Domů


Používání termokamery při provádění kontrol a revizí elektrických zařízení Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Zveřejněno: Neděle, 30. leden 2022
shutterstock 136380641Úvod
Požáry elektrických instalací jsou velkým rizikem.
Mohou vést nejen k poruše elektrického zařízení ale i  k újmě na zdraví a škody na elektroinstalaci.
 
Požár může v elektrických instalacích vzniknout kdykoliv a kdekoliv. 
Požáry se nejčastěji vyskytují na místech, která jsou vystavena zvýšenému mechanickému namáhání, jsou poškozena, přetěžována či jsou od počátku neodborně nainstalována.
Požáry od elektrických instalací dokáží velice nemile překvapit rychlostí rozvoje. 
Proto je nutné elektrické instalace pravidelně kontrolovat a revidovat s cílem požárům předcházet. 
 
V praxi lze termografii vedle kontroly elektrických spojů využít ke kontrolám přítomnosti zkratu na vinutí elektrických motorů a transformátorů.
Také se mohou lokalizovat závady  u prvků elektrické instalace, instalačních přístrojů výkonových rozváděčů.
Pomocí termokamery jde zjistit zvýšený únikový proud  v elektrické instalaci,a pokud je provedena ochrana pospojováním ,na svorkách pospojení lze zjistit únikové teplo při nedokonalém kontaktu.
Pokud máme baterie UPS ,lze také pomocí termokamery sledovat nadměrmé zahřívání baterií ,a tím provést včasnou výměnu a zabránit škodě na zařízení.
Vedle toho může být termografie použita k diagnostice řady dalších technických zařízení, tj. např. motorů a ložisek, čerpadel, transformátorů, stavu tepelné izolace apod.
 
Použití a měření RCD v dobíjecích stanicích pro elektromobily 1.část Tisk Email
Zveřejněno: Pátek, 14. leden 2022
stock photo vilnius lithuania july interior of a new corolla touring sports hybrid car energy monitor 14700368391 ÚVOD
Stále rychlejší rozvoj automobilů na elektrický pohon spolu s tlakem Evropské unie na zvýšení jejich podílu na automobilové dopravě s sebou nese i potřebu zvýšení hustoty sítě dobíjecích stanic. Na jejich budování se proto podílí nejen státní a polostátní energetické společnosti, ale i výrobci elektromobilů a mnoho soukromých společností. Nemalou část z nich však tvoří malé neveřejné dobíjecí stanice instalované v domácnostech či firmách pro nabíjení vlastních elektromobilů provozované v režimu nabíjení 3. Vzhledem k tomu, že se jedná o elektrická zařízení, která jsou určena k používání laickou veřejností, je nutno aby byla bezpečná a zajištěná před riziky, která mohou hrozit při poškození a závadách na jejich elektrických obvodech. Jedná se však o technicky poměrně složitá elektrická zařízení, která dosud v takto masovém měřítku nebyla zaváděna. Zajištění jejich elektrické bezpečnosti si proto vyžaduje nová řešení a tím i nové znalosti, které by měli mít revizní technici, jejichž úkolem bude provést revizi a posoudit elektrickou bezpečnost jak před uvedením do provozu, tak i při následných pravidelných kontrolách. 
Důležitým prvkem ochrany před úrazem elektrických proudem je použití proudových chráničů (RCD).  Elektrické obvody dobíjecí stanice (EVSE) i elektromobilu (EV) však obsahují z polovodičů tvořené obvody, které mohou produkovat usměrněné proudy nejen pulzního charakteru, ale i stejnosměrné proudy zvlněné nebo i vyhlazené. Usměrněné či stejnosměrné složky proto může obsahovat i unikající, případně poruchový proud a tuto skutečnost musí zohlednit i výběr a použití RCD instalovaného k zajištění elektrické bezpečnosti stanice. 
Použití RCD pro ochranu dobíjecích stanic upravuje norma ČSN EN IEC 61851-1 ed.3 - Systém vodivého nabíjení elektrických vozidel – Část 1: Obecné požadavky. Konkrétní požadavky na parametry a použití RCD jsou pak uvedeny v IEC 62955:2018 - Zařízení pro detekci reziduálního stejnosměrného proudu (RDC-DD), určená k použití v stanicích pro nabíjení elektrických vozidel v režimu 3, na kterou se výše uvedená ČSN odkazuje a o jejímž vydání v ČR se uvažuje. Protože testování zařízení RCD-DD umožňují i revizní přístroje společnosti METREL dovážené na český trh společností ILLKO, je v následujících kapitolách tato problematika popsána.
 
Revize stávajících zařízení Tisk Email
Zveřejněno: Neděle, 02. leden 2022
TNI 33 2000 6Ideální svět neexistuje. Představte si, že máte nějaký politický názor a ejhle, všichni s ním souhlasí. Všichni, dokonce i zapšklý soused přitakává a moudře pokyvuje. Ne, opravdu neexistuje. Ten soused by nakonec byl proti, jenom proto, že Vaše jabloň zasahuje do jeho pozemku a stíní mu kousek zahrady.
My revizáci vidíme ideální scénu v tom, že Vás zákazník zavolá, představí Vám projekt, kde je vše zhotoveno podle projektu: přepěťová ochrana na nejbližším místě od přívodního kabelu, samostatné jističochrániče na světelné okruhy…atd. Setkal jsem se s pár takových ideálních scén. Ale, ne všechno jde, jak bychom si představovali. U těch nových elektroinstalací se spojíme s projektantem a spolu se zhotovitelem to pořešíme. I když, když zalovím v paměti, tak jsem posledně dostal projekt, kde okruhy světel nebyli zvlášť jištěné (píše se konec roku 2021, kdoví co bude za pár let….). Upozornil jsem na to a ten pán se už neozval. Asi našel revizáka, kterému to nevadilo.
Ale nechci psát o nových ellektroinstalacích. Právě proto  jsem začal ideální scénou a ideálním sousedem:)). Stávající elektroinstalace byly taky někdy " možná ideální - aspoň se o to zhotovitel , který dílo dělal a následně revizní technik při výchozí revizi snažili. Co říká tedy norma o stávajících zařízeních ČSN 33 2000-6, a 33 1500? Norma říká , tedy doporučuje : "  pravidelné revize elektroinstalace se provádí podle roku výroby a tehdy platné ČSN".
 
Systém Test-it-off pro automatizaci testování funkčnosti DPS Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 22
NejhoršíNejlepší 
Zveřejněno: Sobota, 13. listopad 2021

1Při výrobě desek plošných spojů je důležitým krokem výstupní kontrola kvality, díky které se spolehlivě odhalí přítomnost vadných kusů. Procesy testování funkčnosti DPS je možné automatizovat. Za tímto účelem vyvinula společnost KINALI systém Test-it-off, který vychází z principů Průmyslu 4.0 a zajišťuje autonomní testování.

Testování DPS a metodika

Co vše je součástí testování funkčnosti osazených DPS, tedy PCBA? Zpravidla se kontrolují hodnoty napětí, odběr proudu nebo funkčnost komunikačních protokolů. Pokud jsou na desce osazeny například LED diody, zavádí se také kontrola vizuální reakce.

Elektrotechnické společnosti řeší testování desek plošných spojů buď offline na FCT/ICT stanicích, nebo inline při začlenění do výrobních linek. Kontrola pak může být prováděna lidmi, nebo roboty.

 
Nová publikace Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně Tisk Email
Zveřejněno: Pondělí, 11. říjen 2021

shutterstock 1834277647Živnostenské společenstvo elektrotechniků vydává v těchto dnech novou publikaci přehledně monitorující Přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně. 

Autorem je Ing.Pavel Hála, předseda spolku, který využívá při zpracování publikace dostupných informací, od tehdejšího ředitele elektrárny, pana Ing.Babáka, materiálu ČEZ a vlastních poznatků ze samostatných exkurzí, doprovázených zkušenými pracovníky elektrárny. 

Publikace má 36 stran,které postupně prochází jednotlivými částmi, tvořícími samotnou elektrárnu. 

Cena publikace činí 165 Kč, lze jí objednat na eshopu www.elektrotechnici.cz, pro návštěvníky webu www.etm.cz je po zaregistrování možnost stáhnout si publikaci zdarma.

 
Monitorování energie od senzoru až po cloud: udržitelná výroba a úspora nákladů Tisk Email
Zveřejněno: Neděle, 10. říjen 2021
 
11925305851934Zaručení udržitelnosti a snížení spotřeby energie jsou na denním pořádku v každém odvětví. Společnost SICK AG vyvíjí od založení podniku před 75 lety senzorová řešení pro lepší životní prostředí a stanovila si za cíl snížit do roku 2030 svoje netto emise skleníkových plynů po celém světě na nulu. Tento závazek a know-how pro šetrné zacházení se zdroji a ochranu životního prostředí mají tradici i budoucnost. Dokazují to inovativní řešení pro monitorování energie na bázi chytrého snímače průtoku FTMg.
  
Společnost SICK již desítky let implementuje ve všech pobočkách energeticky úsporná a udržitelná opatření ve výrobě, logistice a dalších oblastech důležitých pro téma energie. Požadavky vlastních závodů jako „interních zákazníků“, ale také četné projekty realizované s externími zákazníky na základě jejich přání pravidelně generují nové nápady na produkty a řešení pro zachování zdravého a obyvatelného životního prostředí pomocí senzorů. Přitom se opětovně ukázalo, že se účinnost zdrojů a efektivita nákladů navzájem doplňují – životní prostředí a firmy tedy společně profitují z výhod. Jedním z nejnovějších příkladů je FTMg (Flow Thermal Meter for gases), u něhož firma SICK navrhla odstupňovaný koncept řešení pro monitorování stlačeného vzduchu.
 
Základní povinnosti provozovatele elektrických zařízení NN ve vztahu k provádění revizí (4.část)-dokočení) Tisk Email
Zveřejněno: Čtvrtek, 07. říjen 2021
prodlužovací šnůryOchrana prodlužovacích šňůr  před úrazem elektrickým proudem 
Prodlužovací přívody musí být navrženy a provedeny tak, aby po zapojení a namontování jako pro obvyklé používání nebyly živé části přístupné ani po odstranění částí, které mohou být odejmut bez použití nástroje. 
 Konstrukce prodlužovacích přívodů 
Zásuvky, které se mají používat v prodlužovacích přívodech, musí mít clonky. 
Vidlice a zásuvky musí odpovídat ČS IEC 60884-1
Vidlice s pojistkami musí odpovídat IEC 60884-2-1 (norma v ČR nezavedena). 
Ohebné kabely musí odpovídat IEC 60227(soubor) nebo TEC 60245(soubor). 
 
Poznámka: Uvedené soubory norem v ČR nezavedeny. Používá se HO 21 (soubor) - zaveden v souboru ČSN 34 7410 a HO 22 (soubor) - zaveden v souboru ČSN 34 7470. V současnosti normy souborů ČSN většinou již jako ČSN EN 50525 (soubor). 
 
Ohebný kabel musí mít stejný počet vodičů, jako je počet pólů v zásuvce (zásuvkách). 
Ochranné kontakty, pokud jsou použity, jsou považovány za jeden pól. 
 
Pokud je v zásuvce použit ochranný kontakt, musí být připojen k příslušnému ochrannému kontaktu vidlice. Typ, délka ohebného kabelu a jmenovitý průřez vodičů prodlužovacích přívod LI musí odpovídat tabulce 2. Délka kabelu se měří mezi dosedacími plochami vidlice (plocha, ze které vystupuj í kolíky) a zásuvky (plocha, ve které jsou otvory pro kolíky vidlice). V případě vícenásobných zásuvek se měření provádí u zásuvky, která je nejblíže vidlici. 
 


distrelec

Přehled nových článků

insio
testo
ABB
danfoss
brady

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky