Domů


Kardiostimulátor elektromobility Tisk Email
Zveřejněno: Čtvrtek, 17. únor 2022

obr.1Elektromobilita je v automobilovém průmyslu poměrně mladé odvětví podnikání, proto je zde důležité neustále posouvat hranice možností. Z tohoto důvodu vyvinula společnost SAR, specializující se na automatizaci, kompletní výrobní linku pro plně automatickou výrobu elektronického modulu – který tvoří srdce elektromobilů – s využitím jedenácti robotů KUKA. 

Automatizovaná výroba řídicího prvku elektromobility 
Elektronický modul je srdcem každého elektromobilu. Poměrně nenápadné zařízení není o mnoho větší než krabice od bot a váží asi dvanáct kilogramů; jako centrální řídicí prvek ve vozidle převádí stejnosměrný proud z baterií na střídavý. Teprve potom může motor pracovat s energií s nulovými emisemi a přeměnit ji na hnací sílu. I přesto, že elektromobilita zažívá boom, jde v automobilovém průmyslu o poměrně novou technologii, a to hlavně z hlediska zkušeností s výrobou a vývojem modelů automobilů. 
 Obr 1. Precizní montáž: KR CYBERTECH vkládá vnitřní elektronické prvky do krytu řídicí jednotky elektromobilu
 
Krytí IP Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 6
NejhoršíNejlepší 
Zveřejněno: Pondělí, 14. únor 2022

shutterstock 376381579Krytí elektrických zařízení vyjadřuje jejich konstrukční zabezpečení proti vniknutí vody,
nebezpečnému dotyku a vniknutí cizích předmětů. Stupeň zabezpečení se
označuje písmeny IP ( International Protection) a je
normalizován podle ČSN EN 60529. Za písmeny IP je dvojčíslí, případně přídavné
a doplňkové písmeno, které popisuje způsob zkoušky.

Popisné schéma: IP 12XY

1 První číslice popisuje stupeň ochrany osob před nebezpečným dotykem a stupeň
ochrany zařízení před vniknutím cizích předmětů.

2 Druhá číslice popisuje stupeň ochrany před vniknutím vody.

X Přídavné písmeno (nepovinné). Udává stupeň ochrany osob před dotykem
nebezpečných částí, je-li skutečná ochrana osob před dotykem nebezpečných částí vyšší než ochrana,
kterou udává první charakteristická číslice, nebo je-li první charakteristická číslice nahrazena písmenem X. Může nabývat hodnot

A, B, C nebo D.

Y Doplňkové písmeno (nepovinné) se používá k doplňkovým informacím, doposud používaná písmena jsou H, M, S, W

 
VUT v Brně ožije studentskou soutěží BSEC Tisk Email
Zveřejněno: Pondělí, 14. únor 2022

bsec uvodni fotoStudenti VUT v Brně se mohou opět těšit na inženýrskou soutěž navazující na loňský EBEC. BSEC (Brno Student Engineering Competition) je soutěž pro 3-4 členné týmy odehrávající se hned na dvou fakultách VUT. Již tradičně bude účastníky čekat velká výzva, týmová spolupráce a hlavně využití znalostí ze školy v praxi. Soutěž se uskuteční v prostorách Vysokého učení technického v Brně ve dnech 20. – 25. února. Přihlásit svůj tým je možné do 18. února na https://best.vutbr.cz/bsec/.

Celá soutěž má dvě části v podobě fakultního kola a předkola. Internetovým předkolem se začne v neděli 20. února, kdy všechny přihlášené týmy mají 24 hodin na řešení jednoho zadání a zaslání výstupu. Porota poté vyhodnotí všechna řešení a vybere postupující, kteří se zúčastní příslušného Fakultního kola, na které se přihlásili. Na Fakultě strojního inženýrství bude soutěž probíhat 23. února, o dva dny později se pak na soutěžící bude těšit Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií.

 
On-line kurz: Opakování znalostí pro vykonání zkoušky revizních techniků na TIČR, včetně testových otázek Tisk Email
Zveřejněno: Neděle, 06. únor 2022

shutterstock 1289067910 Upravená velikost 3Živnostenské společenstvo elektrotechniků, z.s. připravilo ve spolupráci se svými lektory, i dalšími předními odborníky, především z řad zkušených revizních techniků

Připravili, pro revizní techniky, z nichž mnozí nemohou kvůli koronavirovým opatřením zajistit své další odborné vzdělávání, 2 on –line cykly odborného vzdělávání, které lze v případě zájmu revizních techniků stávajících, i těch, kteří si chtějí rozšířit svá stávající oprávnění i nových uchazečů využít k přípravě na zkoušky získání odborné způsobilosti revizního technika.

E1A Zařízení bez omezení napětí střídavého nebo stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí výbuchu

E1B Zařízení bez omezení napětí střídavého nebo stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí s nebezpečím výbuchu

E2A Zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1,5 kV stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí výbuchu

E2B Zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1,5 kV stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí s nebezpečím výbuchu

 

1.cyklus       (28.3.-1.4.2022)  zkoušky na TIČR Brno,  při větším počtu jako 6 účastníků zkoušky   6.4. ( středa), při menším počtu 4.4. ( pondělí)

2. cyklus     (25.4.- 29.4.2022)  zkoušky na TIČR Brno při větším počtu jako 6 účastníků zkoušky 4.5. ( středa), při menším počtu 2.5. ( pondělí)


Program a ceny na 1.cyklus  
https://www.elektrotechnici.cz/eshop/4-kurzy/104-on-line-kurz-opakovani-znalosti-pro-vykonani-zkousky-reviznich-techniku-na-ticr-vcetne-testovych-otazek-28-3-1-4-2022#a

Program a ceny na 2.cyklus

https://www.elektrotechnici.cz/eshop/4-kurzy/105-on-line-kurz-opakovani-znalosti-pro-vykonani-zkousky-reviznich-techniku-na-ticr-vcetne-testovych-otazek-25-29-4-2022#a

 
Vnější rozvodny a transformační stanice Tisk Email
Zveřejněno: Neděle, 06. únor 2022

 

 Výklad 

Část rozlehlé rozvodny velmi vysokého napětí s portálovými stožáry pro přivedení nebo vyvedení výkonuRozvodny tvoří nejpodstatnější část elektrických stanic. Na úrovni zvlášť vysokého napětí systému nebo umožňují větvení vedení. Jsou to uzly, pomocí kterých lze sítě konfigurovat a přesměrovávat toky energií podle aktuálních potřeb přenosu a distribuce.
Jejich řídicí systém a spínací technika bleskově reagují na výskyty nepředvídatelných situací a poruch.Snahou je omezit výpadky dodávek elektrické energie na minimum. Zatímco rozvodny vyšších napěťových úrovní jsou většinou vnějšího provedení a propojují vedení různých částísítě,u nižších napěťových úrovní se jedná spíše o rozdělení transformovaného výkonu do několika samostatných paprsků pro jeho transport k místům spotřeby. Rozvodny vysokého napětí se většinou realizují jako vnitřní rozvodny. 
 obr. Část rozlehlé rozvodny velmi vysokého napětí s portálovými stožáry pro přivedení nebo vyvedení výkonu
 
Ochranná pásma kabelových vedení vn Tisk Email
Zveřejněno: Čtvrtek, 03. únor 2022

shutterstock 1573443976Pokud se pohybujeme blízko kabelových vedení ,je důležité vědět o vzdálenostech,ve kterých se můžeme od vedení pohybovat.

 
Ochranná pásma kabelových vedení řeší normy ČSN EN 50-110-1-ed.3,a oborové normy PNE 332000-6.

Pokud se pohybujeme v blízkosti kabelových vedení,je vždy nutné zachovat odstup a řídit se pokyny bezpečnostními tabulkami ,které nás informují o možných rizicích.

 V ochranném pásmu je zakázáno:

-Jakkoli se přibližovat ke kabelovému vedení

-poškozovat kabelové vedení,

 
Používání termokamery při provádění kontrol a revizí elektrických zařízení Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Zveřejněno: Neděle, 30. leden 2022
shutterstock 136380641Úvod
Požáry elektrických instalací jsou velkým rizikem.
Mohou vést nejen k poruše elektrického zařízení ale i  k újmě na zdraví a škody na elektroinstalaci.
 
Požár může v elektrických instalacích vzniknout kdykoliv a kdekoliv. 
Požáry se nejčastěji vyskytují na místech, která jsou vystavena zvýšenému mechanickému namáhání, jsou poškozena, přetěžována či jsou od počátku neodborně nainstalována.
Požáry od elektrických instalací dokáží velice nemile překvapit rychlostí rozvoje. 
Proto je nutné elektrické instalace pravidelně kontrolovat a revidovat s cílem požárům předcházet. 
 
V praxi lze termografii vedle kontroly elektrických spojů využít ke kontrolám přítomnosti zkratu na vinutí elektrických motorů a transformátorů.
Také se mohou lokalizovat závady  u prvků elektrické instalace, instalačních přístrojů výkonových rozváděčů.
Pomocí termokamery jde zjistit zvýšený únikový proud  v elektrické instalaci,a pokud je provedena ochrana pospojováním ,na svorkách pospojení lze zjistit únikové teplo při nedokonalém kontaktu.
Pokud máme baterie UPS ,lze také pomocí termokamery sledovat nadměrmé zahřívání baterií ,a tím provést včasnou výměnu a zabránit škodě na zařízení.
Vedle toho může být termografie použita k diagnostice řady dalších technických zařízení, tj. např. motorů a ložisek, čerpadel, transformátorů, stavu tepelné izolace apod.
 


distrelec

Přehled nových článků

insio
testo
ABB
danfoss
brady Test

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky