády  o požadavcích  na odbornou způsobilost v elektrotechnice přednášky na tato témata budou mít Mgr.Bc Lucie Kyselová, vrchní mininsterský rada , vedoucí oddělení inspekce a bezpečnosti práce MPSV a Mgr. Radek Roušar - prezident Elektrotechnického svazu Českého, z.s.- předseda Sekce pro vyhrazená technická zařízení a člen představenstva Hospodářské komory ČR

  • který bude mít na konferenci  dvě přednášky na téma 

Nová legislativa pro vyhrazená elektrická zařízení účinná od 1.7.2022 a Odborná způsobilost v elektrotechnice účinná od 1.7.2022RR profil 2021

Na konferenci se dovíte odpovědi nejen na otázky, které jsme obdrželi od Mgr.Bc.Lucie Kyselové, 
odpovědi na otázky:

Je pravda, že předsedu zkušební komise pro revizní techniky u odpovědné osoby, jmenuje ředitel Odpovědné osoby, a že členové mohou být například, 2 zaměstnanci Odpovědné osoby, a třetí ze SUIP? Nebo předseda komise zaměstnanec Odpovědné osoby, dále jeden ze SUIP a jeden MPSV?

Složení komise bude od 1. 7. 2022 dáno ust. § 12 odst. 2 zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon“). Pověřenou organizací dle tohoto zákona bude TIČR, která si bližší podmínky pro činnost zkušební komise stanoví statutem a jednacím řádem.

Jak se bude školit osoba poučená-bývalý §4-ve většině případů zámečníci, uklízečky

 Návrh nové právní úpravy uvádí, že za činnost na elektrickém zařízení vyžadující odbornou způsobilost se nepovažuje obsluha jednoduchého elektrického zařízení malého a nízkého napětí (např. zapnout/vypnout vysavač, počítač či jiný stroj pomocí vypínače) pro běžné použití. Tyto činnosti může vykonávat osoba školená dle § 19 zákona. Při provádění ostatních činností musí zaměstnanec mít odbornou způsobilost minimálně osoby poučené v návaznosti na prováděnou činnost.
 
Proč byste na konferenci ELTECH 2022 neměli chybět - 1.část InSite, aneb jak připojit, plně osazený, podružný rozvádeč k internetu Tisk Email
Zveřejněno: Pondělí, 18. duben 2022

system pro m compact insite control unit scu100 293x180

První přednáška na XVIII.celostátní konferenci ELTECH 2022, 12.5., Kongresové centrum Olšanka, je věnována InSite, aneb jak připojit, plně osazený,podružný rozvadeč k internetu
Přednášku přednese Ing.Jiří Vašinka , produktový manažer ABB, s.r.o
V prostředí, kde jsou klíčovými parametry energetická účinnost a plynulost provozu, vám výrobky řady System pro M compact® InSite prokážou neocenitelnou službu. Možná vám někde ve spotřebě energie zbytečně unikají peníze a vy o tom vůbec nevíte.

Měřiče výkonu InSite vám pomohou odhalit rizika instalovaného systému už v rané fázi. Dostává se vám do ruky nástroj, který v reálném čase nepřetržitě provádí diagnostiku a upozorňuje na možné problémy.

 
Proč byste neměli chybět na XVIII celostátní konferenci ELTECH 2022 Tisk Email
Zveřejněno: Středa, 13. duben 2022

stažený soubor 1Vážení kolegové,a kolegyně,

stálo nás dost úsilí abychom splnili svůj slib z podzimu, z konference ELTECH 2021, že uspořádáme po schválení Nařízení vlády Odborné způsobilosti v elektrotechnice, a Vyhrazených technických zařízení elektrických konferenci na jaře tohoto roku. Poslal jsem Vám newsletter i pozvánku abyste se mohli přihlásit na konferenci ELTECH 2022, kde je nosným programem Nařízení vlády, viz výše, které už je schválené  Odborná způsobilost v elektrotechnice a do konce dubna  Nařízení vlády VTZ EZ

Dostal jsem včera otázku, " napiš jim," proč se mají této konference zúčastnit. Obě nařízení vlády jsou propojená se Zákonem 250/2021.

Mělo by Vás zajímat  že u Nařízení vlády k odborné způsoblosti v elektrotechnice, dochází ke změně kvalifikace, ke změně zkoušek revizních techniků na TIČR, kdy bude předseda někdo z TIČR, a další dva členové,jmenování ředitelem TIČR, mohou být ze SUIP, i MPSV. Zkoušky pro RT  dle našeho názoru budou těžší. Platnost Osvědčení RT bude i nadále 5 roků. Proto jsme připravili i dva kurzy pro RT, kteří si chtějí obnovit Osvědčení Revizního technika podle stávající legislativy. Viz naše dva kurzy : www.elektrotechnici.cz/eshop/kurzy, dosud bez větší odezvy z Vaší strany. Pokud ještě váháte, alespoň si přečtěte program, a koncepci tohoto kursu.Ukázky z testových otázek a odpovědí pro kurzy RT ke zkouškám na TIČR

U Nařízení vlády o Odborné způsobilosti dochází také ke zrušení kvalifikace § 5, tedy absolventi elektrotechnických škol a vyučení elektrotechnici, neobdrží jako součást maturitního vysvědčení  odbornou způsobilost v elektrotechnice ( viz dříve §5/vyhlášky 50/78 Sb.

 


distrelec

Přehled nových článků

insio
testo
ABB
danfoss
brady Test

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky